FF FNNJpH Německý jazyk a literatura
Název anglicky: German language and literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-NJ_ Německý jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJII_1821ANěmecká syntax I. Zündorfk 1/1/04 1Z
FF:NJII_183ANěmecká slovotvorba I. Zündorfk 1/1/04 1Z
FF:NJII_22AHistorický vývoj němčiny I S. Stanovskák 0/1/03 1Z
FF:NJII_23ALiterární témata a motivy - výběrová přednáška A. Urválekk 1/1/03 1Z
FF:NJII_24AHistorický vývoj němčiny II S. Stanovskázk 0/1/04 2Z
FF:NJII_25AUrčující tendence současné literatury A. Urválekk 1/1/03 2Z
FF:NJII_760ARétorická cvičení J. Malák 0/2/04 2P
FF:NJII_251AStylistika textu J. Malázk 0/1/04 2P
FF:NJII_252AMetody a přístupy moderní literární vědy A. Urválekk 1/1/04 2Z
33 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Z těchto předmětů je třeba získat 27 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_491BVýběrová přednáška I A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_117BVybrané látky středověké literatury V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_1225BOd Schnitzlera ke Schwabovi: drama ve 20. století A. Urválekk 0/2/04 --
FF:NJII_125BVybrané problémy historické sémantiky V. Bromk 0/2/04 --
FF:NJII_132BČesko-německé jazykové kontakty V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_133BVlastní jména v němčině V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_137BStředověké kroniky V. Bromk 1/1/04 --
FF:NJII_2225BNěmecké konzervativní myšlení A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_3238BTendence v současném německém jazyce I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_3239BFenomén cizí slovo v němčině I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_34BMetody analýzy textových druhů J. Maláz 1/1/04 --
FF:NJII_35BJazyk masmédií J. Malák 1/1/04 --
FF:NJII_3514BNěmecká korpusová lingvistika a elektronické zdroje I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_3515ATextová lingvistika I. Zündorfk 1/1/04 --
FF:NJII_38BFrazeologie v textech J. Malák 1/1/04 --
FF:NJII_39BLiteratura v NDR A. Urválekk 1/0/02 --
FF:NJII_41BMoravská německá literatura 1888 - 1924 Z. Marečekk 0/2/04 --
FF:NJII_421BNěmecký slovosled J. Zemank 1/1/04 --
FF:NJII_471BTexty kulturní teorie J. Budňákk 0/2/04 --
FF:NJII_472BGermanistické časopisy J. Budňákk 0/2/04 --
FF:NJII_473BProblém němectví v poválečné německé literatuře A. Urválekk 0/2/04 --
FF:NJII_496BVýběrová přednáška II A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_720BBible a německá literatura J. Munzark 1/0/02 --
FF:NJII_744BLiteratura na dvoře Přemyslovců a Lucemburků 1250 -1400 S. Stanovskák 1/1/04 --
FF:NJII_745BNebe a peklo I: motivy a představy raného a vrcholného středověku S. Stanovskák 1/1/04 --
FF:NJII_746AProjekt A. Urválekk 1/1/05 --
FF:NJII_747BRakouská literatura A. Urválekk 1/1/04 --
FF:NJII_751BLiteratura na dvoře Přemyslovců a Lucemburků 1250 -1400 II S. Stanovskák 1/1/04 --
FF:NJII_752BNebe a peklo II: motivy a představy raného a vrcholného středověku S. Stanovskák 1/1/04 --
FF:NJII_755BVýběrová přednáška I. Zündorfk 2/0/04 --
FF:NJII_90BNobelova cena a německá literatura A. Urválekz 1/0/02 --
FF:NJII_94BPražská německojazyčná židovská literatura Z. Marečekz 0/2/04 --
FF:NJII_96BKratší próza kolem roku 1900 Z. Marečekk 0/2/04 --
FF:NJI_315BBiblická intertextualita v německých románech po roce 1990 M. Trombikovák 0/2/04 --
FF:NJII_97BAutobiografie v 19. a 20. století Z. Marečekz 0/2/04 --
135 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJI_28AMagisterská práce J. Maláz 0/0/0- 4P
FF:NJII_271ADiplomový seminář magisterský J. Maláz 0/0/010 3P
FF:NJII_284ADiplomový seminář magisterský J. Maláz 0/0/010 4P
20 kreditů