Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF NFY203 Učitelství fyziky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-FY2_ Učitelství fyziky pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie J. Marešzk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Marešk 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management J. Bradováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika R. Pospíšilk 0/2/03 1P
7 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C D. Dvořákováz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D D. Dvořákovázk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2001Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.4 1Z
PdF:FC2002Project of Physics P. Sládekzk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC2004Úvod do studia pevných látek a polovodiče P. Sládekzk 3/0/0 12 hodin.4 2Z
PdF:FC2007Elektronika P. Sládekzk 1/0/1 8 hodin.3 3P
PdF:FC2008Ekopraktikum P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC2010Historie fyziky P. Sládekk 1/1/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2011Kompendium fyziky s didaktikou P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.2 4-
PdF:FC2101Fyzika a technika P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2102Významné fyzikální experimenty P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
24 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Student volí předměty v minimální hodnotě 4 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC0801Aktuální problémy přírodovědné výuky P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC2012Astronomie a astrofyzika pro učitele P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.2 1-
PdF:FC2801Práce ve fyzikální laboratoři P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC2802Práce ve fyzikální didaktické laboratoři P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC2803Pokročilé fyzikální praktikum P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC2804Environmentální fyzika P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.3 1-
PdF:FC2805Fyzika v běžném životě P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC2806Kosmologie P. Sládekk 0/2/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC2807Teoretická fyzika 3 P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.3 2-
30 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2003Školní pokusy z fyziky 1 P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC2005Didaktika fyziky 1 P. Sládekzk 1/2/0 12 hodin.3 2Z
PdF:FC2006Školní pokusy z fyziky 2 P. Sládekk 0/0/2 8 hodin.2 2P
PdF:FC2009Didaktika fyziky 2 P. Sládekzk 2/2/0 16 hodin.4 3Z
11 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi 1 P. Svojanovskýz 0/1/0 1x14 dní/90 minut.2 1P
PdF:Fy6002Učitelská praxe 2 P. Sládekz 0/0/5 50 hodin.2 2P
PdF:Fy6003Učitelská praxe 3 P. Sládekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
8 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC_DPpDiplomová práce - Projekt P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.2 2P
PdF:FC_DPDiplomová práce P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
14 kreditů

Další aplikace