FF FBPHkJ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF B-PH_ Filozofie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBUÚvod do filozofie D. Pichovázk 2/0/05 1Z
FF:PHBL1Logika I J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1Z
FF:PHBL2Logika II J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
FF:PHBPProseminář M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
FF:PHBAArgumentace M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3Z
FF:PHBEEtika R. Bělohradzk 0/2/05 3Z
FF:PHBOOntologie J. Krobzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4Z
FF:PHBSSociální a politická filozofie R. Bělohradzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4Z
FF:PHBGEpistemologie M. Pichazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5Z
FF:PHBFFilozofie vědy Z. Jastrzembskázk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 6P
FF:PHBD1Dějiny filozofie I J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1P
FF:PHBD2Dějiny filozofie II J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
FF:PHBD3Dějiny filozofie III R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHBD4Dějiny filozofie IV D. Špeldazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4P
FF:PHBD5Dějiny filozofie V J. Máchazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5P
FF:PHBD6Dějiny filozofie VI J. Máchazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 6P
80 kreditů

Předměty k bakalářské práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBPPProjekt bakalářské diplomové práce M. Pichaz 0/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5P
FF:PHBSSSeminář k bakalářské diplomové práci M. Pichaz 0/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.10 6P
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHV241Logika I: seminář J. Raclavskýz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 1P
FF:PHV242Logika II: seminář J. Raclavskýz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 2P
FF:PHV101Úvod do meta-etiky R. Bělohradk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV121enWittgenstein: An Introduction J. Máchak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 5P
FF:PHV126Antická filozofie a všední život J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 2P
FF:PHV127Úvod do Aristotelovy "druhé" a praktické filozofie J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV128Úvod do Aristotelovy logiky a metafyziky J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV129Platón bez idejí J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV131Úvod do filozofie mysli M. Pichak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 6P
FF:PHV141Logika pro každého J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV142Filozofická logika: úvod J. Raclavskýk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 1P
FF:PHV146Úvod do filozofie dějin D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 5P
FF:PHV147Úvod do filozofie osvícenství D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV148Úvod do myšlení Montaigne a Rousseaua D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 5P
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV226Dějiny filozofie I: seminář J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV227Dějiny filozofie II: seminář J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV228Seminář k práci s řeckým filozofickým textem J. Petrželkaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV236Francouzština pro filozofy I D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV237Francouzština pro filozofy II D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV301Normativní etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV302Aplikovaná etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV306Německá filozofie: četba R. Brázdaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 5P
FF:PHV316Dějiny ontologie: četba J. Krobk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV321Hegel: četba J. Máchaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 5P
FF:PHV326Antická politická filozofie: četba J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV336Voltaire: četba D. Pichováz 0/0/0 e-learning.2 6P
FF:PHV346Novověká filozofie: četba D. Špeldaz 0/2/03 6P
FF:PHV401Osobní identita: vybrané kapitoly R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV406Dějiny etiky I: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV407Dějiny etiky II: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV408Sloterdijk: vybrané kapitoly R. Brázdaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 6P
FF:PHV416Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 5P
FF:PHV417Filozofie a kosmologie: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV421enMetaphor: Selected Chapters J. Máchak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 5P
FF:PHV426Platón a jeho ideje J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV427Antická kosmologie a kosmogonie: vybrané kapitoly J. Petrželkak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 1P
FF:PHV436Francouzská filozofie: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 6P
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV441enNon-classical Logic: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 2P
FF:PHV442enLogic in Philosophy: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV446Moderní kontinentální filozofie: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV447Novověká věda: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV448Dějiny pokroku a zvědavosti: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV132Úvod ke knihám, které máte znát, ale ... M. Pichaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.2 4P
154 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB119Kurz správného psaní pro nebohemisty J. Vojtováz 0/2/03 1-
FF:CJVA1BAnglický jazyk pro akademické účely I Š. Roušaváz 0/2/02 1-
FSS:ENS107 -- 0/0- 2-
FF:KR018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 3-
FF:AR1B65Tvorba rodokmenů v praxi S. Bártaz 2/0/02 4-
11 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 5-
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 6-
8 kreditů