Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

Atletika - hody a vrhyBernaciková, Kapounková, Novotný


Charakteristika disciplín


Hody a vrhy v atletice řadíme mezi technické disciplíny. Cílem těchto disciplín je dopravit sportovní náčiní co nejdále. Společným charakterem těchto disciplín je krátká doba trvání výkonu při maximální intenzitě zatížení, kontinuální výkon. Důležitým předpokladem je výbušnost dolních končetin i horních končetin. Tyto disciplíny mají rychlostně silový charakter.
Vrh koulí je typickou vrhačskou disciplínou s převážně silovým charakterem. Při hodu oštěpem a diskem je důležitá především dynamická práce svalů.

Olympijský sport: od roku 1896
První MS: 1983 (od roku 1999 kladivo ženy)

Rozdělení hodů a vrhů:
- vrh koulí
- hod diskem
- hod oštěpem
- hod kladivem

Základní pravidla:

Hod oštěpem:
-    3 pokusy, prvních 8 má další 3 pokusy
-    hod je platný pokud se oštěp dotkne země hrotem (ale nemusí se zabodnout)
-    oštěp váží 800g (600g pro ženy)

Hod diskem:
-    na hod je limit 1 min, každý závodník má 3 pokusy (nejlepších 8 další 3 pokusy)
-    závodník nesmí vykročit z kruhu před dopadem disku na zem
-    disk váží 2kg (pro ženy 1kg)

Vrh koulí:
-    každý závodník má 3 pokusy (nejlepších 8 další 3 pokusy)
-    pokus je platný, pokud závodník nevykročí z kruhu před dopadem koule na zem nebo koule nedopadne mimo vymezený úhel
-    koule váží 7,26kg (pro ženy 4kg)

Faktory sportovního výkonu – vrhy a hody
Obr. Faktory sportovního výkonu – vrhy a hody


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: kontinuální

Trvání výkonu: několik sekund

Intenzita zatížení: maximální

Metabolické krytí: ATP-CP systém, anaerobní glykolýza

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu

Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen

Energetický výdej: až 10 000% z nál. BM, energetický výdej se pohybuje okolo 300 kcal/min při vrhu koulí a do 100 kcal/min u hodu diskem a oštěpem. (Havlíčková, 1993)
2,5 kJ/min/kg (vrh koulí), 1,2 kJ/min/kg (hod oštěpem), 0,9 kJ/min/kg (hod diskem) (Vindušková, 2003)


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Havlíčková 1993*).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Havlíčková 1993*).Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zdrojů: ↑ ATP-CP

Funkční adaptace:
kapacita: ↑ anaerobní
zlepšení funkcí smyslových analyzátorů: zrakový (periferní vidění), prostorová orientace

Morfologické změny:
svaly: hypertrofie rychlých svalových vláken

Rozvoj pohybových schopností:
rychlost (akční), síla (explozivní), koordinace (orientační, synaptická), flexibilita horních končetin


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:
Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech.
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech.


Tab. Somatická charakteristika vrhačů (upraveno dle Havlíčková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**).
Somatická charakteristika vrhačů (upraveno dle Havlíčková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**).

Vrhači kromě nadprůměrné výšky a hmotnosti, mají relativně dlouhé horní končetiny s širokými rameny.

Tab. Somatická charakteristika diskařů (upraveno dle Havlíčková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**).
Somatická charakteristika diskařů (upraveno dle Havlíčková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**)

Diskaři mají z atletů nejdelší horní končetiny.

Tab. Somatická charakteristika oštěpařů (upraveno dle Havlíčková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Carter-Heath***).
Somatická charakteristika oštěpařů (upraveno dle Havlíčková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Carter-Heath***).

Oštěpaři patří mezi nejsubtilnější ze všech vrhačů. Somatická charakteristika našich nejlepších oštěpařů je 186cm/88kg u Jana Źelezného a 182cm/80kg u Báry Špotákové. (Grasgruber, Cacek 2008).

Somatograf vrhačů, diskařů a oštěpařů (tmavě zelená-muži oštěp, světle zelená-ženy oštěp, červená-ženy vrh koulí, modrá-muži disk).
Obr. Somatograf vrhačů, diskařů a oštěpařů (tmavě zelená-muži oštěp, světle zelená-ženy oštěp, červená-ženy vrh koulí, modrá-muži disk).


Trénink


Trénink vrhačů je zaměřen především na rozvoj výbušné a maximální síly horních končetin. Diskaři a oštěpaři rozvíjí především výbušnou sílu jak horních tak dolních končetin. Důležité je také zdokonalování techniky vrhů, resp. hodů. Velkou část tráví tito atleti v posilovně za účelem rozvoje maximální i výbušné síly.


Zdravotní rizika


Při opakovaných výkonech je asymetricky zatěžováno tělo. Výrazně se přetěžuje dominantní odhodová končetina. Hodně bývají přetěžovány měkké tkáně ramenního kloubu odhodové paže. Při odhodech a následném prudkém zastavení pohybu při odhodech se zatěžují záda v bederní oblasti. Kromě poranění pohybového aparátu se setkáváme i s puchýři a mozoly na rukou.

Nejčastější poranění a poranění:

-    akutní: natažení a natržení svalů (kvadricepsů), distorze kolene, poškození menisků, luxace ramene
-    chronické: oštěpařský loket, zánět ramenního kloubu, bolesti zad


Kineziologická analýza


Lokomoce: přirozená – bipedální
Pohyby segmentů: cyklické

Hody a vrhy především zatěžují svalstvo horních končetin, neméně důležitá je ale i práce trupu a dolních končetin.
Při hodu oštěpem se v odhodové fázi na horní končetině kontrahují m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a extenzor loketního kloubu m. triceps brachii. Na dolních končetinách se zapojují extenzory kyčle (m. glutaeus maximus, hamstringy), extenzory kolen (m. quadriceps femoris) a plantární flexory hlezna (m. triceps surae). Švihový pohyb trupu v odhodové fázi zabezpečují břišní svaly (m. rectus abdominis, m. oblique abdmonis externus, m. oblique abdominis internus).
U hodu diskem pracují stejné svaly dolních končetin a trupu jako u hodu oštěpem. Na horních končetinách se v odhodové fázi kontrahují adduktory ramenního kloubu (např. m. pectoralis major) a radiální duktory (m. flexor carpi radialis, m. extensor carpi radialis longus et brevis.
U vrhu koulí opět pracují svaly dolních končetin a trupu jako v ostatních podobných disciplínách. Na horních končetinách se v odhodové fázi kontrahují flexory (m. deltoideus, m. coracobrachialis, m. biceps brachii-caput breve) a adduktory ramenního kloubu (m. pectoralis major), extenzory lokte (m. triceps brachii) a flexory zápěstí a prstů.

nejvíce zatěžované svaly - oštěp
Obr. nejvíce zatěžované svaly - oštěp

nejvíce zatěžované svaly - disk
Obr. nejvíce zatěžované svaly - disk

nejvíce zatěžované svaly
Obr. nejvíce zatěžované svaly - koule

Použitá literatura:
CARTER, J. E. L. - HEATH, B.H.  Somatotyping: devcepoment and applications. Cambridge University Press, 1990.
GRASGRUBER, Pavel – CACEK, Jan. Sportovní geny. Brno: Computer Presss, a.s., 2008. 480 s. ISBN: 978-80-251-1873-3.
HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Atletika – skoky. In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 1. díl. Ed. Havlíčková a kol. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 34-42. ISBN: 80-7066-816-6.
VINDUŠKOVÁ, Jitka a kol. Praha: Olympia, 2003. 284 s. ISBN: 80-7033-770-2.