Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SOJÁK, Petr a Sylvia SCHACHNER. Methodological materials for Summer school on Educational Transactional Analysis. 2020.
 2. SOJÁK, Petr. Sociální pedagogika a volný čas na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Sociální pedagogika. 2020, roč. 8, č. 2, s. 142-147. ISSN 1805-8825.
 3. SOJÁK, Petr. Výchova kluků. In Gender a sexualita ve vzdělávání. 2020.
 4. 2019

 5. SOJÁK, Petr. Agresivita je O.K. In Výchova kluků v Čechách (konference). 2019.
 6. SOJÁK, Petr. Agresivita u chlapců je O.K. In 3. FÓRUM PREVENCE. 2019.
 7. SOJÁK, Petr. Kabinet OSR VŠ pedagogů a akademiků. In konference České pedagogické společnosti s tématem Vysokoškolský učitel – vzdělávání, praktiky, pozice. 2019.
 8. SOJÁK, Petr. Výchova bez násilí. In Workshop pro rodiče sdružení SPLAV (Rychnov nad Kněžnou). 2019.
 9. SOJÁK, Petr. Výchova bez násilí. In Workshop pro rodiče sdružení SPLAV (Vamberk). 2019.
 10. SOJÁK, Petr. Zážitek v hraničních situacích jako forma seberozvoje a sebevzdělávání. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. Prázdninová škola Lipnice-Outward Bound ČR, 2019, roč. 2019, ročník 13, číslo 1), s. 51-57. ISSN 0049-9099.
 11. 2018

 12. SOJÁK, Petr. Lektorská prázdnota: aneb 5 skromných doporučení. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. Prázdninová škola Lipnice-Outward Bound ČR, 2018, roč. 2018, ročník 12, číslo 2), s. 37 - 43. ISSN 0049-9099.
 13. SOJÁK, Petr a Sylvia SCHACHNER. Summer school in Educational Transactional Analysis. 2018.
 14. 2017

 15. SOJÁK, Petr. Agrese je OK, aneb jak pracovat s agresivitou dětí. In Celostátní vzájemná výměna zkušeností 2017 - Šumperk, 16. - 19. listopadu 2017. 2017.
 16. SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální rozvoj, aneb, Strom, mozaika a vzducholoď. 1. vyd. Praha: Grada, 2017. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0342-3.
 17. SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální rozvoj, aneb Strom, mozaika a vzducholoď. Vydání 1. Praha: Grada, 2017. 205 s. ISBN 978-80-271-0342-3.
 18. SOJÁK, Petr. Škola a šťastné dítě. In Konference cesta ke škole 21. století. 2017.
 19. 2016

 20. SOJÁK, Petr. odborný recenzní posudek - Sociální pedagog a sociální pracovník v základní škole. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mendelova univerzita v Brně, 2016. ISSN 1804-526X.
 21. SOJÁK, Petr. Vyžádaný workshop - „Láska k sobě“. In XIII. konference ČASP - „Láska ve 21. století“. 2016.
 22. 2015

 23. SOJÁK, Petr. Adaptační kurzy jako sporadicky efekt interakce. 2015.
 24. SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-210-8149-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8149-2015.
 25. SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 2015. ISBN 978-80-210-8149-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8149-2015.
 26. SOJÁK, Petr. Metodika č.4: Plán osobnostního rozvoje. In NIDV. Metodika - Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (Sebe)Koncepce pro neformální vzdělávání. 2015. ISBN 978-80-87449-50-9.
 27. SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální rozvoj jako součást edukace v oboru Sociální pedagogika a volný čas na PdF MU. 2015.
 28. SOJÁK, Petr. Osobnostní rozvoj pedagogického pracovníka. 2015.
 29. 2014

 30. NÝDRLOVÁ, Veronika a Petr SOJÁK. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. 2014.
 31. SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 32. SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7572-6.
 33. SOJÁK, Petr, Veronika NÝDRLOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ a Dušan KLAPKO. Kuchařka pro lektory zážitkově orientovaných kurzů aneb (Ne)vaříme z vody. 2014. ISBN 978-80-210-7572-6.
 34. SOJÁK, Petr a Tomáš ČECH. Learning by experience in the context of child development in leisure in the Czech Republic. 2014.
 35. GULOVÁ, Lenka, Martina KUROWSKI a Petr SOJÁK. Sociální pedagog do škol (?). In Časopis Sociální pedagogika. 2014.
 36. SOJÁK, Petr a Tomáš ČECH. Sociální pedagog se zaměřením na pedagogiku volného času jako odborná podpora učitele ve škole. In Malach, J.; Knejzlíková, O. (ed.) Pedagogická diagnostika a evaluace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 84-92. ISBN 978-80-7464-651-5.
 37. 2013

 38. SOJÁK, Petr. Management Neziskových Organizací. 2013.
 39. SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální příprava. 2013.
 40. SOJÁK, Petr. Sedmero jevů, které ovlivňují sebe/reflexi prožité zkušenosti. In Konference Zkušenost-reflexe-učení. 2013.
 41. 2012

 42. SOJÁK, Petr. VTI - Videotrénink interakcí. In Teoretický víkendový seminář „Psychoterapie“ I. 2012.
 43. SOJÁK, Petr. Využití (outdoorových) zážitkových aktivit v psychoterapii. In Teoretický víkendový seminář „Psychoterapie“ I. 2012.
 44. 2011

 45. HOFMANN, Eduard, Marek TRÁVNÍČEK a Petr SOJÁK. Integrovaná terénní výuka jako systém. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konferen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 310-315. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-11.
 46. SOJÁK, Petr a Lenka KRISTKOVÁ. Mapování profesního uplatnění sociálních pedagogů na trhu práce od roku 2005–2011. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 200-208. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-68.
 47. SOJÁK, Petr a Iva NAVRÁTILOVÁ. „Soft skills“ začínajících pedagogů aneb s jakými sociálními dovednostmi a osobnostními kvalitami odcházejí učitelé z pedagogických fakult do profesní reality. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 209-214. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-69.
 48. 2010

 49. SOJÁK, Petr a Tomáš ČECH. Cesta do školy aneb výzkum potřebnosti a uplatnitelnosti sociálního pedagoga ve škole. In Výzkum zaměřený na...: Základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 109-119. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5391-5.
 50. ČECH, Tomáš a Petr SOJÁK. O výchově a volném čase. 6. konference s mezinárodní účastí. 2010.
 51. SOJÁK, Petr a Tomáš ČECH. Sociální pedagog jako odborná podpora učitele v transformující se škole. In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách univerzitného vzdelávania [CD-ROM]. Bratislava: Občianske sdruženie V4, 2010. s. 183-191. ISBN 978-80-89443-00-0.
 52. 2009

 53. SOJÁK, Petr. Člen Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času. Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času, 2009.
 54. SOJÁK, Petr. "Kudy cesta nevede" - Reflexe při skupinové práci při přípravě sociálního pedagoga na Pedagogické fakultě MU. In 5. mezinárodní konference o výchově a volném čase. 2009.
 55. SOJÁK, Petr. Metoda "OPEN SPACE". In Soják, P. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 131-134. ISBN 978-80-210-4945-1.
 56. SOJÁK, Petr. Reflexe aneb výběr z mozaiky významných metod při skupinové práci v rámci osobnostně-sociální přípravy sociálního pedagoga na Pedagogické fakultě MU. In Soják, P. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 39-54, 15 s. ISBN 978-80-210-4945-1.
 57. SOJÁK, Petr. Sociální pedagog - jeho místo a možnosti uplatnění ve stávajícím systému školství v ČR. In 1.mezinárodní vědecké konference s názvem „Sociální pedagogika ve střední Evropě – současný a stav a perspektivy.“, 16. – 17. 4. 2009 (Institut Mezioborových studií Brno, Slezská Univerzita Katovice, Univerzita Komenského v Bratislavě). 2009.
 58. SOJÁK, Petr. Sociální pedagog - jeho místo a možnosti uplatnění ve stávajícím systému školství v ČR aneb Sociální pedagog v praxi a jeho profesní příprava. In Sociální pedagogika ve střední Evropě, současný stav a perspektivy (Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní konference). Institut mezioborových studií Brno, ČR,: Institut mezioborových studií Brno, ČR, 2009, 2009. s. 534-539. ISBN 978-80-87182-08-6.
 59. SOJÁK, Petr. Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 154 s. ISBN 978-80-210-4945-1.
 60. KALEJA, Martin. Výchovně vzdělávací proces v primární škole v kontextu romských žáků jako žáků se sociálním znevýhodněním. In SOJÁK, Petr a (EDS.). Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: MSD, 2009. s. 81-113, 25 s. ISBN 978-80-210-4945-1.
 61. SOJÁK, Petr. Význam reflexe při skupinové práci v rámci osobnostně-sociální přípravy sociálního pedagoga na Pedagogické fakultě MU. In 9. Mezinárodní, mezioborové konferenci „Prožitek v psychologii sportu a aktivitách v přírodě“, konané 23. - 26. 4. 2009 (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí na Labem, Pedagogická fakulta, katedra Tv, Oddělení aktivit v přírodě). 2009.
 62. 2008

 63. SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga se zaměřením na volný čas. In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. s. 53 - 62, 221 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
 64. SOJÁK, Petr. Profil osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga pedagogických pracovníků. In In Lazarová,B; Kolář J. (ed) K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 212 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 65. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence u sociálních pedagogů. In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. s. 144-171, 16 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
 66. 2007

 67. SOJAK, Petr. Hrajeme si a přitom rosteme. In O výchově a volném čase 3. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 527-532, 544 s. ISBN 978-80-7041-741-6.
 68. SOJÁK, Petr. Osobnostní kompetence sociálního pedagoga se zamřením na volný čas. In Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. s. 133-135, 210 s. ISBN 978-80-86633-97-8.
 69. SOJÁK, Petr. Projekt COPE for Teens. In Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 527-532. ISBN 978-80-7041-741-6.
 70. SOJÁK, Petr. Rozvoj osobnostní kompetence pedagogů - Projekt COPE for Teens. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: KONVOJ, 2007. s. 65-69, 6 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 71. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence studentů a pracovníků v pedagogických a pomáhajících profesích. In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. s. 356-362. ISBN 978-80-969146-7-8.
 72. 2006

 73. KOLÁŘ, Jan a Petr SOJÁK. Občanské sdružení Educatio - postaru, a přece jinak. Gymnasion - časopis pro zážitkovou pedagogiku. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2006, č. 6, s. 75-78, 148 s. ISSN 1214-603X.
 74. SOJÁK, Petr. Projekt COPE for teens. Brno: PdF MU, 2006. In Portál tvorby ŠVP.
 75. SOJÁK, Petr. Rozvoj osobnostní kompetence pedagoga. Prevence. Praha, 2006, roč. 3, č. 7, s. 16-17. ISSN 1214-8717.
 76. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence studentů VŠ. Brno: PdF MU, 2006. In Portál tvorby ŠVP.
 77. 2005

 78. SOJÁK, Petr. Educatio o.s. - výchova vzdělávaní osbnosti v pedagogických a pomáhajících profesich působících v resortu MŠMT. In SOCIÁLIA 2004. Hradec Králové: Gaudeámus, 2005. s. 364 - 367, 3 s.
 79. 2004

 80. NOVOTNÁ, Pavla, Libor GRACLÍK, Petra SAMOËLOVÁ a Petr SOJÁK. Barvy všecky. 2004.
 81. ŽŮREK, Petr a Petr SOJÁK. Rozdílnost českého a peruánského systému školství a mimoškolní aktivity. In Sborník. Bratislava: FMFI UK, Bratislava, 2004. s. 169 - 172. ISBN 80-969146-0-X.
 82. ČECH, Tomáš a Petr SOJÁK. Sociální pedagogika z pohledu začínajících studentů oboru. In Socialia Olomouc 2003. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2004. s. 166-169. ISBN 80-244-0878-3.
 83. 2003

 84. SOJÁK, Petr. Outdoorové a volnočasové techniky a hry na hranici lidských možnsotí jako model terpaeutické činnosti. In Absolventské teoretické práce frekventantů V. Komunity 5 Skálova institutu Sebezkušenostního pětiletého výcviku ve skupinové psychoterapii. 2003. s. 198 - 207.
 85. 2002

 86. SOJÁK, Petr. Království zprostředkovaného žití. Brno: PdF MU Brno, 2002, roč. 127, č. 2, s. 37-40. ISSN 0323-0449.
 87. SOJÁK, Petr. Stručný přehled poznatků, přístupů a otázek v oblasti Primární prevence sociálně patologických jevů pro pedagogy. Dostupné na: www.ped.muni.cz/wsocedu/learn/main.htm, 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 8. 2021 00:22