FF FNPLINpH Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-PLIN_ Počítačová lingvistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti hlavního studijního programu musí získat celkem 80 kreditů. Kromě kreditů za povinné kurzy typu A (41 kr.) a kurzy spojené s diplomovou prací (20 kr.) získají minimálně 11 kreditů za absolvování povinně volitelných kurzů typu B. 8 kreditů získají studenti za volitelné předměty typu C.

Diplomová práce (20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PLIN038Magisterská diplomová práce K. Osolsoběz 0/0/0- 4P
FF:PLIN039Seminář k magisterské diplomové práci I K. Osolsoběz 0/2/010 --
FF:PLIN040Seminář k magisterské diplomové práci II K. Osolsoběz 0/2/010 --
20 kreditů

Povinné předměty (41 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ15Čeština v komparativní perspektivě M. Zikovázk 2/0/05 1Z
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekzk 2/0/04+1 2P
FI:PA153Počítačové zpracování přirozeného jazyka P. Rychlýzk 2/0/02+2 1Z
FI:PA154Jazykové modelování P. Rychlýzk 2/02+2 2P
FF:PLIN032Gramatika a korpus K. Osolsobězk 0/2/05 3P
FF:PLIN034Algoritmický popis syntaxe P. Karlíkz 0/2/05 3Z
FF:PLIN037Sémantika a počítače Z. Nevěřilováz 0/2/04 4P
FF:PLIN041Vývoj počítačové lingvistiky K. Osolsoběz 2/0/04 3P
FF:PLIN063Algoritmický popis morfologie K. Osolsoběz 0/2/05 2Z
41 kreditů

Povinně volitelné předměty (min. 11 kr.)

Studenti si vybírají předměty z Bloku I Povinně volitelné předměty profilujícího základu v hodnotě minimálně 8 kreditů. Ostatní povinně volitelné předměty si studenti volí z Bloku II dle svého výběru.

Blok I Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA161Zpracování přirozeného jazyka v praxi A. Horákk 1/1/02+1 3P
FI:IB110Základy informatiky P. Novotnýzk 2/2/03+2 3P
FF:PLIN033Algoritmický popis slovotvorby K. Osolsoběk 0/2/04 3P
FF:PLIN035Počítačová lexikografie Z. Hladkáz 0/2/04 3P
16 kreditů

Blok II Ostatní povinně volitelné předměty

Počítačová a korpusová lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA156Dialogue Systems L. Bártekzk 2/0/02+2 --
FF:PLIN022Využití korpusů při výuce češtiny jako cizího jazyka H. Žižkováz 0/2/03 --
FF:PLIN055Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN064Úvod do Digital Humanities Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FF:PLIN065Tools for theories M. Starkez 0/2/04 --
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/2/02+1 --
21 kreditů
Synchronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJA055Gramatika a lexikon češtiny P. Karlíkzk 2/0/06 --
FF:CJBA11Jazykový zeměpis v praxi Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:CJBB166Time and Space in Language P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB196Linguistic Webinar P. Cahaz 0/0/02 --
FF:CJBB66Pragmatika I P. Karlíkz 0/2/04 --
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 --
FF:CJJ21Approaches to Morphosyntax P. Cahak 1/1/06 --
FF:CJJ22Syntax pro pokročilé P. Cahak 1/1/06 --
FF:CJJ23Fonologie pro pokročilé M. Zikovák 1/1/06 --
46 kreditů
Čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB54Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:PLIN052Copywriting D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
FF:PLIN056Projekt z českého jazyka Z. Hladkáz 0/2/03 --
11 kreditů
Workshopy a stáže
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PLIN050Workshop počítačové lingvistiky Z. Hladkáz 0/2/05 --
FF:PLIN051Letní škola počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
FF:PLIN061Pracovní stáž pro magisterské studium D. Hlaváčkováz 0/2/05 --
FF:PLIN070Organizace odborných setkání D. Hlaváčkováz 0/1/23 --
17 kreditů
Cizí jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ69078Lokalizace softwaru v praxi J. Chamonikolasovázk 0/2/02+3 --
FF:CJBA37Slovenština J. Pleskalováz 0/2/03 --
FF:CJVAPDPrezentační dovednosti v angličtině Š. Roušaváz 0/2/02 --
FF:FJ0B738Využití počítačů ve francouzské filologii P. Vurmz 0/2/03 --
13 kreditů
Informatika, programování
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB029Elektronická příprava dokumentů P. Sojkazk 2/1/03+2 --
FI:PB138Základy webového vývoje a značkovacích jazyků T. Pitnerzk 2/2/03+2 --
FI:IA008Computational Logic A. Blumensathzk 2/2/03+2 --
FI:PB007Software Engineering I B. Bühnovázk 2/2/03+2 --
FI:PB162Programování v jazyce Java R. Ošlejšekzk 2/2/03+2 --
FF:PLIN045Základy vývoje multiplatformních aplikací R. Holajz 0/2/05 --
FF:PLIN053Projekty z programování mobilních aplikací R. Holajz 0/2/04 --
FF:PLIN068Applied Machine Learning R. Holajk 2/0/03 --
FF:PLIN069Applied Machine Learning Project R. Holajzk 0/0/46 --
43 kreditů

Volitelné předměty (8 kr.)

Volitelné předměty v hodnotě 8 kreditů si mohou studenti vybírat jak z nabídky povinně volitelných kurzů vlastního oboru, tak z nabídky kurzů na celé Masarykově univerzitě.