Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Publikace a kurzy ESF

Ekonomicko-správní fakulta

Academic vocabulary online
logo fakulty
Academic vocabulary online

Autoři: Pojslová, Blanka

Multimediální učebnice Academic Vocabulary Online se zaměřuje na akvizici a rozvoj akademické slovní zásoby v angličtině prostřednictvím interaktivních cvičení. V publikaci jsou představeny základní charakteristiky akademické slovní zásoby, způsoby budování slovní zásoby, a wordlisty s akademickou slovní zásobou. Učebnice je určena studentům předmětů ESF: BPJ_JI1A - 4A Jazyk I/1 - 4 - Angličtina a ESF: NPO_AVO Academic Vocabulary Online.

BE-Learning – Course of Business English for the Workplace at B2 Level
logo fakulty
BE-Learning – Course of Business English for the Workplace at B2 Level

Autoři: Bilková, Silvie - Hrbáčková, Jiřina - Kovaříková, Markéta - Punčochářová, Eva - Putnová, Erika - Stejskalová, Petra - Václavík, Ladislav

Multimediální učebnice Kurz obchodní angličtiny pro práci na úrovni B2 se zaměřuje na praktické získání základní a důležité slovní zásoby z oblasti obchodní angličtiny na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce. Je členěna do 8 kapitol s interaktivními aktivitami podporujícími především dovednosti čtení a poslech. Publikace je určena studentům předmětů ESF:  BPJ_JI1A - 4A Jazyk I/1 - 4 - Angličtina, MPJ_JII1Ab - 2Ab Jazyk II/1 - 2 - Angličtina, BKJ_JZA1 -2 Jazyk 1/1 - 2 a zároveň je navržena …více

Academic reading course
logo fakulty
Academic reading course

Autoři: Pojslová, Blanka - Václavík, Ladislav

Academic reading course se zaměřuje na zlepšení akademické čtenářské dovednosti a zahrnuje oblasti jako kritické čtení, efektivní čtení, porozumění akademickému textu, psaní poznámek, shrnutí textů, porozumění citačním normám, způsobům budování slovní zásoby a využití informačních a komunikačních technologií při rozvoji akademického čtení v angličtině. Učebnice je určena především studentům předmětů PJ_JI2-4A Jazyk I/2-4 – Angličtina, ale je vhodná i pro studenty napříč …více

Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce
logo fakulty
Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce

Autoři: Procházka, Jakub - Kulhavý, Viktor - Vaculík, Martin - Jirásek, Michal - Leugnerová, Marcela - Janošová, Lenka - Součková, Marie - Lysoňková, Eva - Wyrobková, Adriana

Recenzováno

Online encyklopedie Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce je publikace umožňující vyhledávat výklady téměř 450 pojmů využívaných v řízení lidských zdrojů, psychologii práce, personalistice a příbuzných oborech. Slučuje a propojuje obsah tří knih: Výkladového slovníku řízení lidských zdrojů a dvou dílů Encyklopedie psychologie práce. Publikace je určena studentům předmětů ESF:MPH_RLIZ Řízení lidských zdrojů a FSS:PSY409 Psychologie organizace a je také dostupná ve …více

Dějiny ekonomického myšlení
logo fakulty
Dějiny ekonomického myšlení

Autoři: Fuchs, Kamil - Lisý, Ján

Recenzováno

Učební text Dějiny ekonomického myšlení je zpracován jako základní učební pomůcka k předmětu Dějiny ekonomického myšlení I. Obsahově pokrývá vývoj ekonomického myšlení do vzniku ekonomie (antické ekonomické názory, kanonisté, merkantilismus), přes formování východisek klasické politické ekonomie (fyziokraté, Hume) k položení základů ekonomie jako vědy (A. Smith). V další části je popisován vývoj klasické politické ekonomie v 19. století a základní souvislosti …více

Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi
logo fakulty
Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi

Autoři: Kuželíková, Lucie - Nekuda, Jaroslav - Poláček, Jiří

Příručka Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi přináší popularizující formou vše důležité k akademickým dovednostem vysokoškolského studenta: vyhledávání odborných elektronických informací, psaní úhledných textů, autorská etika, technika citování a také minimum vědy o vědě. Stranou nezůstanou také webové vyhledávače, nejdůležitější placené i volně přístupné databáze. Text je vhodný pro vysokoškoláky, vědeckovýzkumné pracovníky a všechny, kteří jsou zvídaví a rádi …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?