PdF NFY2hp Učitelství fyziky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-FY2 Učitelství fyziky pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Studující volí 2 předměty cizího jazyka v hodnotě 7 kreditů.

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2001Teoretická fyzika 2 - Kvantová a statistická fyzika P. Sládekzk 2/0/0 8 hodin.4 1Z
PdF:FC2002Project of Physics T. Miléřzk 1/1/0 8 hodin.3 1-
PdF:FC2004Úvod do studia pevných látek a polovodiče P. Sládekzk 3/0/0 12 hodin.4 2Z
PdF:FC2007Elektronika P. Sládekzk 1/0/1 8 hodin.3 3P
PdF:FC2008Ekopraktikum T. Miléřk 0/0/2 8 hodin.2 3-
PdF:FC2010Historie fyziky T. Miléřk 1/1/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2011Kompendium fyziky s didaktikou J. Válekz 0/2/0 8 hodin.1 4-
PdF:FC2101Fyzika a technika J. Válekk 0/2/0 8 hodin.2 4P
PdF:FC2102Významné fyzikální experimenty T. Miléřk 0/2/0 8 hodin.2 4P
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Student volí předměty v minimální hodnotě 4 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC0801Aktuální problémy přírodovědné výuky T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC2012Astronomie a astrofyzika pro učitele T. Miléřk 2/0/0 8 hodin.2 1-
PdF:FC2801Práce ve fyzikální laboratoři T. Miléřk 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC2802Práce ve fyzikální didaktické laboratoři J. Válekk 0/0/1 4 hodiny.5 1-
PdF:FC2803Pokročilé fyzikální praktikum P. Sládekk 0/0/1 4 hodiny.3 1-
PdF:FC2804Environmentální fyzika T. Miléřk 0/0/2 8 hodin.3 1-
PdF:FC2805Fyzika v běžném životě J. Válekk 0/2/0 8 hodin.3 2-
PdF:FC2806Kosmologie T. Miléřz 0/2/0 8 hodin.2 2-
PdF:FC2807Teoretická fyzika 3 P. Sládekk 2/0/0 8 hodin.3 2-
29 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC2003Školní pokusy z fyziky 1 P. Novákk 0/0/2 8 hodin.2 1P
PdF:FC2005Didaktika fyziky 1 P. Sládekzk 1/2/0 12 hodin.3 2Z
PdF:FC2006Školní pokusy z fyziky 2 P. Novákz 0/0/2 8 hodin.1 2P
PdF:FC2009Didaktika fyziky 2 P. Sládekzk 2/2/0 16 hodin.4 3Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:Fy6002Učitelská praxe 2 P. Sládekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:Fy6003Učitelská praxe 3 P. Sládekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FC_DPpDiplomová práce - Projekt P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:FC_DPDiplomová práce P. Sládekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:FC_DPdDiplomová práce - Dokončení P. Sládekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů