FF FBINMEpJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-INME_ Teorie interaktivních médií

- Celkem: 180 kreditů, z toho:

- Předměty společného univerzitního základu: 15 kreditů.

- Povinné předměty (včetně předmětů k bakalářské diplomové práci): 96 kreditů.(Pozn.: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.)

- Povinně volitelné předměty: minimálně 59 kreditů.

- Volitelné předměty: 10 kreditů. (Pozn.: Jedná se o předměty, které si studenti vybírají dle vlastního zájmu z celofakultní, případně celouniverzitní nabídky, a jsou jim uznány jako součást studia programu, v němž jsou zapsáni.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II E. Dudeškovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.

Bakalářská práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_015Seminář k bakalářské diplomové práci I M. Flašarz 0/2/05 5P
FF:TIM_B_016Seminář k bakalářské diplomové práci II M. Flašarz 0/2/010 6P
FF:TIM_B_018Bakalářská diplomová práce M. Flašarz 0/2/0- 6P
15 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_001Úvod do studia interaktivních médií I J. Macekzk 1/1/05 1Z
FF:TIM_B_004Proseminář_umění interaktivních médií II M. Flašarzk 0/2/05 2Z
FF:TIM_B_005Kyberkultura J. Macekzk 1/1/05 1Z
FF:TIM_B_007Seminář k ročníkové práci I V. Pantůčekz 0/2/04 3Z
FF:TIM_B_002Úvod do studia interaktivních médií II J. Horákovázk 1/1/05 2Z
FF:TIM_B_003Proseminář_umění interaktivních médií I M. Flašarzk 0/2/05 2Z
FF:TIM_B_008Seminář k ročníkové práci II V. Pantůčekz 0/2/04 4Z
FF:TIM_B_009Kánon umění nových médií. The best of new media art I J. Horákovázk 0/2/05 3-
FF:TIM_B_006Vizuální kultura J. Csereszk 1/1/05 2Z
FF:TIM_B_010Kánon umění nových médií. The best of new media art II J. Horákovázk 0/2/05 4-
FF:TIM_B_013Estetické teorie multimédií a synestézie I M. Flašarzk 1/1/05 3Z
FF:TIM_B_014Estetické teorie multimédií a synestézie II M. Flašarzk 1/1/05 4Z
FF:TIM_B_011New Media Art I J. Horákovázk 1/1/05 3Z
FF:TIM_B_012New Media Art II J. Horákovázk 1/1/05 4Z
FF:TIM_B_017Metody a techniky výzkumu pro bakaláře J. Horákovázk 1/1/05 5Z
FF:US_42Úvod do uměnovědných studií M. Bekzk 2/0/04 1Z
FF:US_56Úvod do estetiky a obecné teorie umění D. Koudelkovák 2/0/04 1Z
81 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1 Audio-Visuals

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_019Vizuální kompozice v čase I F. Cenekz 1/1/0 přednáška+individuální výuka.3 --
FF:TIM_B_020Vizuální kompozice v čase II F. Cenekzk 1/1/0 přednáška+individuální výuka.4 --
FF:TIM_B_021Filmology. Jazyk filmu a nová média I M. Kupkovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_022Filmology. Jazyk filmu a nová média II M. Kupkovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_023Videology. Umění pohyblivých obrazů I P. Míčováz 1/1/03 --
FF:TIM_B_024Videology. Umění pohyblivých obrazů II P. Míčovázk 1/1/04 --
22 kreditů

Blok 2 Game studies

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_025Herní studia J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_B_026Kritická analýza digitálních her S. Bučekzk 0/2/04 --
FF:TIM_B_027Aplikovaná herní studia – výzkum a design Z. Záhorazk 0/2/04 --
FF:TIM_B_028Digital games prototyping Z. Záhorazk 1/1/04 --
16 kreditů

Blok 3 Artificial / Life / Art

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_031Artificial Life Art M. Ivičičzk 1/1/04 --
FF:TIM_B_032Virus v digitální kultuře A. Franczk 1/1/04 --
FF:TIM_B_033Artgorithms: Algoritmické umění – teorie T. Staudekzk 1/1/04 --
FF:TIM_B_034Artgorithms: Algoritmické umění – praxe T. Staudekzk 0/2/04 --
16 kreditů

Blok 4 Inter-media

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_035Mezní druhy umění: česká a slovenská scéna V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_036Vysvobození zvuku z pout hudby V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_037Metody studia audiokultur: teorie a praxe F. Johánekz 1/1/03 --
FF:TIM_B_038Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage J. Csereszk 1/1/04 --
13 kreditů

Blok 5 Média v akci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_039Média a jejich praxe M. Flašarz 1/1/03 --
FF:TIM_B_041Public Relations – teorie pro praxi P. Míčováz 1/1/03 --
6 kreditů

Blok 6 Média-akce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_B_043Media-akce I T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_044Media-akce II T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_045Media-akce III T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_046Media-akce IV T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_047Media-akce V T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_B_048Media-akce VI T. Rullerz 1/1/03 --
18 kreditů

Blok 7 TIM_BC_PRAXE

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:US_04Praxe v kulturních institucích I. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
FF:US_21Praxe v kulturních institucích II. D. Koudelkováz 0/0/0 1 týden v podzimním semestru.10 --
20 kreditů

Blok 8 Oborové kurzy v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_005Documents of Presence and Experience I. Process and Structure J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
FF:TIM_BM_006Documents of Presence and Experience II. Resistant Strains J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
10 kreditů

Blok 9_TIM_GENERAL CLASSES

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_001JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 --
FF:TIM_BM_002JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 --
FF:TIM_BM_003TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_BM_004TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
20 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM115JOINME J. Horákováz 0/2/05 --
FF:IM116JOINME J. Horákováz 0/2/05 --
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce V. Sellnerz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
18 kreditů

Volitelné předměty