Přihlášení do IS MU
Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen
logo fakulty
Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen

Autoři: Káňa, Tomáš

Recenzováno

Publikace Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen popisuje hlavní rysy německé slovotvorby. Opírá se o nejnovější poznatky a jazykový materiál čerpá především z elektronických korpusů. Teoretické statě jsou doplněny o drobné výzkumné úkoly a o cvičení. Výuková pomůcka je určena především studentům předmětů PdF:NJ_Slo Základy lexikologie a německá slovotvorba.

Fonetika a fonologie
logo fakulty
Fonetika a fonologie

Autoři: Krčmová, Marie

Výukové dílo Fonetika a fonologie je novým vydáním textu Fonetika zveřejněného na Elportále. Oproti starší verzi byly rozšířeny a prohloubeny výklady o fonologii a o transkripci, kde přibyl zejména přehled vztahu mezi mezinárodní transkripcí a obvyklým českým záznamem. Kromě toho byl text revidován, opraveny nedostatky a omyly vzniklé při původním zpracování a doplněny výklady tam, kde se při zkoušení studentů ukázalo, že byly pro ně formulace málo …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?