Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Publikace a kurzy

Atlas minerálů
logo fakulty
Atlas minerálů

Autoři: Vávra, Václav - Štelcl, Jindřich - Losos, Zdeněk

Recenzováno

Výuková pomůcka Atlas minerálů obsahuje základní informace o důležitých minerálech a je připojen soubor originálních fotografií ze světových i českých lokalit. Atlas je pomůckou při studiu minerálů, zejména při jejich poznávání. Řazení atlasu je abecední nebo podle mineralogického systému. Ve vztahu k výuce na MU je pomůcka určena studentům předmětů PřF:G3121, G3121k Poznávání minerálů a hornin, PřF: G1061, G1061k Mineralogie, PřF:G7541, G7541k …více

Přehled minerálů a hornin
logo fakulty
Přehled minerálů a hornin

Autoři: Matyášek, Jiří - Suk, Miloslav

Recenzováno

Učební text Přehled minerálů a hornin je určen zejména pro studium učitelství přírodopisu pro ZŠ a studium učitelství geologie pro SŠ. Text obsahuje přehled hlavních minerálů dle Strunzova mineralogického systému. Dále obsahuje pojednání o meteoritech, tektitech a horninách podle nového (M. Sukova) přístupu k petrografické systematické klasifikaci hornin. Kromě textu jsou zde i četné obrázky přírodnin a animace krystalových tvarů a strukturních mřížek …více

Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium
logo fakulty
Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium

Autoři: Vávra, Václav - Losos, Zdeněk

Učebnice Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium (HTML) obsahuje studijní materiály, které odpovídají požadavkům kladeným na studenty oboru Geologie v bakalářském stupni studia - předměty Mineralogie I (G1061, G1061k). Text je doplněn instruktivními obrázky, fotografiemi, tabulkami a grafy. Interaktivní provázanost umožňuje čtenáři rychlou orientaci v textu, v němž najde odkazy i na další studijní materiál.

Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce
logo fakulty
Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce

Autoři: Štelcl, Jindřich - Vávra, Václav

Webová stránka reprezentuje multimediální atlas hornin, který je prvotně určen pro bakalářské i magisterské studium geologických oborů. Podává stručnou charakteristiku nejběžnějších typů hornin doplněnou řadou instruktivních obrázků makrovzorků i z polarizačního mikroskopu. Učební materiál je využíván v předmětech Poznávání minerálů a hornin (G3121, G3121k), Mikroskopie minerálů a hornin (G2141).

Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech
logo fakulty
Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech

Autoři: Štelcl, Jindřich - Vávra, Václav

Učebnice Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech byla vytvořena za podpory grantu FRVŠ a je určena všem zájemcům o geologii. V průvodci je zpracována řada zajímavých lokalit, ke kterým je připojen základní vysvětlující text, aktuální fotografie a doplňující literatura. Publikace je napojena na předmět Terénní cvičení z geologie Lugika (G8281).

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?