p994 Tělesná výchova - Vodní turistika

Fakulta sportovních studií
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Svatava Nováková, Ph.D. (cvičící)
Jarmila Titzová (pomocník)
PaedDr. Zdeněk Zítka (pomocník)
Garance
Mgr. Svatava Nováková, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Svatava Nováková, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p994/1: Út 12:00–13:30 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
p994/2: Čt 12:30–14:00 vesl. střed. Veslařská 181/3, S. Nováková
Předpoklady
! NOWANY ( p935 , p936 TV-Balanční cvičení , p937 TV-Nordic walking , p938 TV -Zák.sp.masáží , p939 TV - Orientační aktivity , p940 TV-Základy capoeiry , p941 TV-Dvoukolo pro zrak.post. , p942 TV-Tanec pro zrak.post. , p944 Tělesná výchova - Snowboarding , p945 TV-In-line bruslení , p946 Aktivní formy ochrany života , p947 Tělesná výchova-Turistika pěší , p948 TV-Potápění , p949 Tělesná výchova - Taiči , p950 Tělesná výchova - Jóga , p951 Tělesná výchova - Softball , p953 TV-Jogging , p954 TV - Outdoorové aktivity , p955 TV-Horská kola , p956 TV-Horo pro zrak. sluch.post. , P958 Tělesná výchova - atletika , P959 TV-Aerobik-mix , P960 TV-Aerobik-step , P961 TV-Aerobik-kick , P962 TV -Ae.na gymball. , P963 TV-Aqua-aerobik , P964 TV-Balet , P965 TV-Bodystyling , P966 Tělesná výchova - Fit hodina , P967 Tělesná výchova - Fitnessjoga , P970 TV-Tanec , P971 TV-Zdravotní TV , P972 TV-Pilates , P973 TV-Basketbal , P974 TV-Florbal , P975 TV-Fotbal , P976 TV-Futsal , P977 TV-Golf , P978 TV-Volejbal , P979 TV-Badminton , P981 Tv-Tenis , P982 TV-Squash , P983 TV-Stolní tenis , P984 TV-Aikidó , P986 TV-Karate , P987 Tělesná výchova - Sebeobrana , P988 TV-Plavání , P989 TV-Slabí plavci , P990 TV-Neplavci , P991 TV-Posilovny , P992 Lyžování , P993 TV-Horostěna , P995 TV-Cvičební program SPINNING , P998 TV - Sportovní osvobození , P999 TV - Zdravotní osvobození )&& POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 1463 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent si osvojí: - základy jízdy na kanoi a kajaku na mírně proudící vodě. - zásady bezpečnosti jízdy na kánoi a kajaku. - technika přímého záběru na kánoi a kajaku. Absolvent předmětu získá dovednosti k ovládání kánoe a kajaku na hladké mírně proudící vodě.
Osnova
  • bezpečnost pohybu ve vodním terénu seznámení s výzbrojí a výstrojí pro jízdu na kanoi technika přímého záběru na kanoi technika jízdy na kanoi na hladké a mírně proudící vodě seznámení s výzbrojí a výstrojí pro jízdu na kajaku technika přímého záběru na kajaku technika jízdy na kajaku na hladké a mírně proudící vodě
Literatura
  • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
  • BÍLÝ, Milan, Bronislav KRAČMAR a Petr NOVOTNÝ. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 129 s. ISBN 8024790505. info
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet Zápočet je studentům udělen za docházku, která musí mít určitou kvalitu: - 1x absence bez omluvy - 2x institucionální omluvenka - 3x možnost náhrady ve zkouškovém období Student musí mít více než 50% přímé účasti ve výuce Tutorial assessed with a credit The credit is given to students for the attendance of a certain quality: more than 50% of the direct attendance is required - 1 possible absence without apology - 2 more possible absences with the list of apology - 3 more lessons can be compensated during the examination time
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní TV. Na výuku vodní turistiky je nutné sportovní oblečení: - "šusťáková" souprava - obuv do lodi - náhradní oblečení do lodi
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zapsat smíte jen 1 sport.+ kurz, nelze vyhovět žádosti o výjimku při překročené kapacitě.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
1. Vodácký výcvik na klidné vodě na loděnici MU.2. Jedno a vícedenní zájezdy na vodu s větší obtížností.3. Týdenní vodácký kurz o prázdninách.4. Údržba vodáckého inventáře.5. Za nepříznivého počasí kondiční program v posilovně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.