Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Publikace a kurzy

Matematika I. a II.
logo fakulty
Matematika I. a II.

Autoři: Přibylová, Lenka

Recenzováno

Výukový interaktivní text Matematika I. a II. obsahuje základy lineární algebry, analytické geometrie a diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné a dvou proměnných včetně jejich aplikací. Teorie je doplněna jednak řešenými příklady komentovanými "krok za krokem" a také množstvím interaktivních testů, které poslouží ke kontrole zvládnutí dané problematiky. Práce slouží jako textová opora v předmětu LF:BOMA0121p, BOMA0222p Matematika I. a II.

Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I
logo fakulty
Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I

Autoři: Zemánek, Petr - Hasil, Petr

Recenzováno

Výuková publikace Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I obsahuje řešení 313 příkladů z diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné (výpočet limit posloupností a funkcí přímými úpravami i pomocí l'Hospitalova pravidla, výpočet derivace, vyšetřování průběhu funkce, aplikace diferenciálního počtu ve slovních úlohách, užití diferenciálu funkce, Taylorova věta a Taylorův polynom) a také 144 úloh z integrálního počtu funkcí jedné proměnné (základní integrační metody, integrace …více

Matematická analýza 3
logo fakulty
Matematická analýza 3

Autoři: Došlá, Zuzana - Plch, Roman - Sojka, Petr

Video skriptum Matematická analýza 3 je věnováno e-learningové podpoře výuky matematické analýzy na Přírodovědecké fakultě MU, konkrétně témat Metrické prostory a Diferenciální počet funkcí více proměnných. Materiály vznikly v rámci Rozvojového projektu MU Elearning v matematice a byly použity při výuce kurzu Matematická analýza 3 (M3501). Video skriptum umožňuje uživateli zobrazit paralelně video záznam přednášky a příslušnou kapitolu v elektronické …více

Diferenciální počet funkcí více proměnných – interaktivní sbírka příkladů a testových otázek
logo fakulty
Diferenciální počet funkcí více proměnných – interaktivní sbírka příkladů a testových otázek

Autoři: Kuráňová, Silvie - Vondra, Jan

Sbírka Diferenciální počet funkcí více proměnných – interaktivní sbírka příkladů a testových otázek si klade za cíl vhodně rozšířit stávající učební texty k výuce diferenciálního počtu funkcí více proměnných na Masarykově univerzitě o řešené a testové příklady, probíranou látku ilustrovat názornou 2D a 3D grafikou a prostřednictvím testů dát studentům prostor k samostudiu. Výsledný dokument je vysázen pdfLaTeXem, pro tvorbu testů jsme využili LaTeXový balíček Exerquiz, který je součástí sady AcroTeX eDucation Bundle. …více

Matematika pro fyziky I a II
logo fakulty
Matematika pro fyziky I a II

Autoři: Sládek, Petr - Vacek, Václav

Recenzováno

Matematika pro fyziky I a II je soubor offline přednášek mající charakter podpůrného studijního materiálu, který je určený pro studenty matematiky na katedře fyziky PdF MU. Celkem se jedná o dva semestry přednášek, tématicky výběrově sestavených pro potřebu fyziky, které svou obecnou platností mohou pomoci ve studiu všem matematiky chtivým studentům. Učební materiál je dostupný v předmětech Matematika pro fyziky 1 (FY2BP_MAF1) a Matematika pro fyziky 2 (FY2BP_MAF2 …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?