PrF FPFV05 Finanční právo a finanční vědy
Název anglicky: Financial Law and Financial Sciences
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: PrF FPFV_ Finanční právo a finanční vědy

Povinné předměty

Student je povinen zvolit si jeden ze tří nabízených jazyků.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DI1DIS01Disertace - plnění individuálního studijního plánu I J. Šilhánk 0/0/012 1-
PrF:DI1PED01Rozvoj pedagogických dovedností I J. Šilhánz 0/0/02 1-
PrF:DI2DIS02Disertace - plnění individuálního studijního plánu II J. Šilhánk 0/0/015 2-
PrF:DI2PED02Rozvoj pedagogických dovedností II J. Šilhánz 0/0/02 2-
PrF:DI3DIS03Disertace - plnění individuálního studijního plánu III J. Šilhánk 0/0/016 3-
PrF:DI3PED03Rozvoj pedagogických dovedností III J. Šilhánz 0/0/02 3-
PrF:DI4DIS04Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV J. Šilhánk 0/0/017 4-
PrF:DI4PED04Rozvoj pedagogických dovedností IV J. Šilhánz 0/0/02 4-
PrF:DI5DIS05Disertace - plnění individuálního studijního plánu V J. Šilhánk 0/0/017 5-
PrF:DI5PED05Rozvoj pedagogických dovedností V J. Šilhánz 0/0/02 5-
PrF:DI6DIS06Disertace - plnění individuálního studijního plánu VI J. Šilhánk 0/0/018 6-
PrF:DI6PED06Rozvoj pedagogických dovedností VI J. Šilhánz 0/0/02 6-
PrF:DI7DIS07Disertace - plnění individuálního studijního plánu VII J. Šilhánk 0/0/025 7-
PrF:DI8DIS08Disertace - plnění individuálního studijního plánu VIII J. Šilhánk 0/0/020 8-
PrF:DIKONFPrezentace na konferenci J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DIPUBOdborná publikace A,B,C J. Šilhánz 0/0/0- --
PrF:DO1FIP01Teorie finančního práva P. Mrkývkaz 0/0/04 1-
PrF:DO1FIP02Ekonomické aspekty disertace J. Blažekz 0/0/04 1-
PrF:DO1FIPAAreálová studia I – Komparatistika ve finančním právu P. Mrkývkaz 0/0/02 1-
PrF:DO1FIPSFinančněprávní seminář I. D. Czudekz 0/0/02 1-
PrF:DO2FIP02Historickoprávní aspekty disertace J. Schweiglz 0/0/04 2-
PrF:DO2FIPAAreálová studia II – Projekt M. Radvanz 0/0/02 2-
PrF:DO2FIPSFinančněprávní seminář II. D. Czudekz 0/0/02 2-
PrF:DO3FIPAAreálová studia III P. Mrkývkaz 0/0/02 3-
PrF:DO3FIPSFinančněprávní seminář III. D. Czudekz 0/0/02 3-
PrF:DO4FIP02Uplatnění statistiky při řešení tématu disertační práce E. Tomáškováz 0/0/04 4-
PrF:DO4FIPAAreálová studia IV. P. Mrkývkaz 0/0/02 4-
PrF:DO4FIPSFinančněprávní seminář IV. D. Czudekz 0/0/02 4-
PrF:DO5FIPAAreálová studia V. P. Mrkývkaz 0/0/02 5-
PrF:DO5FIPSFinančněprávní seminář V. D. Czudekz 0/0/02 5-
PrF:DO6FIPAAreálová studia VI. - implementace výsledků P. Mrkývkaz 0/0/02 6-
PrF:DO6FIPSFinančněprávní seminář VI. - obhajoba tezí disertace D. Czudekz 0/0/02 6-
PrF:DSANG1Angličtina I R. Šimekz 0/0/02 --
PrF:DSANG2Angličtina II R. Šimekzk 0/0/02 --
PrF:DSFRA1Francouzština I K. Sedláčkováz 0/0/02 --
PrF:DSFRA2Francouzština II K. Sedláčkovázk 0/0/02 --
PrF:DSNEM1Němčina I E. Šrámkováz 0/0/02 --
PrF:DSNEM2Němčina II E. Šrámkovázk 0/0/02 --
206 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové - v závislosti na tématu disertace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DO1FIP03Správní aspekty disertace P. Mrkývkaz 0/0/04 1-
PrF:DO2FIP01Procesní aspekty tématu disertace P. Mrkývkaz 0/0/04 2-
PrF:DO3FIP01Veřejné finance – fiskální aspekty disertace E. Tomáškováz 0/0/04 3-
PrF:DO3FIP02Finanční správa – veřejná finanční činnost veřejné správy ve vztahu k tématu disertační práce P. Mrkývkaz 0/0/04 3-
PrF:DO4FIP01Daňová teorie a teorie daňového práva M. Radvanz 0/0/04 4-
PrF:DO5FIP01Evropské a mezinárodní finanční právo M. Janovecz 0/0/04 5-
PrF:DO5FIP02Odpovědnost ve finančním právu D. Šramkováz 0/0/04 5-
28 kreditů

Povinně volitelné předměty oborové

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DOPVPFA1Teorie daňového práva a praxe A M. Radvanz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA2Legislativní praxe ve finančním právu A P. Mrkývkaz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA3Finanční gramotnost A M. Svobodaz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA4Teorie a praxe veřejných financí a fiskálního práva A E. Tomáškováz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA5Teorie a praxe monetárního práva a práva finančního trhu A J. Schweiglz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA6Teorie a praxe financí veřejné samosprávy A I. Pařízkováz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFA7Judikatura ve finančním právu A M. Radvanz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB1Teorie daňového práva a praxe B M. Radvanz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB2Legislativní praxe ve finančním právu B P. Mrkývkaz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB3Finanční gramotnost B M. Svobodaz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB4Teorie a praxe veřejných financí a fiskálního práva B E. Tomáškováz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB5Teorie a praxe monetárního práva a práva finančního trhu B J. Schweiglz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB6Teorie a praxe financí veřejné samosprávy B I. Pařízkováz 0/0/02 --
PrF:DOPVPFB7Judikatura ve finančním právu B M. Radvanz 0/0/02 --
28 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí splnit minimálně 3 předměty do konce 7. semestru.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DSPVP01Právní věda a právní výzkum - metodologické přístupy M. Škopz 0/0/02 --
PrF:DSPVP02Práce se zdroji a zásady publikování J. Kotásekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP03Prezentační a pedagogické dovednosti J. Šilhánz 0/0/02 --
PrF:DSPVP04Historickoprávní rešerše J. Tauchenz 0/0/02 --
PrF:DSPVP05Společenskovědní přístupy k právu D. Kosařz 0/0/02 --
PrF:DSPVP06Právní argumentace T. Sobekz 0/0/02 --
PrF:DSPVP07Grantová a projektová příprava J. Šilhánz 0/0/02 --
14 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PrF:DIV7PED07Rozvoj pedagogických dovedností VII J. Šilhánz 0/0/02 7-
PrF:DIV8PED08Rozvoj pedagogických dovedností VIII J. Šilhánz 0/0/02 8-
PrF:DSDANG3Druhý jazyk - Angličtina R. Šimekk 0/0/02 --
PrF:DSDFRA3Druhý jazyk - Francouzština K. Sedláčkovák 0/0/02 --
PrF:DSDNEM3Druhý jazyk - Němčina E. Šrámkovák 0/0/02 --
10 kreditů