PdF NCH2hk Učitelství chemie pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující kombinovaný hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-CH2 Učitelství chemie pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management D. Veseláz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC3010Zacházení s chemickými látkami J. Šiborz 0/1/0 2 hodiny za semestr + test.- 1-
PdF:FC4001Toxikologie D. Vičarzk 2/0/0 8 hodin.3 1P
PdF:FC4004Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu H. Cídlovázk 2/0/0 8 hodin.3 2P
PdF:FC4007Průmyslová chemie H. Cídlovák 2/0/0 8 hodin.2 3Z
PdF:FC4008Speciální chemické praktikum J. Šiborz 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC4009Industrial Chemistry H. Cídlováz 0/1/0 4 hodiny.2 4-
PdF:FC4010Teorie chemické vazby P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.2 4Z
14 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student volí aspoň 3 předměty za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4101Chemie a archeologie L. Prokešzk 2/0/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4102Historie chemie H. Cídlovázk 2/0/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4103Integrované přírodovědné pokusy I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.3 3P
PdF:FC4104Klíčové aspekty chemismu životních dějů P. Ptáčekzk 0/2/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4105Chemie a udržitelný rozvoj J. Šiborzk 0/2/0 8 hodin.4 3P
PdF:FC4106Instrumentální metody ve škole J. Horskák 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4107Výzkum učitele chemie na ZŠ H. Cídlovák 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4108Integrovaná terénní výuka I. Pluckovák 0/2/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4109Správná laboratorní praxe J. Šibork 2/0/0 8 hodin.3 4P
PdF:FC4110Bioorganická chemie J. Šibork 2/0/0 8 hodin.3 4P
34 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Student volí aspoň 1 předmět za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4801Práce v chemické laboratoři J. Šibork 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC4802Práce v chemické didaktické laboratoři J. Šibork 0/0/1 4 hodiny.5 2-
10 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC4002Didaktika chemie 1 H. Cídlovák 3/0/0 12 hodin.3 1Z
PdF:FC4003Školní chemické pokusy 1 I. Pluckovák 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC4005Didaktika chemie 2 H. Cídlovák 0/2/0 8 hodin.3 2Z
PdF:FC4006Školní chemické pokusy 2 I. Pluckováz 0/0/2 8 hodin.2 2P
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:CH6002Učitelská praxe 2 I. Pluckováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:CH6003Učitelská praxe 3 I. Pluckováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC_DPpDiplomová práce - Projekt P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:FC_DPDiplomová práce P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů