FF FNHIpH Historie
Název anglicky: History
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-HI_ Historie

Diplomová práce (20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA277ISeminář k magisterské diplomové práci I L. Janz 0/2/010 3P
FF:HIA277IISeminář k magisterské diplomové práci II L. Janz 0/2/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty (40 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA200sMetodologie historické práce L. Fasorazk 1/1/010 1Z
FF:HIA201sVybrané kapitoly z dějin středověké Evropy M. Wihodak 2/0/06 1P
FF:HIA202sZákladní problémy raného novověku v Evropě T. Knozk 2/0/06 2P
FF:HIA203sZákladní problémy a pojmy 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/06 3P
FF:HIA204sKřesťanství a sekularizace Evropy v 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/06 4P
FF:HIA205sModerní dějepisectví P. Bočekzk 1/1/06 2Z
40 kreditů

Povinně-volitelné předměty (20 kr.)

Posluchači absolvují v průběhu studia předměty v hodnotě 20 kreditů dle svého odborného zájmu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA214IStředověká latina I L. Švandaz 0/2/06 --
FF:HIA214IIStředověká latina II L. Švandazk 0/2/06 --
FF:HIA278Barokní kultura ve střední Evropě T. Malýz 0/2/06 --
FF:HIA280Dvorská společnost T. Knozz 0/2/06 --
FF:HIA282Sociální vývoj českých zemí a střední Evropy 1815-1939 L. Fasoraz 0/2/06 --
FF:HIA283Interpretace pramenů k soudobým dějinám T. Dvořákz 0/2/06 --
FF:HIA286Náboženství a Evropa v době reformací (16. - 17. století) T. Malýz 0/2/06 --
FF:HIA287Náboženství ve druhé polovině 20. století D. Nečasovázk 2/0/08 --
FF:HIA289Mentality středověku T. Borovskýzk 2/0/08 --
FF:HIA291Hospodářské a sociální dějiny raného novověku B. Chocholáčzk 2/0/08 --
FF:HIA292Vybrané problémy dějin I. republiky L. Vykoupilzk 2/0/08 --
FF:HIA293Vybrané problémy církevních dějin středověku L. Janzk 2/0/08 --
FF:HIB026nVelmoci a Balkán v 19. a 20. století L. Hladkýk 2/0/04 --
FF:HIB027nMikrohistorie a raný novověk B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB028nGeneze politických stran v českých zemích J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB029nRok 1848 J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB030nByly na středověké Rusi stavy? P. Bočekz 1/1/04 --
FF:HIB031nZlatá bula sicilská M. Wihodaz 1/1/04 --
FF:HIB032nOd rakouských Němců k Němcům sudetským M. Markelz 1/1/04 --
FF:HIB033nVýchodní otázka 1775-1913 V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:HIB034nDějiny Balkánu po roce 1944 V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:HIB035nČeši a Poláci v 19. a 20. století J. Friedlk 2/0/04 --
FF:HIB036nNovodobé a nejnovější dějiny Polska J. Friedlk 2/0/04 --
FF:HIB037nDějiny nucených migrací T. Dvořákk 1/1/04 --
FF:HIB038nDuchovní tvář osvícenství v českých zemích Z. Stokláskováz 1/1/04 --
FF:HIB039nOrální historie a biografický výzkum S. Kreisslováz 0/2/04 --
FF:HIB040nKosmas a jeho svět M. Wihodaz 1/1/04 --
FF:HIB041nVesnické hospodaření ve světle středověkých pramenů L. Janz 1/1/04 --
FF:HIB042nLitva mezi dvěma císaři P. Bočekz 1/1/04 --
FF:HIB043nModerní medievistika M. Wihodaz 1/1/04 --
FF:HIB044nKomunikace a manipulace s obrazy a idejemi ve veřejném diskurzu v moderních dějinách J. Německ 0/2/04 --
FF:HIB045nProblémy demokracie a Edward Beneš L. Vykoupilk 2/0/04 --
FF:HIB046nFenomén Lichtenštejn T. Knozk 2/0/04 --
FF:HIB047nIDějiny moderní Británie I V. Černýz 2/0/04 --
FF:HIB047nIIDějiny moderní Británie II V. Černýz 2/0/04 --
FF:HIB048nMultikulturní dědictví českých zemí T. Dvořákk 1/1/04 --
FF:HIB050nHistorie a filosofie dějin: sousedé nebo nepřátelé? T. Borovskýz 1/1/04 --
FF:HIB051nCírkevní unie a rozkoly ve východní Evropě raného novověku P. Bočekk 1/1/04 --
FF:HIB052nDějiny půdy M. Markelz 1/1/04 --
FF:HIB053nSociální dějiny venkova českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB054nInterpretace dějin 20. století J. Německ 1/1/04 --
FF:HIB055nRadikalismus a reformismus. Rusko přelomu 19. a 20. století R. Vlčekk 2/0/04 --
FF:HIB056nHistorie česko-balkánských vztahů L. Hladkýk 2/0/04 --
FF:HIB057bnExkurze T. Dvořákk 0/0/04 --
FF:HIB058bnDějiny a kultura Romů a odborná praxe J. Horváthováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:HIB059nDějiny právnických profesí S. Balíkk 1/1/04 --
FF:HIB060nOtázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:HIB061nZemský parlamentarismus a jeho reprezentace, 1848 - 1918 J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB062nOzbrojené konflikty druhé poloviny 20. století T. Šmídk 2/0/04 --
FF:HIB064nLeninovo Rusko L. Svobodak 2/0/04 --
FF:HIB065nSovětský svaz v éře J. V. Stalina L. Svobodak 2/0/04 --
238 kreditů