Přihlášení do IS MU
Atlas ošetření svalů v manuální terapii
logo fakulty
Atlas ošetření svalů v manuální terapii

Autoři: Poděbradská, Radana

Recenzováno

Metodická publikace Atlas ošetření svalů v manuální terapii zahrnuje fotografie praktického provedení ošetření kontraktilní složky svalu pomocí techniky postfacilitačního útlumu. Obsahuje fotografie ošetření svalů nejčastěji postižených přítomností reflexních změn, které lze uvedenou technikou ošetřit. Atlas je určen především studentům oboru Fyzioterapie, ale také pro studenty předmětu FSpS: bp1839 Anatomie II, bp2226 Kineziologie a np2511 Sportovní diagnostika. Výuková …více

Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků
logo fakulty
Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků

Autoři: Vajda, Petr - Strašilová, Kateřina - Hlavoňová, Dita

Recenzováno

Výuková publikace Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků představuje zásobník cviků a her využívající některé plavecké pomůcky. Jedná se tak o rozšíření plaveckých didaktik, které s různými obměnami vydalo v českém jazyce několik autorů. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětu FSpS:np2076 Teorie a didaktika plávání a FSpS: np2025 Didaktika plaveckých sportů a je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).

Bodystyling
logo fakulty
Bodystyling

Autoři: Střeštíková, Radka - Pokorná, Alena

Recenzováno

Výuková publikace Bodystyling se zaměřuje na aerobní cvičební program. Teoretické kapitoly jsou věnovány charakteristice aerobních programů, držení těla, funkčním poruchám pohybového aparátu, didaktice posilovacích lekcí. Praktická část publikace nabízí komplexní zásobník cviků pro posilování jednotlivých svalových skupin s vlastní vahou a s využitím uvedených posilovacích pomůcek. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětu FSpS:p965 Bodystyling …více

Metodika střelby v biatlonu
logo fakulty
Metodika střelby v biatlonu

Autoři: Žák, Michal - Hřebíčková, Sylva - Ondráček, Jan - Moc Králová, Dagmar - Václavík, Jiří - Hnatiak, Jakub - Rybář, Ondřej

Výuková publikace Metodika střelby v biatlonu se věnuje problematice střelby v biatlonu, pravidlům biatlonu, využití metod práce s videem v biatlonu, práci trenéra a vlivu střelby na pohybový aparát – hlavní části této kapitoly je zásobník cviků. Svým charakterem je publikace určena především studentům oboru Trenérství na FSpS "Specializace biatlon," trenérům biatlonu, samotným biatlonistům a odborné veřejnosti a je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení …více

Sebeobrana pro střední školy
logo fakulty
Sebeobrana pro střední školy

Autoři: Vít, Michal - Reguli, Zdenko

Recenzováno

Výuková publikace Sebeobrana pro střední školy prezentuje metodiku výuky sebeobrany založenou na využití úpolových her, je rozdělena do třech bloků, které respektují fáze motorického učení. První blok je zaměřen na průpravná cvičení vedoucí k rozvoji motorických schopností, druhý blok je určen k osvojení pohybových dovedností (obran proti různým útokům) a třetí blok obsahuje aplikaci dovedností v modelových sebeobranných situacích. Výuková pomůcka je určena …více

Fyziologie sportovních disciplín
logo fakulty
Fyziologie sportovních disciplín

Autoři: Bernaciková, Martina - Kapounková, Kateřina - Novotný, Jan - Sýkorová, Eva - Novotný, Jan - Bernacik, Stanislav - Hřebíčková, Sylva - Hrazdíra, Eduard - Mudra, Pavel - Ondráček, Jan - Svobodová, Zora - Šamšula, Jaroslav - Vacenovský, Pavel - Chovancová, Jaroslava

Tato multimediální internetová učebnice s názvem Fyziologie sportovních disciplín přehledně zobrazuje fyziologické aspekty vybraných sportů. Jedná se o přiblížení této problematiky nejen samotným textem (teorií), ale především seznámení s charakteristikou sportů pomocí videí, názorných obrázků (např. zatěžované svaly při výkonu, somatografy), výstižných schémat (např. faktory sportovních výkonů), tabulek a grafů (funkční a somatické parametry sportovců). Jednotlivé …více

Aplikované úpoly
logo fakulty
Aplikované úpoly

Autoři: Vít, Michal - Reguli, Zdenko - Čihounková, Jitka - Beránková, Lenka - Kopřivová, Jitka

Aplikované úpoly jsou učebnicí, která krok za krokem provede čtenáře zásobníkem cvičení a ukáže mu nové možnosti využití úpolů v tělovýchovné praxi. Výuková publikace je rozdělena do tří skupin: Úpoly komplexně rozvíjející, Úpoly kompenzační, Kompenzační cvičení. První dvě skupiny cvičení jsou aplikované úpoly určené pro všeobecnou tělesnou výchovu. Učitelé a trenéři by jich měli využívat jako zpestření tělesné přípravy svých žáků a svěřenců, …více

Metodika džúdó
logo fakulty
Metodika džúdó

Autoři: Reguli, Zdenko - Štefánik, Jan - Vít, Michal

Publikace Metodika džúdó v jednotlivých kapitolách ukazuje příklady cvičení, jednotlivé metodické řady pro cvičení základů džúdó a jejich rozvoj. Metodika džúdó je zde rozdělena do třech částí, ve kterých naleznete metodiku techniky hodů (nage waza), metodiku techniky znehybnění (katame waza) a některé příklady použití technik džúdó v jednoduchých sebeobranných situacích. Výuková pomůcka je především určena pro studenty těchto předmětům FSpS …více

Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu
logo fakulty
Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu

Autoři: Vít, Michal - Reguli, Zdenko

Učebnice Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu je zaměřena na didaktiku úpolových sportů aikidó, džudó a karate pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu. Obsahuje základní učivo úpolových sportů v rozsahu odpovídajícímu Rámcovým vzdělávacím programům. Učební opora je určena studentům magisterského a bakalářského studijního programu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity pro předměty Teorie a didaktika úpolů a Úpoly.

Squash – Multimediální výukový materiál
logo fakulty
Squash – Multimediální výukový materiál

Autoři: Sebera, Martin - Přikryl, Michal

Cílem učebnice Squash – Multimediální výukový materiál je zaplnit volné místo v oblasti výuky squashe nejen pro laickou veřejnost, ale i pro studenty sportovních škol. Předkládáme veřejnosti filmový materiál, který bude schůdnější variantou pro pochopení základních technik, způsobů nácviku a kombinačních situací při trénování squashe. Konečná forma vytvořeného multimediálního materiálu by měla být názornou učební a tréninkovou pomůckou pro začínající hráče a jejich …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?