FF FDLMpJ Latinská medievistika
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-LM_ Latinská medievistika

Úvodní informace / Pokyny

Student je povinen získat během studia celkem 240 kreditů.

Povinné předměty

Student je povinen získat kredity ze všech povinných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMDPSPramenné studium, výzkum I P. Mutlováz 0/0/05 1-
FF:LMDPS2Pramenné studium, výzkum II P. Mutlováz 0/0/05 2-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 1-
FF:LMDOMObecná metodologie P. Mutlováz 0/0/010 2-
FF:LMD_DS1Doktorský seminář I P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 1-
FF:LMD_DS2Doktorský seminář II P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 2-
FF:LMD_DS3Doktorský seminář III P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 3-
FF:LMD_DS4Doktorský seminář IV P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 4-
FF:LMD_DS5Doktorský seminář V P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 5-
FF:LMD_DS6Doktorský seminář VI P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 6-
FF:LMD_DS7Doktorský seminář VII P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 7-
FF:LMD_DS8Doktorský seminář VIII P. Mutlováz 0/0/0 blok.5 8-
FF:LMD_OR1Odborný referát I D. Stehlíkováz 0/0/05 3-
FF:LMD_OR2Odborný referát II J. Nechutováz 0/0/05 5-
FF:LMD_OP1Odborná publikace I D. Stehlíkováz 0/0/010 4-
FF:LMD_DZDoktorská zkouška P. Mutlovázk 0/0/010 5-
FF:LMD_ZS1Zahraniční studijní stáž I D. Stehlíkováz 0/0/05 6-
FF:LMDTDTeze disertační práce P. Mutlováz 0/0/05 8-
FF:LMD15Disertační práce P. Mutlováz 0/0/025 8-
135 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Student je povinen získat 5 kreditů z uvedených předmětů:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:LMDCJ1Cizí jazyk P. Mutlováz 0/0/05 --
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student je povinen získat alespoň 60 kreditů z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMD02Medievistický interpretační seminář D. Stehlíkovák 0/2/015 3-
FF:LMD_006Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. D. Stehlíkovák 1/1/015 1-
FF:LMD_009Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. J. Nechutovázk 1/1/015 2-
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 3-
FF:CJDSM001Stará čeština P. Kosekz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 4-
FF:LMD09Středověké dějiny západní Evropy J. Malířz 1/115 1-
FF:LMD08Středověké dějiny českých zemí J. Malířz 1/115 2-
FF:LMD_010Cultural Approaches to Medieval Latin Manuscripts P. Mutlovák 2/0/015 4-
FF:LMD_011Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) D. Havelz 1/1/0 blok.15 4-
135 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty si studenti volí dle odborné profilace a vlastního zájmu, doporučuje se primárně vybírat z nabídky předmětů nabízených ve specializacích Intermediální a mezikulturní komunikace, dále předmětů Ústavu pomocných věd historických a archivnictví, Historického ústavu, bohemistiky a germanistiky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a34Evropské raně novověké paralely M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lecturers.4 --
FF:LJMedB24Digital Humanities v medievistice P. Mutlovák 1/1/04 --
FF:LMD_005Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/015 --
FF:LMD_007Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/1/015 --
FF:LMD_008Pomocné vědy historické pro medievisty P. Mutlováz 1/1/0 0.15 --
FF:LMD_012Czech Reformation and the History of Ideas P. Mutlováz 2/0/015 --
FF:LMD_JCJiná činnost v oboru P. Mutlováz 0/0/05 --
FF:LMD_OP2Odborná publikace II D. Stehlíkováz 0/0/010 --
FF:LMD_OR3Odborný referát III P. Mutlováz 0/0/05 --
FF:LMD_TPTextová příprava P. Mutlováz 0/0/020 --
FF:LMD_ZS2Zahraniční studijní stáž II P. Mutlováz 0/0/05 --
FF:LMD_ZS3Zahraniční studijní stáž III P. Mutlováz 0/0/010 --
FF:LMD_ZS4Zahraniční studijní stáž IV P. Mutlováz 0/0/015 --
183 kreditů