FF FNPLINpH Počítačová lingvistika
Název anglicky: Computational Linguistics
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-PLIN_ Počítačová lingvistika

Diplomová práce (20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PLIN038Magisterská diplomová práce Z. Hladkáz 0/0/0- 4P
FF:PLIN039Seminář k magisterské diplomové práci I K. Osolsoběz 0/2/010 --
FF:PLIN040Seminář k magisterské diplomové práci II K. Osolsoběz 0/2/010 --
20 kreditů

Povinné předměty (41 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJJ15Čeština v komparativní perspektivě P. Karlíkzk 2/0/05 1Z
FF:CJJ16Vývoj spisovné češtiny P. Kosekzk 2/0/04+1 2P
FI:PA153Počítačové zpracování přirozeného jazyka K. Palazk 2/0/02+2 1Z
FI:PA154Jazykové modelování P. Rychlýzk 2/02+2 2P
FF:PLIN032Gramatika a korpus K. Osolsobězk 0/2/05 3P
FF:PLIN034Algoritmický popis syntaxe P. Karlíkz 0/2/05 3Z
FF:PLIN037Sémantika a počítače Z. Hladkáz 0/2/04 4P
FF:PLIN041Vývoj počítačové lingvistiky K. Osolsoběz 2/0/04 3P
FF:PLIN063Algoritmický popis morfologie K. Osolsoběz 0/2/05 2Z
41 kreditů

Povinně volitelné předměty (min. 11 kr.)

Blok I Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:IA161Zpracování přirozeného jazyka v praxi A. Horákk 1/1/02+1 3P
FI:IB110Základy informatiky P. Novotnýzk 2/2/03+2 3P
FF:PLIN033Algoritmický popis slovotvorby K. Osolsoběk 0/2/04 3P
FF:PLIN035Počítačová lexikografie Z. Hladkáz 0/2/04 3P
16 kreditů

Blok II Ostatní povinně volitelné předměty

Počítačová a korpusová lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PA156Dialogové systémy L. Bártekzk 2/02+2 --
FF:PLIN022Využití korpusů při výuce češtiny jako cizího jazyka Z. Hladkáz 0/2/03 --
FF:PLIN055Projekt z korpusové a počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/03 --
FF:PLIN064Úvod do Digital Humanities Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FF:PLIN065Tools for theories M. Starkez 0/2/04 --
FI:PV173Seminář zpracování přirozeného jazyka A. Horákk 0/22+1 --
21 kreditů
Synchronní lingvistika
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJA055Gramatika a lexikon češtiny P. Karlíkzk 2/0/06 --
FF:CJBA11Jazykový zeměpis v praxi Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:CJBB166Time and Space in Language P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB184Language Typology P. Cahaz 0/2/04 --
FF:CJBB196Linguistic Webinar P. Cahaz 0/0/02 --
FF:CJBB66Pragmatika I P. Karlíkz 2/0/04 --
FF:CJJ14Vademecum českého jazyka Z. Hladkák 2/0/04 --
FF:CJJ21Approaches to Morphosyntax P. Cahak 1/1/06 --
FF:CJJ22Syntax pro pokročilé P. Cahak 1/1/06 --
FF:CJJ23Fonologie pro pokročilé M. Zikovák 1/1/06 --
46 kreditů
Čeština pro praxi
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB54Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu J. Vojtováz 0/2/04 --
FF:PLIN052Copywriting Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN056Projekt z českého jazyka Z. Hladkáz 0/2/03 --
11 kreditů
Workshopy a stáže
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PLIN050Workshop počítačové lingvistiky Z. Hladkáz 0/2/05 --
FF:PLIN051Letní škola počítačové lingvistiky D. Hlaváčkováz 0/2/04 --
FF:PLIN061Pracovní stáž pro magisterské studium D. Hlaváčkováz 0/2/05 --
FF:PLIN070Organizace odborných setkání D. Hlaváčkováz 0/1/23 --
17 kreditů
Cizí jazyky
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ69078Lokalizace softwaru v praxi J. Chamonikolasovázk 0/2/02+3 --
FF:CJBA37Slovenština J. Vojtováz 0/2/03 --
FF:CJVAPDPrezentační dovednosti v angličtině Š. Roušaváz 0/2/02 --
FF:FJ0B738Využití počítačů ve francouzské filologii P. Vurmz 0/2/03 --
13 kreditů
Informatika, programování
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FI:PB029Elektronická příprava dokumentů P. Sojkazk 2/1/03+2 --
FI:PB138Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace T. Pitnerzk 2/23+2 --
FI:IA008Computational Logic A. Blumensathzk 2/2/03+2 --
FI:PB007Software Engineering I B. Bühnovázk 2/2/03+2 --
FI:PB162Programování v jazyce Java T. Pitnerzk 2/2/03+2 --
FF:PLIN045Základy vývoje multiplatformních aplikací Z. Nevěřilováz 0/2/05 --
FF:PLIN053Projekty z programování mobilních aplikací Z. Nevěřilováz 0/2/04 --
FF:PLIN068Applied Machine Learning K. Osolsoběk 2/0/03 --
FF:PLIN069Applied Machine Learning Project K. Osolsobězk 0/0/46 --
43 kreditů

Volitelné předměty (8 kr.)