Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

PlaváníBernaciková, Kapounková, Novotný


Charakteristika sportu


Plavání je individuálním sportem, pro který je typický cyklický pohyb ve vodním prostředí. Plavec je ve vodě vystaven hydrostatickému tlaku, vztlaku vody i zvýšené tepelné vodivosti prostředí. Cílem sportovního výkonu je uplavat danou trať v co nejkratším čase. Rozeznáváme čtyři základní plavecké způsoby: prsa, kraul, znak, motýlek. Zatížení během plaveckého výkonu je kontinuální a intenzita se mění podle délky tratě.

Olympijský sport: od roku 1896 (ženy 1912)
První MS:  1973Soutěžní disciplíny

Závod probíhá v jednotlivcích, nebo štafetě, na dlouhé či krátké vzdálenosti.

Soutěžní disciplíny na 50m bazéně:
-    50,100, 200, 400, 800 a 1 500 m volný způsob (kraul)
-    50, 100 a 200m motýlek
-    50, 100 a 200m znak
-    50, 100 a 200m prsa
-    200 a 400 m polohový závod (kombinace všech 4 plaveckých způsobů v tomto pořadí: motýlek, znak, prsa, kraul)

Štafety:
-    4x 100m, 4x 200m volný způsob
-    4x 100m polohový závod (kombinace všech 4 plaveckých způsobů v tomto pořadí: znak, prsa, motýlek, kraul – každý člen štafety plave jiným způsobem)

Základní pravidla

-    závody se konají v bazénu (25 m nebo 50 m)
-    cílem závodu je nejlépe se umístit mezi ostatními závodníky a zaplavat trať v co nejkratším čase

Faktory sportovního výkonu – plavání
Obr. Faktory sportovního výkonu – plavání


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: kontinuální

Trvání výkonu: do 50s (100m), 14min10s (1500m)

Intenzita zatížení: střední, submaximální až maximální (50m)

Metabolické krytí: ATP-CP systém, anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 100m (upraveno dle Neumann a kol. 2005)
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 100m (upraveno dle Neumann a kol. 2005).

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 1500m (upraveno dle Neumann a kol. 2005)
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 1500m (upraveno dle Neumann a kol. 2005).

Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen

Energetický výdej: až 3500% nál. BM, 185 kJ/min - 100m kraul (Bartůňková, 1993)
Z energetického hlediska je nejefektivnější disciplínou kraul (vyžaduje jen 71% energie vynakládané na prsa)


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Bartůňková 1993*, Neumann a kol. 2005**…).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu


Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ glykogen

Funkční adaptace:
- zvýšení kapacity: aerobní (↑ klidový  Qs, ↑ zátěžový  Qs, ↑ zátěžový  Q, bradykardie, ↑ VC, ↓ klidová DF, ↑ VO2max, úroveň ANP, ekonomika pohybu), anaerobní (krátké tratě)

Morfologické změny:
- srdce: excentrická hypertrofie
- svaly: hypertrofie svalových vláken, vaskularizace svalů (dlouhé tratě), ↑ počet mitochondrií (dlouhé tratě)

Rozvoj pohybových schopností:
flexibilita ramenních kloubů, hlezenních kloubů a kyčlí, rychlost (reakční a akční), síla (explozivní, vytrvalostní), vytrvalost (aerobní, anaerobní), koordinace (orientační, synaptická)


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Bartůňková 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Jansa 2007***, Ústav sportovní medicíny 2010****).
Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima

Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech:
Plavci sprinteři ve srovnání se sprintery běžci mají více pomalých svalových vláken, naopak plavci na delší tratě mají více rychlých svalových vláken než běžci

Podíl rychlých a pomalých vláken v m. deltoideus u plavců na 100m.
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken v m. deltoideus u plavců na 100m.

Podíl rychlých a pomalých vláken v m. deltoidem u plavců na 1500m.
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken v m. deltoidem u plavců na 1500m.

Tab. Somatická charakteristika (upraveno dle Grasbruber-Cacek 2008**, Ústav sportovní medicíny 2010****, Genadijus 2000*****).
Somatická charakteristika (upraveno dle Grasbruber-Cacek 2008**, Ústav sportovní medicíny 2010****, Genadijus 2000*****).

Pro plavce je typická vyšší postava, široká ramena, dlouhé paže. Ale rozdíly mezi jednotlivými disciplínami i vzdálenostmi jsou výrazné:
Specialisti na kraul (sprint): vyšší postavy, kratší paže, dlouhé předloktí, delší nohy
Znakaři: dlouhý trup a relativně kratší nohy
Motýlkáři: největší rozpětí paží z plavců
Prsaři: velká výbušná síla stehen, relativně nejlépe vyvinuté svalstvo horní poloviny těla

Somatograf plavců (modře-muži, červeně-ženy).
Obr. Somatograf plavců (modře-muži, červeně-ženy).


Trénink


Vrcholový trénink bývá dvoufázový (ráno a odpoledne). Za týden plavci uplavou cca 50 – 90 km podle toho v jaké fázi tréninku se nacházejí,
Do tréninkových metod řadíme: technická cvičení, starty, obrátky, strategii závodů, suchou přípravu, psychologický trénink, koncepci tréninku a dále vytrvalostní a sprinterský trénink.
Vytrvalostní trénink rozvíjí aerobní kapacitu, která přispívá k posunutí anaerobního prahu (ANP), plavec má vyšší toleranci laktátu než je u netrénovaného jedince, proto dokáže plavat o vysoké intenzitě po delší dobu. Vytrvalostní trénink rozdělujeme do 3 zón. Zóna 1 - základní vytrvalostní trénink se plave rychlostí nižší, než je rychlost ANP. Zóna 2 – prahový vytrvalostní trénink se plave rychlostí přibližující se ANP. Zóna 3 – přetěžovaný trénink se plave vyššími rychlostmi, než je rychlost ANP.
Cílem sprinterského tréninku je dosáhnout maximální sprinterské rychlosti bez narušení techniky plaveckého stylu. (Garcia, 2005)
Trénink na suchu zahrnuje zvyšování anaerobního výkonu, svalové síly, silová a rychlostní vytrvalost a kloubní pohyblivost.

Příklad celoročního tréninkového cyklu – nejvyšší úroveň

Počet tréninkových jednotek ve vodě za rok: 423-517 sprinteři, 517-611 vytrvalci
Počet hodin zatížení za rok: 740-960 sprinteři, 950-1200 vytrvalci (Garcia, 2005).

Přípravné období: srpen - polovina listopadu
Soutěžní období: polovina listopadu - leden
Přechodné období: konec ledna
Přípravné období: únor-květen
Soutěžní období: květen-červenec
Přechodné období: konec července


Zdravotní rizika


V závodním plavání se velmi často setkáváme se zdravotními riziky spojené s nadměrným fyzickým zatížením v tréninku nebo s onemocněním, které je způsobené vlivem prostředí ve kterém se plavci nacházejí. Při plavání dochází k přetěžování určitých svalových skupin (náročné rotační pohyby u motýlka, kraulu, znaku). K úrazům dochází při startovních skocích.
Onemocnění způsobena vlivem vodního prostředí jsou: záněty očních spojivek, plísňová onemocnění, záněty zevního zvukovodu, dermatologická onemocnění (ekzém, mykóza, kuří oka), alergie na chlor.

Nejčastější poranění a poškození:

- akutní: oděrky, pohmožděniny, tržné rány, zlomeniny (start)
- chronické: záněty ramenního kloubu, problémy s kolenními vazy a menisky (prsaři),  přetížení bederní páteře (motýlek)


Kineziologická analýza


Lokomoce: přirozená - quadrupedální
Pohyby segmentů: cyklické

Kineziologická analýza se liší podle různých plaveckých způsobů. Plavecké pohyby se dělí na pohyby ve směru a proti směru pohybu, které jsou pohyby hnacími. Technicky nejdokonalejším způsobem v plavání je kraul. Při kraulových záběrech se končetiny symetricky střídají. Během jednotlivých fází se postupně zapojují především svaly horních končetin. V tahové fázi se zapojují flexory ramene (m. deltoideus-pars clavicularis, m. coracobrachialis), lokte (m. triceps brachii) a zápěstí. V tlakové fázi (záběr) pracují extenzory a adduktory ramen (m. latissimus dorsi, m. deltoideus-pars spinae, m. pectoralis major), flexory a extenzory lokte (m. biceps brachii, m. triceps brachii) a svaly předloktí a ruky. Přesun horní končetiny nad vodou uskutečňuje především m. deltoideus-pars-acromion. Dolní končetiny se kontrahují střídavě, při pohybu kopu dolů pracují flexory kyčle (m. ilopsoas, m. rectus femoris) a pohyb vzhůru uskutečňují extenzory kyčlí (m. glutaeus maximus a hamstringy). Trup v horizontální rovině pomáhá udržovat m. erector spinae, m. quadratus lumborum a břišní svalstvo.

Nejvíce zatěžované svaly při plavání
Obr. Nejvíce zatěžované svaly při plavání.

Použitá literatura:
GARCIA, M. G. Curco de entrenador auxiliar de nataction. Madrid: [s.n.],  2005.
GENADIJUS, Sokolovas. Olympic Trials Project – Anthropometrics, http://usa-swimming.org/programs. 2000.
GRASGRUBER, Pavel – CACEK, Jan. Sportovní geny. Brno: Computer Presss, a.s., 2008. 480 s. ISBN: 978-80-251-1873-3.
BARTŮŇKOVÁ, Staša. Plavání. In In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 1. díl. Ed. Havlíčková a kol. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 128-142. ISBN: 80-7066-816-6.
NEUMANN, Gregor, PFUTZNER, Arndt, HOTTENTROTT, Kuno. Trénink pod kontrolou. Praha: Grada Publishing, 2005. 184 s. ISBN: 80-247.0947-3.
ÚSTAV SPORTOVNÍ MEDICÍNY (ÚSM). Výsledky zátěžových testů sportovců. Dosud nepublikováno. Zpracováno 2010.
www.fina.org [online]. 2010 [cit. 2010-11-29]. Pravidla plavání. Dostupné z www: <http://fina.org/H20/index.php?option=com_content&view=category&id=82:swimming-rules&Itemid=184layout=default>.