Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

BoxKapounková, Bernaciková, Novotný


Charakteristika sportu


Box je individuální bojový sport, při němž se dva soupeři snaží zasáhnout svého protivníka pěstmi, musí při tom zůstat ve vyhrazeném čtvercovém prostoru obklopeném provazy (tzv.ringu). Cílem sportovního výkonu je zvítězit nad soupeřem pomocí úderů, úhybů a krytů povolenými pravidly AIBA.
Acyklické pohyby jsou prováděny při vysoké intenzitě zatížení. Nejdůležitějšími pohybovými schopnosti pro výkon jsou reakční rychlost, výbušná síla a koordinace. Box vyžaduje přesnost pohybů, zejména paží, dobrou koordinační schopnost dolních končetin a celkovou souhru celého těla, hlavně horních a dolních končetin.

Olympijský sport: od roku 1904 (pouze muži)
První MS: 1974 (ženy 2001)
Soutěžní disciplíny


-    muži
-    ženy

váhové kategorie (11 váhových kategorií)

Základní pravidla

- rozměry ringu: čtverec o rozměrech 4,9 – 6,1 m, obehnán čtyřmi řadami provazů, upevněných v každém rohu
- zápas se skládá z několika kol, oddělených minutovou přestávkou na oddech.
- v profesionálním boxu se bojuje 4-12 tříminutových kol, v amatérském boxu je 5 dvouminutových kol
- po každém kole získají boxéři určitý počet bodů podle množství úderů, techniky a souladu s pravidly. Pokud zápas neskončí před vypršením časového limitu, tak vítězí boxér s vyšším počtem bodů
- zápas může být ale zakončen i knokautem K.O. (jeden ze soupeřů je na zemi či provazech a během 10 sekund nevstane)
- zákaz úderů pod pás, do zad, do týlu a zadní části hlavy

Faktory sportovního výkonu – box
Obr. Faktory sportovního výkonu – box.


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: intervalová se střídáním intenzity zatížení

Trvání výkonu: 1 kolo trvá 2min

Intenzita zatížení: submaximální až maximální

Metabolické krytí: ATP-CP systém, anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během sprinterského výkonu (upraveno dle Sharkey, 1986)
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během sprinterského výkonu (upraveno dle Sharkey, 1986).

Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen

Energetický výdej: 1740% z nál. BM (trénink), při zápasu až 5000 kJ/h


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Vránová 1995*, Smith 1998**).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Vránová 1995*, Smith 1998**).

V moči po zápase bílkovina a erytrocyty.


Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ ATP a CP, ↑ glykogen

Funkční adaptace:
zvýšení kapacity: ↑↑  anaerobní, ↑ aerobní (především pro rychlou regeneraci zdrojů energie)
zlepšení funkcí smyslových analyzátorů: zrakový (periferní vidění), odhad vzdálenosti, prostorová orientace, vestibulární a ↓ taktilní čití a bolestivá cítivost

Morfologické změny:
svaly: hypertrofie rychlých svalových vláken

Rozvoj pohybových schopností:
rychlost (reakční, akční), síla (explozivní), vytrvalost (aerobní, anaerobní), koordinace (orientační, diferenciační, synaptická, adaptační)

Ostatní adaptace: ↑ zvýšená srážlivost krve
   

Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Vránová 1995*, Grasgruber-Cacek 2008**).
Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Vránová 1995*, Grasgruber-Cacek 2008**).

Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech u boxerů.
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech u boxerů.

Tab. Somatická charakteristika (upraveno dle Grasgruber-Cacek 2008**).
Somatická charakteristika (upraveno dle Grasgruber-Cacek 2008**).

Somatograf boxerů (tmavě zelená-těžká váha muži, světle zelená-lehká váha muži)
Obr. Somatograf boxerů (tmavě zelená-těžká váha muži, světle zelená-lehká váha muži).


Trénink


Trénink je zaměřen na rozvoj flexibility, koordinaci, výbušné síly, rychlost, rovnováhu. Důležité je také technika, psychická odolnost a rozvoj analyzátorů (vestibulární – rovnováha, zrakový – periferní vidění, odhad vzdálenosti).

Příklad celoročního tréninkového cyklu – nejvyšší úroveň

Všeobecné přípravné období: leden
Specifické přípravné období: únor
Soutěžní období: březen-duben
Přechodné období: konec dubna
Všeobecné přípravné období: květen
Specifické přípravné období: červen-červenec
Soutěžní období: srpen-září
Přechodné období: konec září
Všeobecné přípravné období: říjen
Specifické přípravné období: listopad
Soutěžní období: prosinec
Přechodné období: konec prosince


Zdravotní rizika


V boxu je vysoká úrazovost, před boxem je jen ragby.

Nejčastější poranění v boxu:

•    akutní: krvácivá poranění nosu, úst, tržné rány, poranění zubů a dolní čelisti, distorze palce, fraktury metakarpálních kostí (Benetova zlomenina), otřesy mozku, srdeční šok- údery na srdeční krajinu, vazovagální synkopy cerebrální krvácení (Korbelář 1997)

•    chronická: encefalopathii mozku (změnami charakteru osobnosti, poruchami koordinace, rovnováhy, řeči, poruchami intelektu), křečové stavy (Korbelář 1997)


Kineziologická analýza


Lokomoce: bipedální
Pohyby segmentů: acyklickéBoxérské dovednosti zahrnují údery, úhyby a kryty. U boxu je důležitá explozivní práce dolních končetin (m. glutaeus maximus, m. quadriceps femoris, m. triceps surae). Pro kineziologickou analýzu jsme vybrali typický boxerský přímý úder (direkt).
Na horních končetinách se při úderu kontrahují flexory ramenního kloubu (m. pectoralis major, m. deltoideus-pars clavicularis a extenzory lokte (m. triceps brachii). Zpevnění trupu zajišťují břišní a zádové svaly.

Nejvíce zatěžované svaly při boxování.
Obr. Nejvíce zatěžované svaly při boxování.

Použitá literatura:
GRASGRUBER, Pavel – CACEK, Jan. Sportovní geny. Brno: Computer Presss, a.s., 2008. 480 s. ISBN: 978-80-251-1873-3.
KORBELÁŘ, Petr. Poranění typická pro jednotlivé sporty. In Pohybový systém a zátěž. Ed. Kučera, Dylevský. Praha: Grada, 1997, s. 195-217. ISBN: 80-7169-258-1.
VRÁNOVÁ, Jana, Úpolové sporty: Box. In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 2. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 146-154. ISBN: 80-7184-039-4.
SHARKEY, Brian J. Coaches guide to sport fysiology. Champaign, Human Kinetics, 1986. 100s.
SMITH, Marcus S. Sport specific ergometry and the physiological demands of amatér boxing. Doctoral Thesis, University College Chichester, England, 1998.