FF FBJBSpV Jihoslovanská a balkánská studia
Název anglicky: South Slavonic and Balkan Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-JBS_ Jihoslovanská a balkánská studia

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška má jednu část:
1. Historie a kultura jihoslovanského areálu a Balkánu
SZZ vychází z obsahů příslušných kulturně-historicky zaměřených profilových předmětů.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB011Srbochorvatština - jeden, dva, tři nebo čtyři jazyky? P. Krejčízk 2/0/04 1P
FF:JSB051Typologie jihoslovanského komiksu P. Stehlíkz 1/1/04 3-
FF:JSB056Rozpad Jugoslávie V. Štěpánekz 1/1/04 3P
FF:JSB057Dějiny a kultura Balkánu v osmanské době V. Štěpánekzk 1/1/04 2P
FF:JSB065Dějiny a kultura Balkánu ve středověku V. Štěpánekz 1/1/04 1P
FF:JSB066Kosovská otázka: od srbského a albánského národního obrození po současnost V. Štěpánekz 1/1/04 4P
FF:JSB067Východní otázka 1878–1918 a její současná rezidua V. Štěpánekz 1/1/04 2P
FF:JSB068Válka v bývalé Jugoslávii 1991–1995: příčiny, průběh, důsledky P. Stehlíkzk 1/1/04 4P
FF:JSB074Problém zvaný Bosna P. Stehlíkzk 1/1/04 2-
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 2-
FF:JSB151Historické kořeny balkánských nacionalismů 19. století P. Stehlíkzk 1/1/04 2P
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 1P
FF:JSB253Války, puče, diktatury: Balkán 1900–1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 3P
FF:JSB255Komunismus versus nacionalismus: Balkán ve 2. půli 20. století V. Štěpánekzk 2/0/04 4P
FF:JSB352Etnická historie a současnost Balkánu V. Štěpánekzk 2/0/04 3-
61 kreditů