Přihlášení do IS MU
Ve dvou se to lépe táhne: chemie – fyzika
logo fakulty
Ve dvou se to lépe táhne: chemie – fyzika

Autoři: Cídlová, Hana - Petrů, Michaela - Musilová, Emilie

Recenzováno

Výuková publikace "Ve dvou se to lépe táhne" obsahuje dvouoborové úlohy procvičující učivo chemie v kombinaci s jedním přírodovědným předmětem. Vzhledem k velkému rozsahu je rozdělena do čtyř samostatných dílů dle předmětu procvičovaného společně s chemií. Třetí díl Ve dvou se to lépe táhne: chemie – fyzika  je zaměřený na kombinaci chemie s fyzikou. Elektronická publikace je určena studentům předmětu PdF: FC0001 Didaktika přírodních věd a všem zájemcům o výuku chemie. Jednotlivé …více

Obecná chemie
logo fakulty
Obecná chemie

Autoři: Cídlová, Hana - Mokrá, Zuzana - Valová, Barbora

Recenzováno

Elektronická výuková publikace Obecná chemie se zabývá úvodní klíčovou disciplínou ve studiu chemie na PdF MU. Cílem studijního materiálu je přiblížit předmět Obecná chemie studentům, vysvětlit jim základní pojmy a souvislosti. Součástí materiálu jsou mimo jiné i názorné příklady vedoucí ke snazšímu pochopení problematiky. Výuková pomůcka je určena převážně studentům předmětu PdF: FC3004 Obecná chemie (jaro 2018) a PdF: FC3806 Seminář z obecné chemie (jaro …více

Chemistry – Vocabulary and Reading
logo fakulty
Chemistry – Vocabulary and Reading

Autoři: Cídlová, Hana - Ptáček, Petr - Šustr, Martin

Publikace Chemistry – Vocabulary and Reading představuje interaktivní slovník obsahující užitečné odborné termíny, včetně nahrávek správné výslovnosti, které byly pořízeny rodilými mluvčími. K dispozici jsou také krátké nahrávky souvislých chemických textů s textovým přepisem. Materiál je určen zejména studentům předmětů PdF:CH2BP_3W1S Angličtina pro chemiky, PdF:CH2MP_3w1s Compendium of Chemistry a PřF: C5866 Compendium of Chemistry. Výuková pomůcka je také dostupná ve verzi pro …více

Ve dvou se to lépe táhne: chemie – přírodopis
logo fakulty
Ve dvou se to lépe táhne: chemie – přírodopis

Autoři: Cídlová, Hana - Petrů, Michaela - Musilová, Emilie

Recenzováno

Výuková publikace "Ve dvou se to lépe táhne" obsahuje dvouoborové úlohy procvičující učivo chemie v kombinaci s jedním přírodovědným předmětem (zeměpis, přírodopis, matematika nebo fyzika). Vzhledem k velkému rozsahu je rozdělena do čtyř samostatných dílů dle předmětu procvičovaného společně s chemií. Druhý díl Ve dvou se to lépe táhne: chemie – přírodopis je zaměřený na kombinaci chemie s přírodopisem. Stěžejní částí jsou zábavné motivační úlohy s autorským řešením určené …více

Ve dvou se to lépe táhne: chemie – zeměpis
logo fakulty
Ve dvou se to lépe táhne: chemie – zeměpis

Autoři: Cídlová, Hana - Musilová, Emilie - Petrů, Michaela

Recenzováno

Výuková publikace "Ve dvou se to lépe táhne" obsahuje dvouoborové úlohy procvičující učivo chemie v kombinaci s jedním přírodovědným předmětem (zeměpis, přírodopis, matematika nebo fyzika) a navazuje na sbírky publikované v tištěné podobě "Chemie hrou" a "Poznáváme taje chemie" (autoři: Jančář, Luděk - Musilová, Emílie), které preferují jednooborové úlohy pouze s chemickou tematikou. Vzhledem k velkému rozsahu je publikace rozdělena do čtyř samostatných …více

Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I
logo fakulty
Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I

Autoři: Literák, Jaromír

Sbírka Příklady ke Speciálnímu semináři z organické chemie I pokrývá témata probíraná v první polovině úvodní přednášky z organické chemie – názvosloví organických sloučenin, polarita vazeb a rezonance, stereochemie a konformační chování molekul, reakce alkanů, alkenů, alkynů a aromatických uhlovodíků. Každá kapitola začíná krátkým úvodem k tématu. Sbírka také obsahuje řešení všech příkladů. Řešení příkladů by mělo vést k pochopení základních pravidel chování a reaktivity organických …více

Analytická chemie - odměrná analýza
logo fakulty
Analytická chemie - odměrná analýza

Autoři: Jančář, Luděk

Cílem výukové publikace Analytická chemie - odměrná analýza je znázornit studentům chemie na základě animací a videozáznamů průběh titračních metod používaných v odměrné analýze. Publikace také ukazuje vizuální a potenciometrickou indikaci bodu ekvivalence a základní metody jeho určení (metoda tří rovnoběžek, oskulačních kružnic, Granova metoda, metoda první a druhé derivace aj.). Učební pomůcka je využívána především v předmětech PdF: CH2BP_4P1P Analytická chemie …více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin
logo fakulty
Chemické názvosloví anorganických sloučenin

Autoři: Cídlová, Hana - Musilová, Emilie

Cílem publikace Chemické názvosloví anorganických sloučenin je didakticky zpřístupnit a zpřehlednit budoucím učitelům chemie nomenklaturní principy aplikovatelné u těch sloučenin, s nimiž se s největší pravděpodobností setkají ve své pedagogické praxi, neboť dobré zvládnutí chemického názvosloví je základem pro další studium všech chemických disciplin. Vzhledem k obrovskému množství chemických sloučenin a současným změnám probíhajícím v názvosloví organických sloučenin …více

?
   

Výpis dle:   fakulty   oborů   klíčových slov

Zpět na e-publikace | Co je e-kniha?