VLPG1022p Porodnictví a gynekologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/1/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (přednášející)
MUDr. Atanas-Ivan Belkov (přednášející)
MUDr. Romana Gerychová (přednášející)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Rozvrh
Út 26. 2. až Út 27. 5. Út 13:30–14:20 N03031
Předpoklady
VLPG0921c Porodnictví a gynekologie I -
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení si potřebných, komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah předmětu zaručuje studentům pochopení, dostatečné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, terapii a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečný přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Zvýšená pozornost je věnována prevenci a vyhledávání reprodukčních poruch. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky. Je strukturován v teoretický a praktický segment. Teoretická příprava zahrnuje přednášky, tématické semináře, praktickou výuku a samostudium.
Osnova
  • Výuka předmětu je strukturována do níže uvedených a vzájemně provázaných tématických celků potřebných k získání dostatečných znalosti v následujících oblastech oboru gynekologie a porodnictví. Navazuje na výuku v podzimním semestru. Porodnictví Oplodnění a vývoj oplodněného vejce. Diagnostika těhotenství. Porodní cesty tvrdé a měkké - pánevní roviny, měření pánve. Uložení plodu na konci těhotenství. Vyšetření těhotné ženy na konci těhotenství - zevní a vnitřní porodnické vyšetření. Prenatální péče. Porodní mechanismus při porodu plodu v poloze podélné Wavičkou. Poloha plodu koncem pánevním - příčiny, diagnostika, mechanismus porodu. Vedení porodu koncem pánevním. Polohy šikmé a příčné. Příčiny jejich vzniku, diagnostika, průběh porodu. porodu dvojčat. Hypertenzní nemoci v těhotenství, preeklampsie, eklampsie. Choroby trofoblastu. Nepravidelnosti plodových blan a plodové vody. Patologie pupečníku. Poruchy růstu plodu - intraterinní růstová reterdace plodu. Hypotrifický novorozenec. Makrosomie plodu. Vrozené vývojové anomálie plodu. Rh-izoimunizace. Předčasný porod, příčiny, klinický průběh. Vedení předčasného porodu. Mimoděložní těhotenství - příčiny, klinický průběh, diagnostika, ošetření. Hypoxický novorozenec, hodnocení jeho stavu a resuscitace. Placenta preavia. Abrupce placenty. Puerperální infekce. Puerperální sepse. Mateřská morbidita a mortalita. Perinatální mortalita a moridita. Poruchy odlučování a vypuzování lůžka, řešení. Děložní atonie po porodu a její léčení. Prenatální diagnostika. Ultrazvuk v porodnictví. Menstruační cyklus a jeho regulace Gynekologické vyšetření Laparoskopie v gynekologii - indikace, provedení. Hysteroskopie - indikace a provedení. Endokrinní funkce ovaria, ovariální hormony. Dysfunkční krvácení. Amenorrhoea primární a sekundární. Puberta, vývoj sekundáIních poWavních znaků. Poruchy menstruačního cyklu- třídění, diagnostika. Gynekologické záněty - etiologie, patofyziologie. Endometritis, myometritis, perimetritis. Zánět děložních přívěsků. Zánět děložních vazů a pánevního vazIva. Léčba (včetně fyzikálních), dispenzarizace. Pelveoperitonitis. Absces Douglasova prostoru. Sexuálně přenosné choroby. Endometriosis genitální a extragenitální. Sterilita, infertilita - příčiny, význam, léčba sterility. Antikoncepce. Nezhoubné a zhoubné novotvary zevních rodidel a pochvy. Prekancerózy zevních rodidel a děložního čípku .. Carcinoma endometrii. Nezhoubné a zhoubné novotvary myometria. Inkontinence moči - dělení. Urgentní inkontinence. Dystrofické změny na vulvě. Hormonální terapie v gynekologii - zásady, dávkování. Benigní onemocnění prsu. Stresová inkontinence moči - diagnostika a léčenÍ. Chronická pánevní bolest. Maligní onemocnění prsu. Asistovaná reprodukce. Estrogen-deficitní syndrom.
Literatura
  • ZWINGER, Antonín, Jiří JELÍNEK, Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Porodnictví. Praha: Galén, 2004. 532 s. Galén, 2004. ISBN 80-7262-257-9. info
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
  • OATS, Jeremy a Suzanne ABRAHAM. Llewellyn-Jones fundamentals of obstetrics and gynaecology. 8th ed. Edinburgh: Mosby, 2005. x, 365. ISBN 0723433291. info
  • Essential obstetrics and gynaecology. Edited by E. M. Symonds - Ian M. Symonds - Robert Britton. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2004. vii, 394. ISBN 0443071470. info
Metody hodnocení
V průběhu stáže zpracování seminární práce, stáž ukončena kontrolním testem a zápočtem. Státní závěrečná zkouška po absolvování stáží a prázdninové praxe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.