Atletika

běhy
skoky
hody a vrhy

Cyklistika

silniční
dráhová
MTB

Esteticko-koordinační sporty

moderní gymnastika
sportovní gymnastika
krasobruslení
sportovní aerobik

Plavání


Raketové sporty

badminton
squash
stolní tenis
tenis

Rychlobruslení

rychlobruslení
in-line bruslení

Sportovní hry

basketbal
florbal
fotbal
házená
lední hokej
volejbal

Triatlon


Úpolové sporty

box
judo
karate

Vodní sporty

kanoistika - slalom
rychlostní kanoistika
veslování
windsurfing

Zimní sporty

běžecké lyžování
alpské lyžování
snowboarding
skoky na lyžích

Rychlobruslení – speed skatingBernaciková, Kapounková, Novotný


Charakteristika sportu


Rychlobruslení je zimní individuální sport, ve kterém se závodí v bruslení na čas. Tato forma rychlobruslení se uskutečňuje v uzavřených halách na oválných ledových drahách. Závodí se v různých disciplínách, sprintech, ale i ve vytrvalosti podobně jako v atletice. Takže i rozmanitost bruslařů je velká, podle disciplíny které se věnují.
Zátěž je kontinuálního charakteru.
Tato sportovní disciplína je značně ovlivněna bruslařskou technikou, ale především moderními technologiemi, a proto jsou v tomto sportu často překonávány světové rekordy. Rychlobruslaři dosahují ve sprinterských disciplínách rychlosti okol 45 km/hod.

Olympijský sport: od roku 1924 (ženy 1960)
První MS: 1889

Soutěžní disciplíny

-    500 m
-    1000 m
-    1 500 m
-    3 km
-    5 km
-    10 km (pouze muži)
-    Víceboje

Základní pravidla

Okruh má 400 m s poloměrem zatáček 25m.
Závodí se ve dvojicích, ale rozhodující je dosažený čas. Dráhy pro jednotlivé závodníky jsou široké 4 metry a po každém kole si rychlobruslaři dráhy vymění. Nože na bruslích jsou v této disciplíně upevněny pouze pod špičkou, patu mají volnou.

Faktory sportovního výkonu – rychlobruslení.
Obr. Faktory sportovního výkonu – rychlobruslení.


Metabolická charakteristika výkonu


Typ zátěže: kontinuální

Trvání výkonu: 500m 40s, 5km 7min

Intenzita zatížení: střední až maximální

Metabolické krytí: ATP a CP, anaerobní glykolýza, aerobní fosforylace

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 500m (upraveno dle Sharkey 1986).
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 500m (upraveno dle Sharkey 1986).

Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 5km (upraveno dle Sharkey 1986)
Obr. Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu na 5km (upraveno dle Sharkey 1986).

Zdroje energie:  ATP a CP, glykogen

Energetický výdej:
během závodu je až 15 MET, v tréninku obvykle kolem 12,5 MET (Hoffman, 2006)


Funkční charakteristika výkonu


Tab. Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Melichna 1995).
Fyziologické parametry během sportovního výkonu (upraveno dle Melichna 1995)


Specifické adaptace organismu na zátěž


Adaptace energetických zásob: ↑ ATP a CP, ↑ glykogen

Funkční adaptace:
zvýšení kapacity: ↑  anaerobní, ↑ aerobní (↑ klidový Qs , ↑ zátěžový Qs, ↑ zátěžový Q , bradykardie, ↑ VC, ↓ klidová DF, ↑ VO2max, úroveň ANP, ekonomika pohybu)

Morfologické změny:
srdce: excentrická hypertrofie (vytrvalostní disciplíny)
svaly: hypertrofie svalových vláken, vaskularizace svalů
smyslové analyzátory: zrakový (periferní vidění)

Rozvoj pohybových schopností:
rychlost (reakční a akční, maximální), vytrvalost (aerobní, anaerobní), síla (vytrvalostní, explozivní), koordinace (rovnováhou, synaptická)


Charakteristika sportovce


Funkční charakteristika:

Tab. Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Melichna 1995*, Grasgruber-Cacek 2008**, Smith-Roberts 1991***, Quinney 1990****).
Maximální hodnoty fyziologických parametrů při testu do maxima (upraveno dle Melichna 1995*, Grasgruber-Cacek 2008**, Smith-Roberts 1991***, Quinney 1990****).

Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech u sprinterů (upraveno dle Grasgruber-Cacek, 2008).
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech u sprinterů (upraveno dle Grasgruber-Cacek, 2008).

Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech u vytrvalců (upraveno dle Grasgruber-Cacek, 2008).
Obr. Podíl rychlých a pomalých vláken ve svalech u vytrvalců (upraveno dle Grasgruber-Cacek, 2008).

Tab. Somatická charakteristika sprinterů (upraveno dle Grasgruber-Cacek 2008**, Koning 1994***, Hawes-Sovak 1994****).
Somatická charakteristika sprinterů (upraveno dle Grasgruber-Cacek 2008**, Koning 1994***, Hawes-Sovak 1994****).

Tab. Somatická charakteristika vytrvalců (upraveno dle Grasgruber-Cacek 2008**, Koning 1994***, Hawes-Sovak 1994****).
Somatická charakteristika vytrvalců (upraveno dle Grasgruber-Cacek 2008**, Koning 1994***, Hawes-Sovak 1994****).

Světoví rychlobruslaři svou stavbou těla připomínají dráhové cyklisty. Menšího frontálního odporu vzduchu se snaží dosáhnout nižšími hodnotami podkožního tuku. Stejně jako dráhový cyklisté mají vypracované svalstvo stehen.
S rostoucí vzdáleností mírně klesá průměrná výška (Grasgruber-Cacek, 2008).
Martina Sáblíková měří 171 cm a váží 53 kg.

Somatograf rychlobruslařů (modře-muži, červeně-ženy).
Obr. Somatograf rychlobruslařů (modře-muži, červeně-ženy).


Trénink


Trénink probíhá na ledové ploše i na suchu, ale neméně důležitá je i letní příprava (jízda na kole, jízda na inlinech, běh). Suchá příprava se zaměřuje se především na rozvoj silových a vytrvalostních schopností. Specializovaná příprava na ledě spíše rozvíjí rychlostní schopnosti a rychlostní vytrvalost. Na inlinech se především piluje technika bruslení.
Na ledě v přípravném období se provádí intervalový trénink.


Zdravotní rizika


Úrazovost je nízká. K chronickým častým problémům patří bolesti zad, neboť rychlobruslař je při výkonu neustále v předklonu.

Nejčastější poranění a poškození:

-    akutní: zlomenina předloktí, podvrtnutí zápěstního kloubu (Korbelář, 1997), natažení a natržení svalů stehna, poranění páteře, poranění hlavy
-    chronické: bolesti zad


Kineziologická analýza


Lokomoce: arteficiální
Pohyby segmentů: cyklické

Při rychlobruslení se jedná o klouzavý, převážně cyklický pohyb. Základní bruslařský krok se skládá z odrazové a skluzové fáze. V odrazové fázi pracují extenzory (m. glutaeus maximus, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. semimembranosus) a abduktory (m. glutaeus medius, m. glutaeus minimus a m. tensor fasciae latae) kyčelního kloubu, dále také extenzory kolen (m. quadriceps femoris) a plantární flexory (m. triceps surae). V další fázi se začínají zapojovat flexory (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. sartorius) a adduktory (m. adductor magnus, m. adductor longus et brevis, m. gracilis) kyčelního kloubu. Stále je zatížen m. quadriceps femoris a při přenosu brusle vpřed se zapojuje m. tibialis anterior.
Rychlobruslař se během jízdy nachází v předklonu (aerodynamické postavení), což zajišťuje m. erector spinae.

Nejvíce zatěžované svaly při rychlobruslení
Obr. Nejvíce zatěžované svaly při rychlobruslení


Použitá literatura:
GRASGRUBER, Pavel – CACEK, Jan. Sportovní geny. Brno: Computer Presss, a.s., 2008. 480 s. ISBN: 978-80-251-1873-3.
HAWES, M.R. – SOVAK, D. Morphological prototypes, assessment and chase in elite athletes. Journal of Sports Sciences, vol. 12, 1994, s. 235-242.
HOFFMAN, Jay. Norms for Fitness, Performance, and Health. Champaign: Human Kinetics, 2006. 221 s. ISBN: 978-0-7360-5483-6.
KONING, J.J. a kol. Longitudial development of young talented speed skatem. Journal of Applied Physiology, vol. 77, 5/1994, s. 2311-2317.
KORBELÁŘ, Petr. Poranění typická pro jednotlivé sporty. In Pohybový systém a zátěž. Ed. Kučera, Dylevský. Praha: Grada, 1997, s. 195-217. ISBN: 80-7169-258-1.
MELICHNA, J. Bruslení: rychlobruslení. In Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 2. díl. Praha: FTVS UK, Karolinum, 1995. s. 8-15. ISBN: 80-7184-039-4.
QUINNEY, H.A. Sport on ice. In Physiology of Sports, REsilly a kol. (ed). Spon Press, 1990. s. 311-336. ISBN: 0-419-13590-1.
SHARKEY, Brian J. Coaches guide to sport fysiology. Champaign, Human Kinetics, 1986. 100s
SMITH, D.J. – ROBERTS, D. 1991. Aerobic, anaerobic and isokinetic measures of elite Canadian male and fiale speed skatem. Journal of Applied Sport Science Research 5: 110-115.