Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

SquashBernaciková, Kapounková, Svobodová, Novotný


Charakteristika sportu


Individuální raketový sport. Jedná se o dynamickou hru pro dva hráče. Hraje se na uzavřeném hřišti s raketami a míčkem. Cílem hry je odehrát míč tak, aby ho soupeř nemohl vrátit do hry dovoleným způsobem. Podobně jako badminton a tenis se jedná o raketový sport s rychlými změnami směru. Během hry je intenzita zatížení kolísavá. Maximální rychlost míčku ve squashi dosahuje až 285 km/hod.

Olympijský sport: NE
První MS: 1967Soutěžní disciplíny

-    dvouhra muži
-    dvouhra ženy
-    (čtyřhry – pouze některé turnaje)


Základní pravidla

-    hraje se na 2 až 3 vítězné sety do 11 bodů beze ztrát
-    squashový kurt je 9,7 m dlouhý a 6,4 m široký
-    výška přední a postranních stěn je 4,8 m, zadní 2,7 m

Faktory sportovního výkonu – squash
Obr. Faktory sportovního výkonu – squash.


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: intervalová se střídáním intenzity zatížení

Trvání výkonu: zápas trvá v průměru 55 min (délka jedné výměny trvá v průměru 25 s)

Intenzita zatížení: střední až submaximální

Metabolické krytí: ATP-CP systém, anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu (míč ve hře)
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu (míč ve hře).

Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen

Energetický výdej: 42-60 kJ/min (Melichna, 1995)


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Melichna 1995*, Brown-Winter 1995***, Todd a kol. 1999****).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Melichna 1995*, Brown-Winter 1995***, Todd a kol. 1999****).


Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ ATP a CP, ↑ glykogen

Funkční adaptace:
zvýšení kapacity: ↑↑  anaerobní, ↑ aerobní (především pro rychlou regeneraci zdrojů energie)
zlepšení funkcí smyslových analyzátorů: zrakový (periferní vidění), prostorová orientace

Morfologické změny:
svaly: hypertrofie rychlých svalových vláken

Rozvoj pohybových schopností:
rychlost (reakční, akční), síla (explozivní), vytrvalost (aerobní, anaerobní), koordinace (orientační, diferenciační, synaptická, adaptační), flexibilita kyčelního kloubu


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Melichna 1995*, Chin 1995**).
Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Melichna 1995*, Chin 1995**).

Tab. Somatická charakteristika (upraveno dle Melichna 1995*).
Somatická charakteristika (upraveno dle Melichna 1995*).

Somatograf squashistů (modře-muži, červeně-ženy).
Obr. Somatograf squashistů (modře-muži, červeně-ženy).


Trénink


V přípravném období je kladen na rozvoj kondičních schopností: rozvoj vytrvalosti, rychlosti a síly. Trénink je věnován technice úderů a pohybů po kurtu. Hráči kromě specifického tréninku v závodním období zařazují trénink nespecifický intervalového charakteru zaměřený na rozvoj anaerobních schopností.

Příklad celoročního tréninkového cyklu – nejvyšší úroveň (extraliga ČR)

Počet tréninkových jednotek za rok: 459
Počet hodin zatížení za rok: 917

Všeobecné přípravné období: polovina červenec
Specifické přípravné období: srpen
Soutěžní období: polovina září-květen
Přechodné období: červen


Zdravotní rizika


Podobně jako v dalších raketových sportech i ve squashi se nejčastěji setkáme s běžnými poraněními pohybového aparátu, která vznikají především špatným došlapem při rychlé změně směru. Squash jednostranně zatěžuje jednu polovinu těla (lateralita).

Nejčastější poranění a poškození:

-    akutní: poranění oka letícím míčkem (poškození sítnice), distorze kolene a hlezna, poranění vazů a úponů v lokti, rameni, svalová natažení a natržení, utržení Achillovy šlachy
-    chronické: zánět Achillovy šlachy, bolesti bederní části páteře


Kineziologická analýza


Lokomoce: bipedální
Pohyby segmentů: acyklické


Nejvíce zatěžované svaly ve squashi.
Obr. Nejvíce zatěžované svaly ve squashi.

Použitá literatura:
BROWN, D. – WINTER, E. M. (1995). Heart rate responses in squash during competitive matchplay. Journal of Sports Science, 14: 68-69.
CHIN, M., STEINIGER, K. – SO, R.C.H. – CLARK, C.R. – WONG, A.S.K. (1995). Physiological profiles and sport specific fitness of Asian élite squah players. British Journal of Sports Medicine, 29 (3): 158-164.
MELICHNA, Jan. Squash a racketball. In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 2. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 125-129. ISBN: 80-7184-039-4.
TODD, M.K. – MAHONEY, C.A. – WALLACE, W.F.M. (1998). The efficacy of training outines as a preparation for competive squash. In Less a kol. (eds), Science and Racket Sports II, s. 91-96. London: E&FN Spon.