Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

TenisBernaciková, Kapounková, Mudra, Novotný


Charakteristika sportu


Tenis je individuální raketový sport. Při hře dva protihráči (dva páry) odehrávají přes síť raketou tenisový míček a snaží se donutit protivníka k chybě. Chybou je zahrání míčku mimo kurt nebo neodehrání míče soupeřem správně zahraného míčku.
Tenis vyžaduje rychlost, vytrvalost, koordinaci, rychlou reakci, pohyblivost, sílu, výbušnost a také odolnou psychiku hráče. Hráč běhá vpřed do stran i vzad. Intenzita zatížení během utkání kolísá.
Hráč během utkání může naběhat 1,3-2,5km (3 sety) a 2,4-4km (5 setů). Rychlost míčku při podání dosahuje rychlosti 190-240 km/hod (Grosser-Schonborn 2008).

Olympijský sport: 1896, znovu začleněn 1988
První MS: 1887 (ženy 1987)

Soutěžní disciplíny

-    dvouhra mužů
-    dvouhra žen
-    smíšená čtyřhra
-    čtyřhra mužů
-    čtyřhra žen

Základní pravidla

-    rozměr tenisového kurtu pro dvouhru je 23,8 x 8,2 m a 23,8 x 10,7 m pro čtyřhru
-    hraje se na 2 nebo 3 vítězné sety, jeden set se skládá z jednotlivých her (game), hra je ukončena získá-li jedna ze stran nejméně č body avšak alespoň o dva více než soupeř
-    body se počítají postupně 15, 30 a 40, za stavu 40:40 nastává shoda a jeden z hráčů musí získat dva míče za sebou, aby získal game
-    při stavu 6:6 na sety se hraje zkrácená hra, tzv. tie break
-    hrací povrch: antuka, tráva, tvrdý povrch (beton), syntetický povrch

Faktory sportovního výkonu – tenis
Obr. Faktory sportovního výkonu – tenis.


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: intervalová se střídáním intenzity zatížení

Trvání výkonu: zápas trvá v průměru 30min - 4hod (výměna 3-10s, interval odpočinku 15-25s, pauza mezi gemy 90s)

Intenzita zatížení: střední až submaximální

Metabolické krytí: ATP-CP systém, anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu (míč ve hře)
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu (míč ve hře).

Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen

Energetický výdej: 44 kJ/min, 920 % nál. BM (Bartůňková 1993)


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Bartůňková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Dansou 2001***).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Bartůňková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Dansou 2001***).


Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ ATP a CP, ↑ glykogen

Funkční adaptace:
zvýšení kapacity: ↑↑  anaerobní, ↑ aerobní
zlepšení funkcí smyslových analyzátorů: zrakový (periferní vidění), prostorová orientace

Morfologické změny:
svaly: hypertrofie rychlých svalových vláken

Rozvoj pohybových schopností:
rychlost (reakční, akční), síla (explozivní, vytrvalostní, vytrvalost (aerobní, anaerobní), flexibilita ramenního kloubu, koordinace (orientační, diferenciační, synaptická, adaptační)


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Girard 2006*, Konig a kol. 2001**, Bergeron 1991***, Kraemer 2003****, Reilly 1990*****, Mayers 2006******).
Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Girard 2006*, Konig a kol. 2001**, Bergeron 1991***, Kraemer 2003****, Reilly 1990*****, Mayers 2006******).

Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech (upraveno dle Omosegard, 1998)
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech (upraveno dle Omosegard, 1998).

Tab. Somatická charakteristika (upraveno dle Bartůňková 1993*, Grasgruber-Cacek**, Roetert 2007***).
Somatická charakteristika (upraveno dle Bartůňková 1993*, Grasgruber-Cacek**, Roetert 2007***).

Vybraní hráči: Nadal 185cm/80kg; Federer 186cm/84kg; Roddick 187cm/86kg; Safin 193cm/88kg; Moya 190cm/84kg; Berdych 196cm/84kg.

Somatograf tenistů (modře-muži, červeně-ženy).
Obr. Somatograf tenistů (modře-muži, červeně-ženy).


Trénink


Během tréninku je důraz kladen na rozvoj rychlosti (akční i reakční), pro zvyšování zásob ATP a CP ve svalech. Dále rozvoj vytrvalosti, síly (výbušné) a koordinace. Neméně důležitý je pak nácvik jednotlivých úderů, pohybu po kurtu. Součástí tréninku je i taktika hry, regenerace a psychická příprava hráče. V tréninkové jednotce nesmí chybět ani cviky na rozvoj udržení flexibility především v ramenním kloubu.

Příklad celoročního tréninkového cyklu – dorost-16let

Počet tréninkových jednotek za rok: 290
Počet hodin zatížení za rok: 650

Všeobecné přípravné období: listopad-prosinec
Specifické přípravné období: leden
Soutěžní období: únor-polovina března
Přechodné období: polovina března-polovina dubna
Všeobecné přípravné období: polovina dubna
Specifické přípravné období: květen
Soutěžní období: únor-polovina červen-polovina září
Přechodné období: polovina září-říjen


Zdravotní rizika


Tenis patří mezi jednostranně zaměřené sporty (lateralita). Dále se často setkáváme s chronickými poraněními, které vznikají především špatnou technikou při zahrávání úderů. Typické jsou mozoly na dlaních od držení rakety. U tenistů se také objevují bolesti bederní části páteře.

Nejčastější poranění:

-    akutní: distorze hlezenního kloubu, distorze kolenního kloubu, natažení a natržení svalu (dolních končetin), subluxace ramenních kloubů při servisu a při pádech, přetržení Achillový šlachy
-    chronické: „tenisový loket“ (chronický zánět radiálního výběžku pažní kosti), „tenisové rameno“


Kineziologická analýza


Lokomoce: bipedální
Pohyby segmentů: acyklické

Při tenise je důležitá koordinace svalů horních, dolních končetin a trupu. Na dolních končetinách je především důležitá práce extenzorů (m. glutaueus maximus, hamstringy) a adduktorů (m. adductor magnus, m. adductor longus at brevis) kyčle, extenzorů kolene (m. quadriceps femoris) a plantárních flexorů (m. triceps surae).
Tenisové podání můžeme rozdělit do dvou hlavních fází: příprava na podání a samotné podání. V přípravné fázi pracují především abduktory (m. deltoideus-pars akromion, m. supraspinatus a m. serratus anterior) a extenzory (m. latissimus dorsi, m. deltoideus-pars spinae a m. teres major) ramenního kloubu. V druhé fázi se zapojují adduktory (m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres major) a flexory (m. deltoideus-pars clavicularis, m. coracobrachialis a m. biceps brachii caput breve) ramenního kloubu. Dále se kontrahují extenzory loketního kloubu (m. triceps brachii, m. anconeus). Svaly předloktí musí být v izometrické kontrakci, aby se tenisový míč mohl odrazit správným směrem s dostatečnou razancí.

Nejvíce zatěžované svaly v tenise.
Obr. Nejvíce zatěžované svaly v tenise.

Použitá literatura:
BARTŮŇKOVÁ, Staša. Raketové hry. In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 1. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 193-204. ISBN: 80-7066-816-6.
BERGERON, M.F. - MARESH, C.M. - KRAEMER, W.J. - ABRAHAM, A. – CONROY, B. – GABAREE, C. (1991). Tennis: a physiological profile during match play. International Journal of Sports Medicine, 12, 474-479.
DANSOU, P. – ODDOU, M.F. – DELAIRE, M. – THERMINAIRAS, A. (2001). Aerobic expenditure during a tennis match. Science and Sports, 16, 16-22.
GIRARD, O. – CHEVALIER, R. – LEVEQUE, F. – MICALLEF, J.P. – MILLET, G.P. (2006). Specific incremental field test for aerobic fitness in tennis. British Journal of Sports Meidcine, 40, 791-796.
GRASGRUBER, Pavel – CACEK, Jan. Sportovní geny. Brno: Computer Presss, a.s., 2008. 480 s. ISBN: 978-80-251-1873-3.
GROSSER – SCHONBORN. Závodní tenis pro děti a mladé hráč. ISBN: 978-3-89899-374-6.
KONIG, D. – HUONKER, M. – SCHMID, A. – HALLE, M. – BERG, A. – KEUL, J. Cardiovascular, metabolit, and hormonal parameters in professional tenis players. Medicine & science in sports & Exercise: 2001, Vol. 33, Issu 4, s. 654-658.
KRAEMER, W.J. – HAKKINEN, K. – TRIPLETT-McBRIDE, A.C. – FRY, L.P. a kol. 2003. Physiological ganges with periodized resistence training in women tennis player. Medicine and Science in Sports and Exercise 35: 157-168.
MAYERS, R.W. Comparison of laboratory and on-court testing of aerobic fitness in tennis players. In Lees a kol. (eds), Science and Racket Sports IV. London: Routledge, 2006. s. 29-35. ISBN: 978-0-415-43556-7.
OMOSEGAARD, Bo. Physical training for badminton. Denmak: IBF, 1996. 179 s. ISBN: 1-872850-01-4.
REILLY, Thomas. The racquet sports. In Physiology of Sports, Reilly (ed). 1990, Spon Press, s. 337-370. ISBN: 0-419-13590-1.
ROETERT, E. Paul – ELLENBECKER, Todd S. Complete condioning for tennis. Champaign: Human Kinetisc, 2007. ISBN: 978-0-7360-6938-0.