FSS VSPLZ15 Veřejná a sociální politika
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část (76 kr.)

Studenti získají 20 kreditů za diplomovou práci. Dále 32 kreditů za povinné předměty společné části. Započteny jsou 4 kredity za jazykovou přípravu. Zbytek kreditů studenti získají za povinně volitelné předměty.

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4519Diplomový seminář K. Kubalčíkováz 0/1/08 4P
FSS:VPLn4581Konceptualizace závěrečné práce K. Kubalčíkováz 0/2/08 3P
FSS:VPLn4598Metodologie diplomové práce O. Horaz 2/0/04 2P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4403Ekonomie V. Hedijazk 1/1/08 1Z
FSS:VPLn4405Evaluační výzkum O. Horazk 1/1/012 3Z
FSS:VPLn4513Tvorba a implementace veřejných politik P. Horákzk 1/1/011 1Z
FSS:VPLn4590Vybrané problémy metod výzkumu - kvantitativní strategie M. Suchanecz 0/0/01 2-
32 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti získají minimálně 20 kreditů za povinně volitelné předměty společné části, z toho minimálně 10 kreditů za předměty z bloku 1. Z každého ze dvou bloků PV předmětů společné části musí studenti absolvovat minimálně jeden předmět.

Blok 1

Studenti musí zvolit minimálně jeden předmět tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4402Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn4435Teorie organizace a řízení I. Zelenkovázk 1/1/010 2P
FSS:VPLn4478Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle I. Zelenkovázk 1/1/012 2P
FSS:VPLn4501Teorie pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 3P
46 kreditů
Blok 2

Studenti musí zvolit minimálně jeden předmět tohoto bloku. Studenti musí získat minimálně 8 nebo 10 kreditů za předměty obsažené v tomto bloku. Pokud studenti získají v bloku 1 PV předmětů 10 kreditů, musí získat v tomto bloku 10 kreditů. Pokud studenti získají v bloku 1 PV předmětů 12 kreditů, stačí získat v tomto bloku 8 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPRn4472Kariérové poradenství M. Nečasovázk 1/1/06 4-
FSS:SPRn4484Pokročilé kvalitativní metody pro SPR P. Navrátilzk 2/2/08 2-
FSS:VPLb1125Aktuální témata z praxe: blok absolventů M. Horákováz 0/1/02 --
FSS:VPLn4423Personální analýza a plánování V. Hedijazk 1/1/08 2-
FSS:VPLn4434Programy sociálního a organizačního rozvoje organizací O. Horazk 1/1/010 2-
FSS:VPLn4436Řízení a rozvoj lidských zdrojů B. Plasovázk 1/1/08 3-
FSS:VPLn4465Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku J. Horňáčekz 0/1/12 100 hodin praxe.8 3-
FSS:VPLn4468Vícerozměrná analýza dat M. Suchanecz 1/1/010 3-
FSS:VPLn4511Výzkumný seminář T. Sirovátkaz 0/0/0 Probíhá formou individuálního výzkumného úkolu.8 3-
68 kreditů

Specializační část (44 kr.)

Studenti získají 24 kreditů za povinné předměty specializační části. Studenti musí získat minimálně 20 kreditů za povinně volitelné předměty specializační části.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPLn4404Ekonomika sociálního státu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPLn4419Současné problémy veřejné a sociální politiky T. Sirovátkazk 1/1/012 1P
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Studenti získají minimálně 20 kreditů za povinně volitelné předměty specializační části.

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:PUPn4457Gender and labour market in different European contexts B. Plasovázk 1/1/012 2-
FSS:SPRn4406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPRn4409Metody v sociální práci - makro K. Kubalčíkovázk 1/1/012 2-
FSS:SPRn4458Pojetí a praxe sociální práce ve vyloučených romských lokalitách L. Maléřováz 1/1/08 2-
FSS:SPRn4482Social Inclusion and Disability L. Musilzk 1/1/08 --
FSS:SPRn4485Social Enterprises and Poverty Alleviation P. Navrátilzk 1/1/08 --
FSS:SPRn4504Projektování institucí sociální práce P. Horákz 1/1/06 2-
FSS:SPRn4505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě R. Balážzk 1/1/08 3-
FSS:VPLn4461Contemporary Social policy in EU J. Wiltonzk 1/1/012 3-
FSS:VPLn4470Zaměstnanecké vztahy J. Horňáčekzk 2/1/010 1-
92 kreditů