VLPG1022p Porodnictví a gynekologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Tomáš Burnog, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (přednášející)
MUDr. Marie Drábková (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Malý, CSc. (přednášející)
MUDr. Jan Miklica (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • SEZNAM PŘEDNÁŠEK:
 • 1. Prenatální péče /as. Dábková, as. Janků/
 • 2. Imunologie těhotenství a její poruchy /as. Crha, prof. Ventruba/
 • 3. Hypotrofie plodu a její příčiny /as. Burnog, as. Drábková/
 • 4. Porodnické operace /doc. Unzeitig, prof. Ventruba/
 • 5. Nové trendy vedení porodu /prof. Roztočil, doc. Unzeitig/
 • 6. Diabetes mellitus a gravidita /prof. Roztočil, as. Miklica/
 • 7. Onemocnění trofoblastu a patologie placenty /as. Šik, as. Chovanec/
 • 8. Perinatální medicína /as. Miklica, prof. Roztočil/
 • 9. Akutní stavy /doc. Jelínek, prof. Ventruba/
 • 10. Rizikový novorozenec /prim. Borek, doc. Unzeitig/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.