PdF BMA3Shp Matematika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-MA3S Matematika se zaměřením na vzdělávání

Učitelská propedeutika (36 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6000Úvod do pedagogiky a psychologie K. Lojdovázk 2/0/04 1Z
PdF:SZ6001Seminář k úvodu do pedagogiky a psychologie K. Lojdováz 0/1/02 1Z
PdF:SZ6003Vývojová psychologie T. Kohoutekk 1/1/03 2Z
PdF:SZ6004Teorie a metodika výchovy J. Německ 1/0/02 2Z
PdF:SZ6005Speciální a inkluzivní pedagogika K. Pančochaz 1/1/03 3Z
PdF:SZ6006Výzkum v pedagogické praxi K. Vlčkovázk 1/1/04 3Z
PdF:SZ6010Základy pedagogické diagnostiky J. Kratochvílováz 0/1/02 4Z
PdF:SZ6012Pedagogická komunikace L. Škarkovák 0/2/03 4Z
PdF:SZ6009Sociální psychologie J. Krásak 1/1/03 5Z
26 kreditů

Povinně volitelné předměty

Pravidla pro výběr: 1 předmět za studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6013Dramatická výchova v pedagogické praxi L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6014Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6015Metodika průřezových témat v RVP K. Lojdováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6016Metodika respektující výchovy J. Nehybaz 0/2/02 2-
PdF:SZ6018Osobnostní a sociální příprava P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:SZ6019Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky P. Svojanovskýz 0/2/02 2-
PdF:SZ6020Specifika práce v multietnické třídě M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6022Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese F. Traplz 0/2/02 2-
PdF:SZ6023Výchova nadaných žáků E. Trnováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6118Učíme (se) v kruhu M. Kurowskiz 0/2/02 2-
PdF:SZ6119Projekty jako nástroj rozvoje kompetencí k podnikavosti L. Škarkováz 0/2/02 2-
PdF:SZ6120Výchovné situace ve škole: kazuistiky, analýza a interpretace R. Pospíšilz 0/2/02 2-
24 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp011Angličtina pro pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp012Angličtina pro pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/03 3-
6 kreditů

Sportovní aktivity

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovna A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Oborová část (61 kr.)

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0001Základy matematiky J. Beránekzk 2/2/05 1P
PdF:MA0002Diskrétní matematika H. Durnovázk 2/0/04 1-
PdF:MA0003Algebra 1 J. Beránekzk 2/2/05 2P
PdF:MA0004Matematická analýza 1 K. Lepkazk 2/2/05 2P
PdF:MA0005Algebra 2 B. Fajmonzk 2/2/05 3P
PdF:MA0006Matematická analýza 2 K. Lepkazk 2/2/05 3P
PdF:MA0007Geometrie 1 V. Žádníkzk 2/2/05 4P
PdF:MA0008Teorie pravděpodobnosti H. Durnovázk 2/2/05 4P
PdF:MA0009Geometrie 2 V. Žádníkzk 2/2/05 5P
PdF:MA0011Algebra 3 J. Beránekk 0/2/03 6P
PdF:MA0012Matematická analýza 3 B. Fajmonk 0/2/03 6P
PdF:MA0013Geometrie 3 V. Žádníkk 0/2/03 6P
PdF:MA0018Využití ICT ve vyučování matematice L. Lvovskáz 0/2/02 5-
55 kreditů

Volitelné předměty (6 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0014Repetitorium středoškolské matematiky 1 K. Lepkaz 0/2/02 1-
PdF:MA0015Repetitorium středoškolské matematiky 2 K. Lepkaz 0/2/02 2-
PdF:MA0016Počítače jako matematické stroje H. Durnováz 0/2/02 4-
PdF:MA0017Specifické vzdělávací potřeby v matematice I. Budínovák 0/4/04 6-
10 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0010Úvod do didaktiky matematiky J. Beránekzk 0/2/05 5Z
5 kreditů

Praxe (10 kr.)

Pravidla pro výběr: Student vybírá jednu z dvojic předmětů SZ6121+SZ6122 nebo SZ6122+SZ6121 nebo zapsat opakovaně SZ6121 nebo SZ6122, všichni pak povinně plní SZ6008, SZ6011 a SZ6084.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6008Sebezkušenostní příprava na profesi I J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 3P
PdF:SZ6011Sebezkušenostní příprava na profesi II J. Nehybaz 0/1/0 3x180 minut.2 4P
PdF:SZ6121Asistentská praxe - doučování M. Košatkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6122Asistentská praxe - asistent pedagoga L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
PdF:SZ6123Asistentská praxe - asistent pedagoga ve škole L. Škarkováz 0/0/5 60 hodin.2 5P
10 kreditů

Bakalářská práce (8 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA_BPpBakalářská práce - Projekt J. Beránekz 0/0/1 Individuální konzultace.2 4P
PdF:MA_BPBakalářská práce J. Beránekz 0/0/1 Individuální konzultace.2 5P
PdF:MA_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Beránekz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
8 kreditů