PdF BRJ3Svk Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-RJ3S Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:RJ1006Praktická fonetika ruštiny 1 A. Sokolovaz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 P P
PdF:RJ1019Úvod do studia ruštiny 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 P P
PdF:RJ1066Dějiny Ruska 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 P P
PdF:RJ1074Praktická jazyková cvičení 1 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hod.2 P P
9 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:RJ1007Praktická fonetika ruštiny 2 A. Sokolovak 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 P P
PdF:RJ1018Úvod do studia literatury 1 -k 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 P P
PdF:RJ1061Praktická jazyková cvičení 2 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 P P
PdF:RJ1067Dějiny Ruska 2 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 P P
9 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:RJ1000Fonologie ruštiny 1 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 P P
PdF:RJ1001Klasická ruská literatura 1 -zk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12 + 12 hodin.4 P P
PdF:RJ1003Morfologie ruštiny 1 A. Sokolovaz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 P P
PdF:RJ1062Praktická jazyková cvičení 3 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 P P
PdF:RJ1068Reálie Ruska 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 P P
PdF:RJ1073E-zdroje ve výuce ruštiny A. Sokolovaz 0/1/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 P P
15 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:RJ1004Morfologie ruštiny 2 A. Sokolovazk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 P P
PdF:RJ1014Ruská moderní literatura 1 -zk 1/1/0 v kombinovaném studiu 12+12 hodin.4 P P
PdF:RJ1020Základy didaktiky ruštiny 1 S. Koryčánkováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 Z P
PdF:RJ1063Praktická jazyková cvičení 4 O. Truhlářováz 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.2 P P
PdF:RJ1069Reálie Ruska 2 S. Koryčánkovák 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 P P
13 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:RJ1017Syntax ruštiny 1 O. Truhlářovázk 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.3 P P
PdF:RJ1021Základy didaktiky ruštiny 2 S. Koryčánkovák 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 Z P
PdF:RJ1064Praktická jazyková cvičení 5 O. Truhlářovák 0/2/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 P P
PdF:RJ1072Lexikologie ruštiny 1 S. Koryčánkovázk 2/0/0 v kombinovaném studiu 24 hodin.3 P P
12 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:RJ1016Stylistika ruštiny 1 S. Koryčánkováz 1/0/0 v kombinovaném studiu 12 hodin.2 P P
2 kredity