Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Publikace a kurzy oboru Jazykověda

Academic vocabulary online
logo fakulty
Academic vocabulary online

Autoři: Pojslová, Blanka

Multimediální učebnice Academic Vocabulary Online se zaměřuje na akvizici a rozvoj akademické slovní zásoby v angličtině prostřednictvím interaktivních cvičení. V publikaci jsou představeny základní charakteristiky akademické slovní zásoby, způsoby budování slovní zásoby, a wordlisty s akademickou slovní zásobou. Učebnice je určena studentům předmětů ESF: BPJ_JI1A - 4A Jazyk I/1 - 4 - Angličtina a ESF: NPO_AVO Academic Vocabulary Online.

BE-Learning – Course of Business English for the Workplace at B2 Level
logo fakulty
BE-Learning – Course of Business English for the Workplace at B2 Level

Autoři: Bilková, Silvie - Hrbáčková, Jiřina - Kovaříková, Markéta - Punčochářová, Eva - Putnová, Erika - Stejskalová, Petra - Václavík, Ladislav

Multimediální učebnice Kurz obchodní angličtiny pro práci na úrovni B2 se zaměřuje na praktické získání základní a důležité slovní zásoby z oblasti obchodní angličtiny na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce. Je členěna do 8 kapitol s interaktivními aktivitami podporujícími především dovednosti čtení a poslech. Publikace je určena studentům předmětů ESF:  BPJ_JI1A - 4A Jazyk I/1 - 4 - Angličtina, MPJ_JII1Ab - 2Ab Jazyk II/1 - 2 - Angličtina, BKJ_JZA1 -2 Jazyk 1/1 - 2 a zároveň je navržena …více

ManuCat 1: Učebnice katalánštiny
logo fakulty
ManuCat 1: Učebnice katalánštiny

Autoři: Javorová Švandová, Pavlína - Rodríguez García, Cristina

Recenzováno

Multimediální učebnice  ManuCat 1: Učebnice katalánštiny  je vhodná pro samostudium. Obsahuje gramatiku na úrovni A2-B1, základní slovní zásobu, nahrávky a autokorektivní cvičení. Publikace je určená studentům předmětů FF: KJ1A001 - 006 Jazykový seminář katalánštiny 1 - 6.

Manuel linguistique pratique
logo fakulty
Manuel linguistique pratique

Autoři: Hnilicová, Karolina - Walová, Daniela

Recenzováno

Cvičebnice francouzského jazyka a francouzské lingvistiky Manuel linguistique pratique představuje soubor cvičení zaměřených na zlepšení porozumění mluveného a psaného jazyka, ale také na procvičování teoretických poznatků. Publikace je určena především studentům předmětu FF: FJ2B032 Vybrané kapitoly z francouzské syntaxe (jaro 2022).

Manual bàsic de fonètica i fonologia catalanes
logo fakulty
Manual bàsic de fonètica i fonologia catalanes

Autoři: Kuzmová, Lucie

Manual bàsic de fonètica i fonologia catalanes představuje základní poznatky katalánské fonetiky a fonologie. Studijní materiál obsahuje audioukázky výslovnosti hlásek, slov a intonačních linií, artikulační schémata a množství praktických autokorektivních cvičení. Publikace je určena především studentům předmětů FF: KJ1A031 Katalánská lingvistika 1 a FF: KJ1A031X Katalánská lingvistika 1 (kombinované studium).

French comparative online course from the English background
logo fakulty
French comparative online course from the English background

Autoři: Červenková, Marie - Václavík, Ladislav

French comparative online course from the English background se zaměřuje na zkvalitnění výuky obecné a odborné obchodní francouzštiny. Vychází z obvyklých chyb studentů ve francouzštině způsobených jejich znalostmi angličtiny a zdůrazňuje vybrané podobnosti a rozdíly v jazykových systémech těchto dvou jazyků. Publikace je určena především studentům předmětu CST: CJV_Fr_An Cours comparatif du français en ligne à partir de la formation anglaise.

GramCat: Morfologie současné katalánštiny
logo fakulty
GramCat: Morfologie současné katalánštiny

Autoři: Cremades Cortiella, Elga - Javorová Švandová, Pavlína

Recenzováno

Multimediální učebnice GramCat: Morfologie současné katalánštiny se zabývá katalánskou morfologií a výslovností a je doplněna o řadu interaktivních cvičení. Výuková pomůcka je určena studentům předmětů Normativní gramatika katalánštiny I, II a III a (FF: KJIA008, FF: KJIA009, FF: KJIA010) a je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

Le français pour les étudiants en économie
logo fakulty
Le français pour les étudiants en économie

Autoři: Červenková, Marie

Recenzováno

Elektronická publikace Le français pour les étudiants en économie obsahuje část gramatickou s teoretickým vysvětlením a odpovědníky k procvičení, část věnovanou obchodní francouzštině se slovníčkem pojmů, videi a cvičeními na porozumění čtenému a část uvádějící do problematiky francouzštiny pro akademické účely. Je určena především studentům předmětu Francouzština na ESF MU, užitečná však může být i všem, kteří se francouzštinu učí a zároveň se zajímají o oblast ekonomie, obchodu, podniků …více

Úvod do studia novořečtiny
logo fakulty
Úvod do studia novořečtiny

Autoři: Kulhánková, Markéta - Sumelidu, Simone

Recenzováno

Výuková publikace Úvod do studia novořečtiny předkládá stručný přehled vývoje řeckého jazyka a literatury od nejstarších dob po současnost a uvádí do základů novořecké filologie. Pokouší se nastínit základní vývojové tendence, zasadit je do širšího historického a kulturního kontextu a seznámit čtenáře a čtenářky se základní terminologií oboru. Je doplněna antologií ukázek z literárních děl v originále a překladu do češtiny nebo do angličtiny, na závěr je …více

Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen
logo fakulty
Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen

Autoři: Káňa, Tomáš

Recenzováno

Publikace Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen popisuje hlavní rysy německé slovotvorby. Opírá se o nejnovější poznatky a jazykový materiál čerpá především z elektronických korpusů. Teoretické statě jsou doplněny o drobné výzkumné úkoly a o cvičení. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětů PdF:NJ_Slo Základy lexikologie a německá slovotvorba.

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?