Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF FBSHkJ Teorie a provozovací praxe staré hudby
Název anglicky: Theory and performing Practice of Ancient Music
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-SH_ Teorie a provozovací praxe staré hudby

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II K. Svídovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II L. Václavíkzk 0/2/04 --
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium J. Vyorálkovázk 0/0/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Bakalářská práce (min. 10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SH_AKAbsolventský koncert R. Hugozk 0/0/0- 6P
FF:SH_BPBakalářská diplomová práce R. Hugoz 0/0/0- 6P
FF:SH_BZkStátní závěrečná zkouška bakalářská R. HugoSZk 0/0/0- 6P
FF:SH_PBP -- 0/0- 4P
FF:VHK_21aDiplomový seminář bakalářský I. V. Maňasz 0/0/0 8 hodin.10 5P
FF:VHK_21bDiplomový seminář bakalářský II. V. Maňasz 0/0 8 hodin.10 6P
20 kreditů

Povinné předměty (P+PV)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SH_Z02Ansámblová hra a zpěv R. Hugok 0/0/12 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.18 --
FF:SH_Z04Sborový a ansámblový zpěv M. Ratolístkováz 0/9/0 9 hodin za semestr.6 --
FF:SH_Z08Koncertní projekt I. R. Hugoz 0/9/0 9 hodin za semestr.6 --
FF:SH_Z09Koncertní projekt II. M. Ratolístkováz 0/20/0 20 hodin za semestr.6 --
FF:SHK02Hudební teorie R. Hugozk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 2P
FF:SHK03Hudební paleografie -zk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 4P
FF:SHK04Kontrapunkt M. Ratolístkovázk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 1P
FF:SHK17Interpretace: tempo, ozdoby, figury -zk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 4P
FF:SHK18Harmonie a basso continuo R. Hugozk 1/1/0 8 hodin konzultací.3 2P
FF:SHK19aHistorické nástroje a jejich ladění I. R. Hugozk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 4Z
FF:SHK19bHistorické nástroje a jejich ladění II. R. Hugozk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 5Z
FF:SHK20aEdiční seminář I. J. Perutkováz 0/0/03 3-
FF:SHK20bEdiční seminář II. J. Perutkováz 0/0/03 4-
FF:SHK22a -- 0/03 5Z
FF:SHK22b -- 0/03 6Z
FF:SHK23 -- 0/03 2-
FF:VHK_01aÚvod do hudební vědy V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin.6 1-
FF:VHK_02aProseminář I. V. Maňasz 0/0/0 4 hodiny.5 1-
FF:VHK_13aHudebně historický seminář I. V. Maňasz 0/0/0 4 hodiny.5 3-
FF:VHK_13bHudebně historický seminář II. V. Maňasz 0/0/0 8 hodin.6 4-
FF:VHK_801Dějiny hudby: do počátku novověku V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin.6 1P
FF:VHK_802Dějiny hudby: renesance a rané baroko V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin.6 2P
FF:VHK_803Dějiny hudby: baroko V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin.6 3P
FF:VHK_804 -- 0/0- 4P
FF:VHK_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století V. Maňaszk 0/0/06 5P
118 kreditů

Specializace v rámci programu (PV)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SH_Z10 -- 0/018 --
FF:SH_Z11Zpěv -zk 0/5/0 5x45min individuálních konzultací za semestr.18 --
FF:SH_Z12Zobcová flétna R. Hugozk 0/5/0 5x45min individuálních konzultací za semestr.18 --
FF:SH_Z13Barokní příčná flétna R. Hugozk 0/5/0 5x45min individuálních konzultací za semestr.18 --
FF:SH_Z14Barokní housle R. Hugozk 0/5/0 5x45min individuálních konzultací za semestr.18 --
FF:SH_Z15Viola da gamba a barokní violoncello R. Hugozk 0/5/0 5x60min individuálních konzultací za semestr.18 --
FF:SH_Z17Loutna R. Hugozk 0/5/0 5x45min individuálních konzultací za semestr.18 --
FF:SH_Z18Cembalo R. Hugozk 0/5/0 5x45min individuálních konzultací za semestr.18 --
FF:SH_Z20 -- 0/06 --
FF:SH_Z21Pěvecká provozovací praxe -k 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6 --
FF:SH_Z22Provozovací praxe hry na zobcovou flétnu R. Hugok 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6 --
FF:SH_Z23Provozovací praxe hry na příčnou flétnu R. Hugok 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6 --
FF:SH_Z24Provozovací praxe hry na barokní housle R. Hugok 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6 --
FF:SH_Z25Provozovací praxe hry na violu da gamba a violoncello R. Hugok 0/3/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6 --
FF:SH_Z27Provozovací praxe hry na loutnu R. Hugok 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6 --
FF:SH_Z28Provozovací praxe hry na cembalo R. Hugok 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6 --
192 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SHK09Poslechový seminář I. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.1 1-
FF:SHK11Poslechový seminář II. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.1 2-
FF:SHK13Poslechový seminář III. M. Ratolístkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.1 3-
FF:SHK15Poslechový seminář IV. -z 0/0/0 8 hodin konzultací.1 4-
4 kredity

Další aplikace