FF FBSHkJ Teorie a provozovací praxe staré hudby
Název anglicky: Theory and performing Practice of Ancient Music
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-SH_ Teorie a provozovací praxe staré hudby

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společný univerzitní základ (13 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II N. Mojžíšovázk 0/2/04 --
FF:cjvn2pOnline německý jazyk pro akademické účely II P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHK0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 0/0/0 6 hodin konzultací za semestr.4 --
4 kredity

Volitelné předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských kombinovaných studijních programech získat alespoň 5 kreditů z Volitelných předmětů z celouniverzitní nabídky.

Bakalářská práce (min. 15 kr.)

Všechny předměty jsou spjaté s ukončením studia a musí být v příslušných semestrech absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH_AKAbsolventský koncert V. Richterzk 0/0/0- 6P
FF:ASH_BPBakalářská diplomová práce J. Perutkováz 0/0/0- 6P
FF:ASH_BZkStátní závěrečná zkouška bakalářská J. PerutkováSZk 0/0/0- 6P
FF:HVK_21aDiplomový seminář bakalářský I. V. Maňasz 0/0/0 8 hodin + 16 hodin individuálních konzultací.10 5P
FF:HVK_21bDiplomový seminář bakalářský II. V. Maňasz 0/0 8 hodin.5 6P
15 kreditů

Povinné předměty (P+PV)

Povinné předměty vypisované každý rok si studenti zapisují v doporučených semestrech.
Výjimkou jsou předměty s dvouletou periodicitou. Ty jsou vypisovány pouze jednou za dva roky a je tedy nutné zapsat je do rozvrhu v období, kdy jsou vypsány. Studenti si je zapisují zpravidla ve druhém nebo třetím ročníku studia. Jedná se o následující předměty:
ASH17 Intrepretace: tempo, ozdoby
ASH19a Historické nástroje a jejich ladění I.
ASH19b Historické nástroje a jejich ladění II.
ASH22a Hudební rétorika I.
ASH22b Hudební rétorika II.
HVK_807 Hudba v českých dějinách
HVK_803 Dějiny hudby: Baroko
HVK_804 Dějiny hudby: Klasicismus

Následující předměty praktické výuky (zpravidla sobotní výuka) musí student absolvovat nejméně 6x za studium:
ASH_Z02 Ansámblová hra
ASH_Z04 Sborový zpěv
Koncertní projekt I. a II. 3x za studium:
ASH_Z08 Koncertní projekt I.
ASH_Z09 Koncertní projekt II.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH_Z02Ansámblová hra a zpěv V. Richterk 0/0/0 20 hodin hromadné výuky za semestr.18*6 --
FF:ASH_Z04Sborový zpěv V. Richterz 0/0/0 8 hodin za semestr.6*6 --
FF:ASH_Z08Koncertní projekt I. V. Richterz 0/0/0 12 hodin za semestr.6*3 --
FF:ASH_Z09Koncertní projekt II. V. Richterz 0/0/0 12 hodin za semestr.12*3 --
FF:ASH01Kulturní přehled J. Perutkováz 0/0/0 Recenze.3 --
FF:ASH02Hudební teorie V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin přednášek.6 2P
FF:ASH03Hudební paleografie V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 4P
FF:ASH04Kontrapunkt J. Kydlíčekzk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 1P
FF:ASH17Interpretace: tempo, ozdoby, figury R. Hugozk 0/0/0 8 hodin přednášek.3 4P
FF:ASH18Harmonie a basso continuo R. Hugozk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 2P
FF:ASH19aHistorické nástroje a jejich ladění I. R. Hugozk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 4Z
FF:ASH19bHistorické nástroje a jejich ladění II. R. Hugozk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 5Z
FF:ASH20aEdiční seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek za semestr.3 3-
FF:ASH20bEdiční seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin přednášek.3 4-
FF:ASH22aHudební rétorika I J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 5Z
FF:ASH22bHudební rétorika II R. Hugozk 0/0/0 8 hodin konzultací.3 6Z
FF:HV_807aHudba v českých dějinách - poslechový seminář V. Maňask 0/2/01 --
FF:HVK_01aÚvod do hudební vědy P. Macekzk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 1-
FF:HVK_02aProseminář I. P. Macekz 0/0/0 4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací.4 1-
FF:HVK_13aHudebně historický seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 3-
FF:HVK_13bHudebně historický seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 4-
FF:HVK_801Dějiny hudby: do počátku novověku V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 1P
FF:HVK_802Dějiny hudby: renesance a rané baroko V. Maňaszk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 2P
FF:HVK_803Dějiny hudby: baroko J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 3P
FF:HVK_804Dějiny hudby: klasicismus J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 4P
FF:HVK_807Hudba v českých dějinách do konce 18. století J. Perutkovázk 0/0/0 8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací.6 5P
290 kreditů

Specializace v rámci programu (PV)

Studenti si zapisují předměty v rámci zvolené specializace. V průběhu studia musí absolvovat 6 semestrů nástroje/zpěvu a 6 semestrů související provozovací praxe. Celkem musí získat 24 kreditů za studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH_Z10Hra na varhany R. Hugozk 0/0/0 5 individuálních konzultací po 90 min. nebo 10 individuálních konzultací po 45 min.18*6 --
FF:ASH_Z11Zpěv J. Perutkovázk 0/0/0 5 individuálních konzultací po 90 min. nebo 10 individuálních konzultací po 45 min.18*6 --
FF:ASH_Z12Zobcová flétna J. Perutkovázk 0/0/0 5 individuálních konzultací po 90 min. nebo 10 individuálních konzultací po 45 min.18*6 --
FF:ASH_Z13Barokní příčná flétna J. Perutkovázk 0/0/0 5 individuálních konzultací po 90 min. nebo 10 individuálních konzultací po 45 min.18*6 --
FF:ASH_Z14Barokní housle J. Perutkovázk 0/0/0 5 individuálních konzultací po 90 min. nebo 10 individuálních konzultací po 45 min.18*6 --
FF:ASH_Z15Viola da gamba a barokní violoncello J. Perutkovázk 0/0/0 5 individuálních konzultací po 90 min. nebo 10 individuálních konzultací po 45 min.18*6 --
FF:ASH_Z17Loutna J. Perutkovázk 0/5/0 5 individuálních konzultací po 90 min. nebo 10 individuálních konzultací po 45 min.18*6 --
FF:ASH_Z18Cembalo J. Perutkovázk 0/0/0 5 individuálních konzultací po 90 min. nebo 10 individuálních konzultací po 45 min.18*6 --
FF:ASH_Z20Provozovací praxe hry na varhany R. Hugoz 0/0/0 výuka probíhá v rámci individuálních lekcí s lektorem.6*6 --
FF:ASH_Z21Pěvecká provozovací praxe J. Perutkovák 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6*6 --
FF:ASH_Z22Provozovací praxe hry na zobcovou flétnu J. Perutkovák 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6*6 --
FF:ASH_Z23Provozovací praxe hry na příčnou flétnu J. Perutkovák 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6*6 --
FF:ASH_Z24Provozovací praxe hry na barokní housle J. Perutkovák 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6*6 --
FF:ASH_Z25Provozovací praxe hry na violu da gamba a violoncello J. Perutkovák 0/3/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6*6 --
FF:ASH_Z27Provozovací praxe hry na loutnu J. Perutkovák 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6*6 --
FF:ASH_Z28Provozovací praxe hry na cembalo J. Perutkovák 0/0/0 v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.6*6 --
1152 kreditů

Volitelné předměty

V rámci volitelných předmětů musí student splnit nejméně 9 kreditů za celé studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ASH09Poslechový seminář I. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 1-
FF:ASH11Poslechový seminář II. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 2-
FF:ASH13Poslechový seminář III. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.3 3-
FF:ASH15Poslechový seminář IV. J. Perutkováz 0/0/0 8 hodin konzultací.2 4-
9 kreditů