Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

Kanoistika na divoké vodě – slalomBernaciková, Kapounková, Novotný


Charakteristika sportu


Mezi olympijské disciplíny kanoistiky na divoké vodě patří slalom, je provozován na silně tekoucích tocích, obvykle uměle vybudovaných kanálech. Cílem je nejen projet stanovenou trasu (300-600m) co nejrychleji, ale také správně projet na trase umístěné branky. Jedná se o technickou disciplínu s převahou silově vytrvalostní práce, neméně důležitá je i rychlost. Zátěž během výkonu je kontinuální, intenzita je kolísává.

Olympijský sport: od roku 1972
První MS: 1959

Soutěžní disciplíny

-    vodní slalom: K1, C1, C2 (pouze muži)
Pozn. do kanoistiky na divoké vodě řadíme i další disciplíny: sjezd a sprint

Základní pravidla

-    červené (protivodné) branky se projíždějí proti směru proudu a zelené po směru proudu. Za dotyk či neprojetí branky jsou závodníkovi přičítány trestné sekundy.
-    trať dlouhá max. 400 m
-    18 - 21 branek (max. 7 protivodných)
-    minimální proudění vody 2m/s

Faktory sportovního výkonu – kanoistika na divoké vodě - slalom
Obr. Faktory sportovního výkonu – kanoistika na divoké vodě - slalom.


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: kontinuální

Trvání výkonu: 90-120s

Intenzita zatížení: střední až maximální

Metabolické krytí: ATP-CP systém, anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během sprinterského výkonu
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během sprinterského výkonu.

Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen

Energetický výdej: 1500-1900% z nál. BM 70-85 kJ/min
Energetická náročnost závisí na délce tratě a její obtížnosti, na proudění vody a na klimatických a povětrnostních podmínkách. (Heller, 1993)


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Heller 1993*, Heller 1994**, Bílý a kol. 2006***).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Heller 1993*, Heller 1994**, Bílý a kol. 2006***).Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ ATP a CP, ↑ glykogen

Funkční adaptace:
zvýšení kapacity: ↑↑ anaerobní, ↑ aerobní
zlepšení funkcí smyslových analyzátorů: zrakový (periferní vidění), prostorová orientace, vestibulární

Morfologické změny:
svaly: hypertrofie rychlých svalových vláken horních končetin

Rozvoj pohybových schopností:
síla (explozivní), vytrvalost (aerobní, anaerobní), rychlost (akční), koordinace (orientační, diferenciační, rovnováhová, synaptická, adaptační), flexibilita ramenního kloubu


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Bunc 1984*, Jansa 2007***).
Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Bunc 1984*, Jansa 2007***).

Tab. Somatická charakteristika (upraveno dle Bláha 1979*).
Somatická charakteristika (upraveno dle Bláha 1979*)

Slalomáři obvykle mývají delší horní končetiny a naopak kratší dolní končetiny. Typická jsou pro ně širší ramena a užší pánev

Somatograf kanoistů na divoké vodě-slalom
Obr. Somatograf kanoistů na divoké vodě-slalom.


Trénink


Slalomářský trénink je zaměřen především na rozvoj techniky (50-70%), síly (5-20%). Menší podíl je pak věnován trénink vytrvalosti a maximální rychlosti. Maximální rychlost se trénuje opakovanými 7-8s trvajícími sprinty vloženými do vytrvalostního tréninku. Speciální vytrvalost se trénuje kontinuálně (4-5min zatížení) nebo intervalově (20s zatížení, 20s přestávky. (Heller, 1993)
 
Příklad celoročního tréninkového cyklu – nejvyšší úroveň

Počet tréninkových jednotek za rok: 455
Počet hodin zatížení za rok na vodě: 690
Počet závodů za rok: 20

Všeobecné přípravné období: leden-duben
Specifické přípravné období:
Soutěžní období: květen-září
Přechodné období: říjen-prosinec


Zdravotní rizika


K drobnějším poraněním patří puchýře na dlaních od pádel. Dále se setkáváme s akutními a chronickými poraněními horních končetin.

Nejčastější poranění:

-    akutní: luxace ramene, luxace lokte a prstů, pohmožděniny, tržné rány a zlomeniny rukou způsobené pádlem a okrajem lodi
-    chronické: zánět šlach na předloktí a úponů v oblasti lokte


Kineziologická analýza


Lokomoce: arteficiální
Pohyby segmentů: acyklické

Nejvíce zatěžované svaly při jízdě na divoké vodě.
Obr. Nejvíce zatěžované svaly při jízdě na divoké vodě.

Použitá literatura:
BÍLÝ, Milan - SUSS, Vladimír - HELLER, Jan – VODIČKA, Pavel. Individuální změny rychlostně silových a silově vytrvalostních předpokladů u vrcholových vodních slalomářů. In Česká kinantropolgie 2006, Vol. 10, č. 2, s. 19-27. ISSN 1211-9261.
BLÁHA, P. – PULEC, Z. Spolupráce antropologa a trenéra vodního slalomu. Lékař těl. Vých, 7, 2, s. 40-42, 1979.
BUNC, Václav – HELLER, Jan – BOJANOVSKÝ, I. – ŠPRYNAROVÁ, Š. – NOVÁK, J. Determination of the anaerobic treshold in variol ergometric tests. In Progress in Ergometry, Lóllgen a kol. (eds.) Springer, Berlin-Heidelberg, s. 260-265, 1984.
HELLER, Jan. Kanoistika. In In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 1. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 88-99. ISBN: 80-7066-816-6.
HELLER, Jan – BÍLÝ, Milan – PULTERA, J. – SADILOVÁ, M. Functional and energy demands of elite fiale kayak slalom: A comparison of training and competition performances. Acta Univ. Carol. Kinanthrop, 1994.
JANSA, Petr – DOVALIL, Josef a kol. Sportovní příprava. Vybrané teoretické obory. Příbram: Kleník Bořivoj PhDr – Q-art, 2007. 272 s. ISBN: 80-903280-8-3.