Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Publikace a kurzy oboru Filosofie a náboženství

Dějiny filosofie I
logo fakulty
Dějiny filosofie I

Autoři: Petrželka, Josef

Recenzováno

Výuková publikace Dějiny filosofie I určená primárně pro studenty kurzu FF:PHK1104 se zabývá nejstarší řeckou filosofií od jejích počátků až po Aristotela. Osvětluje cíle nejstarších filosofických snah a jejich vývoj a poukazuje na jejich specifika, ale také na podobnosti antického a moderního výkladu skutečnosti.

Platón bez idejí
logo fakulty
Platón bez idejí

Autoři: Petrželka, Josef

Recenzováno

Výuková publikace Platón bez idejí ke stejnojmennému kurzu (FF: PH0190) se zabývá čtyřmi tématy Platónovy filosofie mimo jeho ústřední nauku o idejích. Cílem je ukázat, že také Platónovo pojetí kosmu (a materiálního světa), duše, společnosti a státu a jeho koncepce umění představují významné myslitelské počiny, které měly zásadní vliv na další vývoj myšlení v těchto čtyřech disciplínách.

Dějiny filosofie II
logo fakulty
Dějiny filosofie II

Autoři: Petrželka, Josef

Recenzováno

Překládaný text Dějiny filosofie II je výukovým materiálem pro stejnojmenný kurz (PH1202, PHK1202), který představuje druhou část cyklu dějin filosofie v rámci bakalářského studia na Katedře filosofie Filozofické fakulty. Obsah kurzu i tohoto textu navazuje na Dějiny filosofie I a zahrnuje období od helénismu až po vrcholný středověk. Seznamuje studenty s hlavními postavami (např. Epikúros, Plótínos, Augustinus, Boëthius, Anselm z Canterbury, Petr …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?