Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
PdF BFJ3Svp Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-FJ3S_ Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1062Úvod do studia francouzského jazyka Z. Schejbalováz 1/0/02 1P
PdF:FJ1010Fonetika 1 V. Bakešováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací.2 1P
PdF:FJ1063Fonetika 2 Z. Schejbalovázk 0/2/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 2P
PdF:FJ1014Jazyková cvičení 1 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1016Jazyková cvičení 2 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ1018Jazyková cvičení 3 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ1020Jazyková cvičení 4 V. Bakešováz 0/2/0 blokově v komb. formě pro 1. st. ZŠ.2 4P
PdF:FJ1022Jazyková cvičení 5 V. Bakešovázk 0/2/04 5P
PdF:FJ1060Morfologie 1 V. Bakešováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1035Morfologie 2 V. Bakešováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací.2 2P
PdF:FJ1065Syntax 1 V. Bakešováz 1/1/02 3P
PdF:FJ1067Syntax 2 V. Bakešovázk 1/1/04 4P
PdF:FJ1046Ústní a písemný projev 1 V. Bakešováz 0/2/02 3P
PdF:FJ1047Ústní a písemný projev 2 V. Bakešovázk 0/2/04 4P
PdF:FJ1038Písemný projev V. Bakešováz 0/2/02 6P
PdF:FJ1005Dějiny Francie V. Bakešovázk 1/1/04 3P
PdF:FJ1061Základy teorie literatury M. Poučováz 0/1/02 1P
PdF:FJ1064Starší francouzská literatura V. Bakešováz 1/1/02 2P
PdF:FJ1066Francouzská literatura 17.-19. století V. Bakešováz 1/1/02 4P
PdF:FJ1068Francouzská literatura 20. století V. Bakešovák 1/1/03 5P
PdF:FJ1070Informační a komunikační technologie ve výuce cizího jazyka P. Suquetz 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2 5P
53 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1049Základy didaktiky francouzštiny 1 V. Bakešovázk 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.2+1 4Z
PdF:FJ1069Základy didaktiky francouzštiny 2 H. Kylouškovázk 0/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací.3 5Z
6 kreditů