Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS VSPLZ14 Veřejná a sociální politika
Název anglicky: Public and Social Policy
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS N-VSPLZ Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL519Diplomový seminář J. Winklerz 0/1/08 4P
FSS:VPL581Konceptualizace závěrečné práce T. Sirovátkaz 0/2/02 3P
FSS:VPL598Metodologie diplomové práce T. Sirovátkaz 2/0/02 2P
12 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL403Ekonomie T. Sirovátkazk 1/1/08 1Z
FSS:VPL405Evaluační výzkum pro VPLZ J. Winklerzk 2/2/012 3Z
FSS:VPL513Tvorba a implementace veřejných programů T. Sirovátkazk 0/2/012 1Z
FSS:VPL590Vybrané problémy metod výzkumu - kvantitativní strategie T. Sirovátkaz 0/0/01 2-
33 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti musí naplnit alespoň 8 kreditů předměty tohoto bloku.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR478Strategické plánování pro veřejné a sociální cíle K. Kubalčíkovázk 1/1/012 2P
FSS:VPL402Politika zaměstnanosti a pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPL435Teorie organizace a řízení T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPL501Teorie pracovního trhu T. Sirovátkazk 1/1/012 3P
48 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR472Kariérové poradenství K. Kubalčíkovázk 1/1/06 4-
FSS:SPR475Vybrané problémy metod výzkumu - kvalitativní strategie J. Winklerz 1/1/01 3-
FSS:SPR477Institucionalizace a organizace sociální práce K. Kubalčíkovázk 1/1/012 3-
FSS:VPL423Personální analýza a plánování T. Sirovátkazk 0/2/08 2-
FSS:VPL434Programy sociálního rozvoje organizací T. Sirovátkazk 1/1/012 2-
FSS:VPL436Řízení a rozvoj lidských zdrojů T. Sirovátkazk 1/1/012 3-
FSS:VPL457Genderové aspekty trhu práce a související politiky B. Plasovázk 1/1/010 2-
FSS:VPL468Vícerozměrná analýza dat J. Winklerz 1/1/010 3-
FSS:VPL511Výzkumný seminář T. Sirovátkaz 0/0/0 Probíhá formou individuálního výzkumného úkolu.8 3-
79 kreditů

Volitelné předměty

Studenti volí z dalších předmětů nabízených v studijních programech FSS, maximálně do 10 kreditů.

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:VPL404Ekonomika sociálního státu T. Sirovátkazk 1/1/012 2P
FSS:VPL419Současné problémy sociální politiky T. Sirovátkazk 1/1/012 1P
24 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Studenti volí povinně jeden z předmětů bloku

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR401Lokální sociální politika K. Kubalčíkovázk 1/1/010 2-
FSS:VPL471Governance ve veřejném a občanském sektoru P. Horákzk 2/0/012 2-
22 kreditů
Blok 2

Studenti musí naplnit nejméně 4-6 kreditů povinně volitelnými předměty, podle toho zda zvolili jako povinný předmět SPR 401(6 kreditů) nebo VPL 471 (4 kredity).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR406Služby pro seniory K. Kubalčíkovázk 1/1/08 2-
FSS:SPR409Metody v sociální práci - makro K. Kubalčíkovázk 1/1/011 3-
FSS:SPR458Pojetí a praxe sociální práce ve vyloučených romských lokalitách L. Musilz 1/1/08 4-
FSS:SPR504Projektování institucí sociální práce K. Kubalčíkováz 1/1/06 2-
FSS:SPR505Migrace a menšiny v ČR a ve střední Evropě K. Kubalčíkovázk 1/1/08 3-
FSS:VPL461Contemporary Social policy in EU T. Sirovátkazk 1/112 3-
FSS:VPL465Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku J. Winklerz 0/1/12 100 hodin praxe.8 3-
FSS:VPL470Zaměstnanecké vztahy J. Horňáčekzk 2/1/010 4-
71 kreditů

Další aplikace