FF FBETpH Etnologie
Název anglicky: Ethnology
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-ET_ Etnologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA120Seminář k bakalářské diplomové práci R. Doušekz 0/2/05 5P
FF:ETBA121Bakalářská diplomová práce R. Doušekz 0/0/010 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Student si postupně zapisuje všechny povinné předměty, jejichž obsah je prostřednictvím definovaných tematických okruhů zahrnut do Státní závěrečné zkoušky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA100Kapitoly z dějin české etnologie I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA101Kapitoly z dějin české etnologie II D. Drápalazk 2/0/04 2Z
FF:ETBA102Náboženství a sociální vědy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA103Historická religiozita v českých zemích R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA105Etnické procesy a Evropa I D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA106Etnické procesy a Evropa II D. Drápalazk 2/0/04 6P
FF:ETBA108Úvod do folkloristiky M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2Z
FF:ETBA110Člověk a společnost M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA111Úvod do etnologie M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA112Etnologie v dějinách M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA113Etnologický proseminář O. Poloučekz 0/2/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.3 1P
FF:ETBA114Metody a techniky etnologického výzkumu R. Doušekz 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 1Z
FF:ETBA115Homo faber I M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA116Homo faber II M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBA117Sídlo a dům M. Válkazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5P
FF:ETBA118Oděvní kultura A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBA26Státní závěrečná zkouška bakalářská R. DoušekSZk 0/0/0- 6Z
FF:ETBB107Péče o kulturní dědictví I A. Křížovázk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 3P
FF:ETBB108Péče o kulturní dědictví II D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
71 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat dle svých oborových preferencí ze všech bloků volbou konkrétních povinně volitelných předmětů (Bloky 1 až 3) v souhrnu nejméně 19 kreditů.

Blok 1

Blok 1 zahrnuje předměty rozšiřující vědomostní potenciál získaný v rámci povinných předmětů, jedná se především o informace z dílčích etnologických specializací, u vybraných předmětů je kladen důraz na propojování teoretických znalostí s jejich aplikováním na textových výstupech (semestrálních a seminárních pracích, zprávách z teréního výzkumu).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBA124Terénní výzkum I O. Poloučekz 0/40/04 2-
FF:ETBB101Evropská etnologie jako badatelský diskurz P. Lozoviukzk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB103Období socialismu z etnologické perspektivy O. Poloučekk 2/0/03 --
FF:ETBB110Kulturní a sociální procesy R. Doušekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB111Historické prameny v etnologii D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
FF:ETBB112Základy etnokartografie D. Drápalazk 2/0/0 Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru.4 4-
FF:ETBB129Člověk a les V. Michaličkazk 2/0/04 --
FF:ETBB130Úvod do urbánní etnologie K. Altmanzk 2/0/04 --
FF:ETBB134Interdisciplinární studium současného venkova O. Poloučekk 2/0/04 --
FF:ETBB136Orální historie v praxi O. Poloučekzk 0/2/04 --
FF:ETBB139Experimentální etnografie V. Michaličkazk 2/0/04 --
FF:ETBB65Úvod do etnomuzikologie L. Uhlíkovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 2-
47 kreditů

Blok 2

Blok 2 je zaměřen na přiblížení problematiky masové (populární) kultury a interakci s kulturou tradiční.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB113Masová kultura M. Pavlicovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 5-
FF:ETBB137Divadlo v kulturním kontextu D. Drápalazk 2/0/0 Společná diskuze.4 --
FF:ETBB140Hudební projevy každodennosti R. Doušekzk 2/0/04 --
12 kreditů

Blok 3

Blok 3 je orientován na přiblížení etnické problematiky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETBB115Národnostní menšiny v ČR J. Polákovázk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 6P
FF:ETBB116Češi v zahraničí M. Pavlásekzk 2/0/0 Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru.4 4P
FF:ETBB135Sondy do etnické a regionální identity: řecká a německá menšina českých zemí D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETBB141Etnický a kulturní obraz Slovenska M. Válkazk 2/0/04 --
FF:ETBB143Contemporary Indigenous Communities and Their Response to Social, Cultural, Economic and Environmental Challenges -zk 2/0/04 --
FF:ETBB144Islám ve veřejném prostoru M. Klapetekzk 2/0/0- --
20 kreditů