FF FBFJpJ Francouzský jazyk a literatura
Název anglicky: French Language and Literature
bakalářský prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-FJ_ Francouzský jazyk a literatura

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Semináře k bc. práci si zapisují ve 3. ročníku studia, typicky FJ1A051 Seminář k bakalářské diplomové práci I v PS a FJ1A052 Seminář k bakalářské diplomové práci II v JS. Studenti si zapisují předmět ROM1A003 Akademické psaní pro romanisty v semestru, kdy zahajují práce na své bc. práci (typicky v 5. semestru, paralelně se Seminářem k bakalářské diplomové práci I). Předmět FJ1A055 Bakalářská diplomová práce si zapisují v semestru, kdy práci odevzdávají, tedy typicky v 6. semestru studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A051Seminář k bakalářské diplomové práci I Ch. Cusimanoz 0/2/04 5P
FF:FJ1A052Seminář k bakalářské diplomové práci II Ch. Cusimanoz 0/2/04 6P
FF:FJ1A055Bakalářská diplomová práce P. Dytrtz 0/0/0- 6P
FF:ROM1A003Akademické psaní pro romanisty P. Dytrtz 1/1/02 5P
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A001Jazykový seminář I P. Dytrtzk 0/3/07 1P
FF:FJ1A002Jazykový seminář II P. Dytrtzk 4/4/08 2P
FF:FJ1A003Jazykový seminář III P. Dytrtz 0/4/02 3P
FF:FJ1A004Jazykový seminář IV P. Dytrtzk 0/2/03 4P
FF:FJ1A005Jazykový seminář V P. Dytrtz 0/2/02 5P
FF:FJ1A006Jazykový seminář VI P. Dytrtz 0/2/03 6P
FF:FJ1A011Úvod do dějin a kultury Francie I P. Dytrtzk 2/0/05 1P
FF:FJ1A012Úvod do dějin a kultury Francie II P. Dytrtzk 2/0/05 2P
FF:FJ1A021Francouzská literatura I P. Dytrtzk 1/1/05 1P
FF:FJ1A022Francouzská literatura II P. Kyloušekzk 1/1/05 2P
FF:FJ1A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/1/05 3P
FF:FJ1A024Francouzská literatura IV P. Kyloušekzk 1/1/05 4P
FF:FJ1A025Francouzská literatura V Ch. Cusimanozk 1/1/05 5P
FF:FJ1A026Francouzská literatura VI P. Kyloušekzk 1/1/05 6P
FF:FJ1A031Francouzská fonetika a fonologie A. Němcová Polickázk 1/1/05 3P
FF:FJ1A032Francouzská morfologie A. Němcová Polickáz 1/1/05 4P
FF:FJ1A033Témata francouzské lingvistiky I (lexikologie, lexikografie, úvod do korpusové lingvistiky) Ch. Cusimanozk 1/2/05 5P
FF:FJ1A034Témata francouzské lingvistiky II (morfosyntax slovesa) A. Němcová Polickázk 1/1/05 6P
FF:ROM1A001Úvod do jazykovědy I. Buzekzk 2/0/45 3Z
FF:ROM1A002Úvod do studia literatury P. Dytrtzk 1/1/45 5Z
95 kreditů

Závěrečné zkoušky

Závěrečná jazyková zkouška a Bakalářské zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ1A050Závěrečná zkouška z jazyka (Examen de fin d'études en langue) P. Dytrtzk 0/2/0 a systematická domácí příprava.4 5Z
FF:FJ1A053Státní závěrečná zkouška bakalářská P. DytrtSZk 0/0/0- 6Z
4 kredity

Povinně-volitelné předměty (min. 42 kr.)

Povinně volitelné předměty pro PS 2022

Povinně volitelné předměty vypisované pro FJ

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ0B027Poésie française moderne et contemporaine P. Dytrtzk 1/1/05 --
FF:FJ0B773České překlady z quebecké a karibské literatury P. Vurmzk 2/05 --
FF:FJ0B795Fonetika francouzštiny a korekce výslovnosti P. Dytrtz 0/2/03 --
FF:FJ0B801RapCor I P. Dytrtz 0/2/05 --
FF:FJ0B804Vybrané kapitoly z frankofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky P. Kyloušekzk 0/2/05 --
FF:FJ0B805Café littéraire P. Dytrtk 0/2/03 --
FF:FJ0B806Lectures comparées P. Dytrtzk 0/2/05 --
FF:FJ1B601Balzac et la Comédie humaine J. Stanovskýzk 0/2/05 --
FF:FJ2B032Gramatika a komiksy Ch. Cusimanozk 0/0/04 --
FF:FJ2B035Francouzská sociolingvistika Ch. Cusimanozk 2/0/04 --
FF:FJIB501Jazyková cvičení 1 - I P. Dytrtz 0/2/02 --
FF:ROM0B016Languages, literatures and migrations E. Mocciarozk 2/0/05 3-
51 kreditů

Společné romanistické předměty

Povinně volitelné předměty nabízené každoročně pro oba semestry

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ROM1BBA01Baskický jazyk I N. Olaranz 0/2/04 --
FF:ROM1BBA02Baskický jazyk II P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA03Baskický jazyk III N. Olaranz 1/2/24 --
FF:ROM1BBA04Baskický jazyk IV P. Dytrtzk 1/3/05 --
FF:ROM1BBA11Baskická literatura N. Olaranzk 1/2/25 --
FF:ROM1BBA12Baskický film N. Olaranzk 0/2/25 --
FF:ROM1BBA13Úvod do dějin a kultury Basků I P. Dytrtzk 2/0/05 --
FF:ROM1BIJ01Italština I (pro neitalštináře) P. Dytrtz 0/2/04 --
FF:ROM1BIJ02Italština II (pro neitalštináře) P. Dytrtzk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO01Portugalština I (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO02Portugalština II (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BPO03Portugalština III (pro neportugalštináře) S. Špánkováz 0/2/04 --
FF:ROM1BPO04Portugalština IV (pro neportugalštináře) S. Špánkovázk 0/2/25 --
FF:ROM1BSJ01Španělština I (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/24 --
FF:ROM1BSJ02Španělština II (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
FF:ROM1BSJ03Španělština III (pro nešpanělštináře) I. Buzekz 0/2/04 --
FF:ROM1BSJ04Španělština IV (pro nešpanělštináře) I. Buzekzk 0/2/05 --
78 kreditů

Volitelné předměty (min. 18 kr.)

Minimálně 18 kreditů