PdF BFJ3Svp Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-FJ3S Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1062Úvod do studia francouzského jazyka Z. Schejbalováz 1/0/02 1P
PdF:FJ1010Fonetika francouzštiny 1 Z. Schejbalováz 1/1/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1063Fonetika francouzštiny 2 Z. Schejbalovázk 0/2/0 Učitelství pro MŠ a 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 2P
PdF:FJ1014Jazyková cvičení - francouzština 1 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1016Jazyková cvičení - francouzština 2 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ1018Jazyková cvičení - francouzština 3 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ1020Jazyková cvičení - francouzština 4 Z. Schejbalováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 4P
PdF:FJ1022Jazyková cvičení - francouzština 5 P. Suquetzk 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 5P
PdF:FJ1060Morfologie francouzštiny 1 M. Červenkováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ1035Morfologie francouzštiny 2 M. Červenkovázk 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.4 2P
PdF:FJ1065Syntax francouzštiny 1 V. Bakešováz 1/1/02 3P
PdF:FJ1067Syntax francouzštiny 2 V. Bakešovázk 1/1/04 4P
PdF:FJ1046Ústní a písemný projev - francouzština 1 M. Poučováz 0/2/02 3P
PdF:FJ1047Ústní a písemný projev - francouzština 2 M. Poučovázk 0/2/04 4P
PdF:FJ1038Písemný projev - francouzština M. Poučováz 0/2/02 6P
PdF:FJ1005Dějiny Francie M. Poučovázk 1/1/02+2 3P
PdF:FJ1061Základy teorie literatury M. Poučováz 0/1/02 1P
PdF:FJ1064Starší francouzská literatura V. Bakešováz 1/1/02 2P
PdF:FJ1066Francouzská literatura 17.-19. století V. Bakešováz 1/1/02 4P
PdF:FJ1068Francouzská literatura 20. století V. Bakešovák 1/1/03 5P
PdF:FJ1070Informační a komunikační technologie ve výuce francouzštiny P. Suquetz 0/1/02 5P
55 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ1049Základy didaktiky francouzštiny 1 P. Suquetz 0/1/02 4Z
PdF:FJ1069Základy didaktiky francouzštiny 2 P. Suquetzk 0/1/03 5Z
5 kreditů