Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

VolejbalBernaciková, Kapounková, Šamšula, Novotný


Charakteristika sportu


Volejbal je míčová kolektivní hra. Cílem hry je dostat míč přes síť maximálně na tři dotyky do pole soupeře a zabránit soupeřově snaze o totéž. Mezi volejbalové dovednosti patří podání, útočný úder, odbití obouruč vrchem, odbití obouruč spodem. Typická je kolísavá intenzita zatížení. Hráči během utkání provedou 75-170 výskoků. Výskok volejbalistů je nejvyšší v porovnání s ostatními kolektivními sporty (muži 90cm, ženy 70cm) – Grasgruber-Cacek, 2008.

Olympijský sport: od roku 1964
První MS: 1949 (ženy 1952)Soutěžní disciplíny


-    šestkový volejbal
-    plážový volejbal
-    debly
                       
Základní pravidla

Tým má právo na tři odbití (a to i po doteku bloku), aby vrátilo míč k soupeři.
-    hřiště: obdélníkové hřiště o rozměrech 18×9 m., síť 2,43 m pro muže,  2,24 m pro ženy
-    míč: z kůže či syntetické kůže, obvod je 65–67 cm, váha 260–280 g.
-    Mužstvo: 6 hráčů
-    Set 25 bodů
-    Hra se hraje na 3 vítězné sety (pátý set je hrán pouze do 15 bodů (ovšem stále se vyžaduje minimálně dvoubodový rozdíl).
-    Rozehra pokračuje tak dlouho, dokud se míč nedotkne hřiště, není "aut" nebo se družstvu nepodaří vrátit jej povoleným způsobem.
-    Družstvo, které vyhraje rozehru, získá bod.

Faktory sportovního výkonu – volejbal.
Obr. Faktory sportovního výkonu – volejbal.


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: intervalová se střídáním intenzity zatížení

Trvání výkonu: utkání 1-2,5 hod (set 18-30 min, výměna 5-10s, interval odpočinku 20-30s)

Intenzita zatížení: střední až submaximální

Metabolické krytí: ATP-CP systém, anaerobní glykolýza, oxidativní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu (upraveno dle Sharkey 1986).
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu (upraveno dle Sharkey 1986).

Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen

Energetický výdej: 2548 kJ/zápas (Melichna, 1993)


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Melichna 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Melichna 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**).


Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ ATP a CP, ↑ glykogen

Funkční adaptace:
zvýšení kapacity: ↑↑  anaerobní, ↑ aerobní
zlepšení funkcí smyslových analyzátorů: zrakový (periferní vidění), prostorová orientace a ↑ taktilní čití (cit pro míč)

Morfologické změny:
svaly: hypertrofie rychlých svalových vláken

Rozvoj pohybových schopností:
síla (explozivní), rychlost (akční, reakční), koordinace (orientační, diferenciační, synaptická, adaptační)


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Melichna 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Filaire 1999***).
Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Melichna 1993*, Grasgruber-Cacek 2008**, Filaire 1999***).

Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech (upraveno dle Dovalil 2002).
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech (upraveno dle Dovalil 2002).


Tab. Somatická charakteristika (upraveno dle Grasgruber-Cacek 2008**).
Somatická charakteristika (upraveno dle Grasgruber-Cacek 2008**).

-    dlouhé končetiny
-    nadprůměrné obvody končetin (silné paže)

Somatograf volejbalistů (modře-muži, červeně-ženy).
Obr. Somatograf volejbalistů (modře-muži, červeně-ženy).


Trénink


•    Důležitý je rozvoj silově, explozivně, rychlostně, vytrvalostních pohybů hráče.
•    Velký důraz je kladen na trénink flexibility (často je opomíjen rozvoj flexibility zápěstí a prstů).
•    Technika
•    Taktika
•    Psychická příprava

Příklad celoročního tréninkového cyklu – nejvyšší úroveň

Počet tréninkových jednotek za rok: 364
Počet hodin zatížení za rok: 815

Všeobecné přípravné období: srpen
Specifické přípravné období: září-polovina října
Soutěžní období: polovina října-polovina dubna
Přechodné období: polovina dubna
Přípravné období III: květen-červen
Přechodné období II: červenec


Zdravotní rizika


Mezi nejčastější úrazy patří poranění pohybové aparátu, které nevznikají při kontaktu s protihráčem. Příčinou poranění bývá nezvládnutí techniky. Ve volejbale se častěji setkáváme s akutním poraněním.

Nejčastější poranění:

-    akutní: distorze hlezna, přetržení zkřížených kolenních vazů, zlomeniny a vykloubení prstů ruky (nižší soutěže)
-    chronické: ramenní kloub (mikrotraumatizace a zánět šlach rotátorů ramene při úderech do míče), hlezenní kloub, kolenní kloub, přetížení a zánět patelárního vazu


Kineziologická analýza


Lokomoce: přirozená – bipedální
Pohyby segmentů: převážně acyklické


Volejbalové herní dovednosti zaměstnávají svaly horních i dolních končetin. Na dolních končetinách je především důležitá práce svalů, umožňující výskok. Což jsou extenzory kyčle (m. glutaueus maximus, hamstringy), extenzory kolene (m. quadriceps femoris) a plantární flexory (m. triceps surae).
Volejbalovou smeč můžeme rozdělit do dvou hlavních fází: příprava na smeč a samotná smeč. V přípravné fázi pracují především abduktory (m. deltoideus-pars akromion, m. supraspinatus a m. serratus anterior) a extenzory (m. latissimus dorsi, m. deltoideus-pars spinae a m. teres major) ramenního kloubu. V druhé fázi se zapojují adduktory (m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres major) a flexory (m. deltoideus-pars clavicularis, m. coracobrachialis a m. biceps brachii caput breve) ramenního kloubu. Dále se kontrahují extenzory loketního kloubu (m. triceps brachii, m. anconeus). Svaly předloktí musí být v izometrické kontrakci, aby se míč mohl odrazit správným směrem s dostatečnou razancí.

Nejvíce zatěžované svaly ve volejbale.
Obr. Nejvíce zatěžované svaly ve volejbale.

Použitá literatura:
DOVALIL, Josef – CHOUTKA, Miroslav. Sportovní výkon a jeho struktura jako východisko racionálního tréninku. In Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. s. 11-60. ISBN: 80-7033-760-5.
GRASGRUBER, Pavel – CACEK, Jan. Sportovní geny. Brno: Computer Presss, a.s., 2008. 480 s. ISBN: 978-80-251-1873-3.
FILAIRE, E. – Le SCANFF, C. – DUCHE, P. – LAC, G. 1999. The relationship between solivary adrenocortical hormone ganges and personality in elite fiale athletes during handball and volleyball competion. Research Quarterly for Exercise and Sport 70: 297-302.
SHARKEY, Brian J. Coaches guide to sport fysiology. Champaign, Human Kinetics, 1986. 100s
MELICHNA, Jan. Odbíjená. IN Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 1. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1993. s. 181-192. ISBN: 80-7066-816-6.