PdF BSOCPcp Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Součásti SZZ a jejich obsah

Studenti jednodoborového studijního plánu jsou připuštěni k Státní záverečné zkoušce (SZZ) poté, co absolvovali povinné a povinně volitelné předměty a dosáhli příslušného počtu kreditů. V rámci studia studenti prošli systémem praxí. Proto se SZZ soustředí na teoretickou bázi studia a je skládána 1) písemnou formou - testem - a 2) ústní zkouškou.
Ad 1) V testové části SZZ studenti musí prokázat znalosti z tematických okruhů Sociální pedagogika, Aplikovaná psychologie, Pedagogika. Tyto okruhy jsou vymezeny teoretickými předměty profilujícího základu - např. Sociální pedagogika v teorii a praxi, Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky, Základy pedagogiky, Základy psychologie atd. (podrobněji viz Sebehodnoticí zpráva studijního programu Sociální pedagogika a volný čas, s. 11).
Ad 2) Ústní SZZ vychází z moderních postupů způsobu atestace. Klade důraz na znalost základních odborných textů studijního programu Sociální pedagogika a volný čas obohacené o základní texty tvořící "profilace" tohoto studijního plánu: Buď A) profilace zaměřené na osobnostní rozvoj a výchovu ve volném čase, anebo B) profilace dramatická výchova aplikovaná do prostředí sociální pedagogiky (podrobněji viz Sebehodnoticí zpráva studijního programu Sociální pedagogika a volný čas, s. 8-9). Student musí prokázat znalost obsahu a schopnost kreativní práce s vybraným textem, během které dokáže propojit obsah vybraného textu s dalšími znalostmi a kompetencemi, jež tvoří jádro vedlejšího, hlavního a jednooborového studijního plánu (k tomu podrobněji viz Sebehodnoticí zpráva studijního programu Sociální pedagogika a volný čas, s. 9-10).

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Ve jednooborovém studijním plánu se počítá s bakalářskou prací a jeho obhajobou.
Vybraná témata (a názvy obhájených prací):
Aplikované drama jako sociálně pedagogický nástroj
- Playback divadlo jako osobnostní rozvoj
- Tvorba neviditelného divadla v kontextu uprchlické krize
Osobnostní rozvoj a zážitková pedagogika
- Osobnostní a sociální výchova v rukou učitelů základních škol
Sociální aspekty formálního vzdělávání
- Hejného metoda výuky matematiky a její sociální aspekt
Sociální aspekty informálního a neformálního vzdělávání
- Děti vyrůstají s obrazovkami! Podíl rodičů na této „problematice“
- Squaty v České republice jako kulturně-sociální centra
Sociální aspekty gerontagogiky
- Ageismus aneb Senioři jako "druhořadí" občané?
- Vnímání a význam volného času v pravém stáří
Sociálně pedagogické aspekty sociální práce
- Delikvence a kriminalita mladistvých
- Změny v sebevědomí uživatelů nelegálních návykových látek při odvykací léčbě
Multikulturní výchova
- Náročná situace dětí v Angole v oblasti výchovy a vzdělávání


Doporučený průchod studijním plánem

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp019Angličtina pro sociální pedagogy - A B. Allanz 0/2/02 2-
PdF:JVp020Angličtina pro sociální pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/04 3-
7 kreditů

TV

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova - Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova - Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO_BPpBakalářska práce - Projekt J. Němecz 0/0/13 4P
PdF:SO_BPBakalářska práce J. Němecz 0/0/13 5P
PdF:SO_BPdBakalářska práce - Dokončení J. Němecz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Sop010Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/3/04 1Z
PdF:SO518Improvizace pro osobnostní rozvoj L. Polánkováz 0/2/02 1-
PdF:SO520Hlasová výchova L. Polánkováz 0/2/02 1-
PdF:SOp116Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.1 1-
PdF:SOp117Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/2/03 1-
PdF:SOp118Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/2/02 1-
PdF:SOp119Základy psychologie a sociologie D. Denglerovázk 1/2/06 1-
PdF:SOp120Dějiny sociální pedagogiky D. Klapkozk 1/2/06 1P
PdF:SOp126Kurz 2 (zimní) P. Sojákz 0/0/4 7 dní.3 1-
PdF:Sop020Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky D. Denglerovázk 0/3/05 2Z
PdF:Sop021Metody sociální pedagogiky M. Kurowskizk 0/3/05 2Z
PdF:SOp110Základy pedagogiky D. Klapkozk 1/1/04 2-
PdF:SOp115Exkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/1 bloková výuka.2 2-
PdF:Sop127Osobnostní příprava 2 P. Sojákk 0/2/03 2-
PdF:Sop030Projektování v sociální pedagogice I (praxe) M. Kurowskik 0/2/04 3Z
PdF:Sop031Teoretické koncepty sociální pedagogiky I M. Kurowskik 0/2/04 3Z
PdF:SOp130Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němeczk 1/2/06 3P
PdF:SOp123Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit J. Němecz 0/2/02 3-
PdF:SOp136Praxe souvislá volnočasová M. Kurowskiz 0/0/0 10 dnů.3 3-
PdF:SOp121Vývojová psychologie D. Denglerovázk 1/2/05 3-
PdF:SOp137Osobnostní příprava 3 P. Sojákk 0/2/03 3-
PdF:SOp138Výchova ve volném čase J. Němeczk 1/0/03 3-
PdF:Sop040Projektování v sociální pedagogice II (praxe) M. Kurowskizk 0/2/05 4Z
PdF:Sop041Teoretické koncepty sociální pedagogiky II L. Gulovázk 0/2/05 4Z
PdF:SOp143Vedení zážitkově orientovaných kurzů P. Sojákz 0/1/0 6.2 4-
PdF:SOp144Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie L. Gulovázk 2/2/06 4P
PdF:SOp134Výchova ve volném čase 2 - Metodika her J. Němecz 0/2/02 4-
PdF:SOp145Praxe sociální souvislá M. Kurowskiz 0/0/0 2 týdny (10 dní).3 4-
PdF:SOp148Metodický kurz P. Sojákz 0/0/3 6 dnů.4 4-
PdF:SOp180Speciální pedagogika K. Pančochazk 1/1/04 4-
PdF:SO517Vypravěčství L. Polánkováz 0/0/11 4-
PdF:Sop050Medializace a prezentace projektů L. Gulováz 0/2/02 5Z
PdF:SOp150Inkluzivní a globální vzdělávání M. Kurowskik 0/2/03 5P
PdF:SOp151Interkulturní psychologie D. Denglerovázk 0/2/05 5P
PdF:Sop153Proměny moderní společnosti M. Sedlákovázk 0/2/05 5P
PdF:SOp155Praxe výběrová M. Kurowskiz 0/0/0 4 týdny.4 5-
129 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Zážitková pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Sop601Herní principy P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:Sop602Praktické činnosti s moderními technologiemi P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:Sop604Reflektivní učení P. Sojákz 1/1/03 3P
PdF:Sop605Fundraising, marketing a PR v NNO P. Sojákz 1/1/02 3-
PdF:Sop603Artefiletika P. Sojákz 0/0/0 3 dny.3 4-
PdF:Sop606Supervize a intervize zážitkově orientovaných kurzů P. Sojákz 0/2/03 5-
15 kreditů

Dramatická výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO521Herecká výchova L. Polánkováz 0/0/22 2-
PdF:SO522Strukturování dramatické hry L. Polánkovák 0/0/0 3 dny.4 2P
PdF:SO523Dílna aplikovaného dramatu L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 3-
PdF:SO528Aplikované drama L. Polánkovázk 0/2/04 3P
PdF:SO529Divadlo utlačovaných L. Polánkovázk 0/4/05 3P
PdF:SOp196Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou L. Polánkovák 0/4/05 4P
PdF:SO524Loutka jako nástroj komunikace L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 4-
PdF:SO525Playback divadlo L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 5-
PdF:SO526Tvůrčí psaní L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 5-
28 kreditů

Volitelné předměty