FF FBUKSpJ Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-UKS_ Ukrajinská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UJA312bSeminář k bakalářské diplomové práci P. Kalinaz 0/2/09 6P
FF:UJA333Bakalářská diplomová práce H. Myronovaz 0/0/0- 6P
FF:UJS307Projekt diplomové práce P. Kalinaz 0/0/0 jednorázově.1 5P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UJ_16bKonverzační cvičení z ukrajinštiny IV K. Kuzněcovaz 0/2/03 4-
FF:UJA101Jazyková cvičení I O. Čmelíkováz 0/4/05 1P
FF:UJA103Jazyková cvičení II T. Juříčkovázk 0/4/04 2P
FF:UJA201Jazyková cvičení III O. Čmelíkováz 0/4/04 3P
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 1-
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1-
FF:PJN108Základy práva pro slavisty I P. Mrkývkaz 1/1/04 1-
FF:RSb021Elektronická agenda Z. Michálekz 0/2/05 3-
FF:RSb025Marketing cestovního ruchu J. Dohnalzk 1/1/04 2-
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy P. Pilchzk 1/1/05 1Z
FF:UJ_03bKonverzační cvičení z ukrajinštiny I K. Kuzněcovaz 0/2/03 1-
FF:UJ_12bKonverzační cvičení z ukrajinštiny II K. Kuzněcovaz 0/2/03 2-
FF:UJ_13bKonverzační cvičení z ukrajinštiny III K. Kuzněcovaz 0/2/03 3-
FF:UJA206Jazyková cvičení IV T. Juříčkovázk 0/4/04 4P
FF:UJA301bJazyková cvičení V O. Čmelíkováz 0/4/04 5P
FF:UJA306bJazyková cvičení VI T. Juříčkováz 0/4/05 6P
FF:UJA_41bCvičení z ukrajinského pravopisu I P. Kalinaz 0/2/03 2-
FF:UJA_42bCvičení z ukrajinského pravopisu II P. Kalinaz 0/2/03 3-
FF:UJS101bDějiny Ukrajiny I P. Kalinaz 2/0/05 1P
FF:UJ_60bDomácí a zahraniční politika nezávislé Ukrajiny P. Kalinaz 2/0/05 3-
FF:UJS102bDějiny Ukrajiny II P. Kalinazk 2/0/05 2P
FF:UJS203bUkrajinská klasická a lidová hudba P. Kalinazk 2/0/05 3P
FF:UJS201bDějiny ukrajinské literatury I K. Kuzněcovaz 1/1/03 3P
FF:UJS204bDějiny ukrajinské literatury II K. Kuzněcovazk 1/1/03 4P
FF:UJS206bDuchovní a materiální kultura Ukrajinců P. Kalinaz 2/0/05 4P
FF:UJS207bAdministrativní a obchodní korespondence v ukrajinštině P. Kalinaz 0/2/03 4-
FF:UJS301bTeorie a praxe odborného a uměleckého překladu P. Kalinaz 1/1/03 5-
FF:UJS302bDějiny ukrajinské literatury III P. Kalinaz 1/1/03 5P
FF:UJA204Morfologie ukrajinštiny O. Čmelíkovázk 1/1/03 3Z
FF:UJS103Fonologie a praktická fonetika ukrajinštiny P. Kalinaz 0/2/02 2Z
FF:UJS303bDějiny ukrajinské literatury IV K. Kuzněcovazk 1/1/03 6P
FF:UJS304bZáklady tlumočení z ukrajinštiny P. Kalinaz 0/2/03 5-
FF:UJS305bPrávnická terminologie ukrajinštiny I O. Čmelíkováz 0/2/03 5-
FF:UJ_43bKonverzační cvičení z ukrajinštiny V O. Čmelíkováz 0/2/03 5-
FF:UJ_44bKonverzační cvičení z ukrajinštiny VI K. Kuzněcovaz 0/2/03 6-
FF:UJS306bPrávnická terminologie ukrajinštiny II P. Kalinaz 0/2/03 6-
135 kreditů

Povinně volitelné předměty

Z nabídky povinně volitelných předmětů student vybírá předměty v minimálním celkovém počtu 19 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:JSB022Jazyk jako nabitá zbraň E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:PJ_03Polština pro začátečníky R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJ_04Polština pro mírně pokročilé R. Madeckiz 0/2/03 --
FF:RJ_01Ruština pro neruštináře I J. Gazdaz 0/2/03 --
FF:RJ_02Ruština pro neruštináře II J. Gazdaz 0/2/03 --
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 --
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:RSb053Rétorika J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSn096Panoráma světové literatury I. Pospíšilzk 1/1/05 --
FF:SLAV05Letní škola slovanských studií v zahraničí V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:UJ_55Ukrajinský film K. Kuzněcovaz 3/0/04 --
FF:UJ_66Odborná praxe I. Pospíšilz 0/0/02 --
FF:UJ_91Ukrajinská pohádka K. Kuzněcovaz 1/1/03 --
FF:UJS_01Klasická ruská hudba P. Kalinaz 2/0/04 2-
FF:UJS_02Bloková přednáška hostujícího profesora P. Kalinaz 1/1/04 --
58 kreditů