Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

Rychlostní kanoistikaBernaciková, Kapounková, Novotný


Charakteristika sportu


Rychlostní kanoistika je prováděna na stojacích nebo mírně tekoucích vodách nebo na k tomu účelu uměle vytvořených vodních plochách.
Cílem sportovního výkonu je projet stanovenou trať, co nejrychleji v souladu s pravidly a mít rychlejší čas, než soupeři. Zátěž během výkonu je kontinuální.

Olympijský sport: od roku 1936
První MS: 1938

Soutěžní disciplíny

Tab. Olympijské tratě od r. 2009, C = kánoe, K = kajak (číslo udává počet závodníku)

Trať/disciplína    Ženy kajak    Muži kajak    Muži kanoe
     1000m                                    K1, K2, K4      C1, C2
      500m              K1, K2, K4       
      200m                     K1               K1, K2              C1

Základní pravidla

-    sportovci se pohybují po vodě na kajaku nebo kanoi pomocí dvoulistých (kajakáři) nebo jednolistých (kanoisté) pádel na příslušné trati v drahách nebo mezi bójkami
-    na startu jsou lodě seřazeny ve startovních blocích, pozici na startu určuje los
-    závodní kanál: rozdělen na 9 drah vyznačených bójkami (na začátku tratě bílé, na posledních 200 m červené)

Faktory sportovního výkonu – rychlostní kanoistika.
Obr. Faktory sportovního výkonu – rychlostní kanoistika.


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: kontinuální

Trvání výkonu: 1:30 – 1:50min (500m), 2:55min (K4) – 3:55min (1km)

Intenzita zatížení: střední až maximální

Metabolické krytí: anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 500m
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 500m.

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 1km (upraveno dle Sharkey, 1986).
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 1km (upraveno dle Sharkey, 1986).

Zdroje energie: glykogen

Energetický výdej: 500m 2700% a 1Km 1900% z nál. BM, 500m 150 kJ/min a 1km 100 kJ/min


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Heller 1984*).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Heller 1984*)


Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ glykogen

Funkční adaptace:
zvýšení kapacity: ↑ anaerobní, ↑ aerobní (↑ klidový Qs , ↑ zátěžový  Qs, ↑ zátěžový  Q, bradykardie, ↑ VC, ↓ klidová DF, ↑ VO2max, úroveň ANP, ekonomika pohybu)
zlepšení funkcí smyslových analyzátorů: zrakový (periferní vidění)

Morfologické změny:
srdce: excentrická hypertrofie
svaly: hypertrofie svalových vláken horních končetin, vaskularizace svalů

Rozvoj pohybových schopností:
síla (explozivní), vytrvalost (aerobní, anaerobní), koordinace (rytmická, rovnováhová, synaptická), flexibilita ramenního kloubu


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty vybraných fyziologických parametrů při testu do maxima (Heller 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Jansa 2007***, Sitkowski 2002****, Fry-Morton 1991*****).
Maximální hodnoty vybraných fyziologických parametrů při testu do maxima (Heller 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Jansa 2007***, Sitkowski 2002****, Fry-Morton 1991*****)

Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech u rychlostních kanoistů (upraveno dle Hamar 2005).
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech u rychlostních kanoistů (upraveno dle Hamar 2005).
 
Tab. Somatická charakteristika (upraveno dle Grasgruber-Cacek 2008**, Ackland 2001***, Fry a Mort 1991****).
Somatická charakteristika (upraveno dle Grasgruber-Cacek 2008**, Ackland 2001***, Fry a Mort 1991****)

Kajakáři bývají většinou vyšší než kanoisté, ale zároveň s nižší hmotností. Grasgruber-Cacek 2008.

Somatograf rychlostních kanoistů (modře-muži, červeně-ženy).
Obr. Somatograf rychlostních kanoistů (modře-muži, červeně-ženy).


Trénink


Trénink vy rychlostní kanoistice je zaměřen na rozvoj techniky veslování, síly jak výbušné tak především vytrvalostní a v neposlední řade vytrvalosti. V přípravném období je to rozvoj vytrvalosti a vytrvalostní síly, v předzávodním období pak primárně rozvoj rychlosti.

Příklad celoročního tréninkového cyklu – nejvyšší úroveň

Všeobecné přípravné období: říjen-leden
Speciální přípravné období: leden-březen
Soutěžní období: duben-srpen
Přechodné období: září-říjen


Zdravotní rizika


Úrazovost v kanoistice je nízká. K drobnějším poraněním patří puchýře, mozoly na dlaních od pádel. U rychlostních kanoistů se setkáváme také se svalovou dysbalancí a lateralitou (kanoe) – funkční poruchy.

Nejčastější poranění:

-    akutní: pohmožděniny, tržné rány a zlomeniny rukou způsobené pádlem a okrajem lodi
-    chronické: zánět úponů a šlach svalů předloktí


Kineziologická analýza


Lokomoce: arteficiální
Pohyby segmentů: cyklické

Kineziologická analýza se v rychlostní kanoistice liší podle typu lodi na které závodník jede. Při jízdě na kajaku rozlišujeme tři fáze záběru: zasazení, tažení a vytažení s přenosem.
Při zasazení pádla sedíme ve vzpřímené poloze a jsme mírně nakloněni vpřed. Spodní paže je v extenzi (m. triceps brachii), horní se flektuje (m. biceps brachii, m. brachialis, m . brachioradialis). Paže jsou zdvihnuty a jsou přibližně ve výšce očí, což zajišťuje m. deltoideus. Ramena jsou vytočena do směru záběru. List se zasazuje těsně u boku lodi.
Tažení se provádí těsně podél boku lodi po přímé dráze. List pádla je celou dobu tažení pod vodou. Na začátku tažení je spodní paže v extenzi, pak se však flektuje a dotahuje pádlo k tělu. Při tažení rotujeme rameny a částečně i trupem (práce břišních svalů). Tak jak se spodní paže flektuje, horní paže se extenduje, přičemž jde z výchozí polohy vpřed téměř po přímce přibližně ve výšce očí.
Fáze tažení je ukončena vytažením pádla u těla, přičemž list je šikmo do strany. Při vytahování listu z vody klesá horní paže k hladině, aby mohla začít nový záběr na opačné straně. Přitom také přetočíme pádlo a nastavíme list k dalšímu záběru.
Práci svalů horních končetin podporují svaly trupu (m. erector spinae a břišní svaly) a svaly dolních končetin, které zajišťují stabilizaci při jízdě na kajaku.

Nejvíce zatěžované svaly v rychlostní kanoistice
Obr. Nejvíce zatěžované svaly v rychlostní kanoistice.

Použitá literatura:
ACKLAND, T.R. a kol. Anthropometric normative data for Olympic rowers and paddlers. Dostupné z http://fulltext.ausport.gov.au/fulltext/2001/acsms/papers/ACKL.pdf.
FRY, W.R. – MORTON, A.R. Physiological and kinanthropometric attributes of elite flatwater kayakists. Med. Sci. Sports. Exerc., 23, 11, s. 1297-1301, 1991.
GRASGRUBER, Pavel – CACEK, Jan. Sportovní geny. Brno: Computer Presss, a.s., 2008. 480 s. ISBN: 978-80-251-1873-3.
K, J. – PÓSNIK, J. – STRARCZEWSKA, J. Metabolická a funkční náročnost rychlostní kanoistiky. Lékař těl Vých., 12, 2, s. 54-56, 1984.
HELLER, Jan. Kanoistika. In In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 1. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 88-99. ISBN: 80-7066-816-6.
HAMAR, Dušan. Typológia svalových vláken. In Telovýchovnolekarske vademekum. Ed. Meško, Komadel. Bratislava: Slovenská společnosť tělovýchovného lekárstva, 2005, s. 210-211. ISBN: 80-969446-9-4.
JANSA, Petr – DOVALIL, Josef a kol. Sportovní příprava. Vybrané teoretické obory. Příbram: Kleník Bořivoj PhDr – Q-art, 2007. 272 s. ISBN: 80-903280-8-3.
SITKOWSKI, D. Some indices distinguishing Olympic and Word medalists in sprint kayaking. Biology of Sport, 2/2002, s. 133-147.
SHARKEY, Brian J. Coaches guide to sport fysiology. Champaign, Human Kinetics, 1986. 100s.