EN

PrF:MP604Zk Obchodní právo III - Informace o předmětu

MP604Zk Obchodní právo III

Právnická fakulta
jaro 2000
Rozsah
2/2. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (cvičící)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Mateřské obory
Osnova
  • Program přednášek: - Kupní smlouva (dvě přednášky) - Smlouva o dílo - Leasing - Bankovní služby, fakturace, placení - Smlouva o prodeji podniku, smlouva o kontrolní činnosti, smlouva o tichém společenství - Licenční smlouva, ochranné známky, označení původu - Smlouvy obstaravatelské, smlouvy přepravní, smlouvy skladovací, aktuální otázky novely III. části obchodního zákoníku - Úvod do práva cenných papírů - Směnky (dvě přednášky) - Ostatní cenné papíry - Trh s cennými papíry
Literatura
  • MAREK, Karel. K obchodním závazkovým vztahům : (smlouva o prodeji podniku, smlouva o koupi najaté věci, smlouva o úvěru, licenční smlouva, smlouva o uložení věci, smlouva o skladování, smlouva o dílo a další). Dotisk 2. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 252 s. ISBN 8021009861. info
  • ELIÁŠ, Karel. Kurs obchodního práva : obchodní závazky : cenné papíry. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1996. xxxix, 520. ISBN 8071790591. info
  • BEJČEK, Josef. Obchodní závazky : obecná úprava a kupní smlouva. 2. aktualiz. a dopl. vad. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 362 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 115. ISBN 80-210-0613-0. info
Informace učitele
Program seminářů bude navazovat na program přednášek a bude připraven jednotlivými učiteli, kteří vedou seminární skupiny.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.