FF FBPHkJ Filozofie
Název anglicky: Philosophy
bakalářský kombinovaný jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-PH_ Filozofie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBUÚvod do filozofie D. Pichovázk 2/0/05 1Z
FF:PHBL1Logika I J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1Z
FF:PHBL2Logika II J. Raclavskýzk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
FF:PHBPProseminář M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2Z
FF:PHBAArgumentace M. Pichazk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3Z
FF:PHBEEtika R. Bělohradzk 0/2/05 3Z
FF:PHBOOntologie J. Krobzk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4Z
FF:PHBSSociální a politická filozofie R. Bělohradzk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4Z
FF:PHBGEpistemologie M. Pichazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5Z
FF:PHBFFilozofie vědy Z. Jastrzembskázk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 6P
FF:PHBD1Dějiny filozofie I J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 1P
FF:PHBD2Dějiny filozofie II J. Petrželkazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 2P
FF:PHBD3Dějiny filozofie III D. Špeldazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 3P
FF:PHBD4Dějiny filozofie IV D. Špeldazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 4P
FF:PHBD5Dějiny filozofie V R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5P
FF:PHBD6Dějiny filozofie VI R. Brázdazk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 6P
80 kreditů

Předměty k bakalářské práci

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHBPPProjekt bakalářské diplomové práce M. Pichaz 0/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 5P
FF:PHBSSSeminář k bakalářské diplomové práci M. Pichaz 0/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.10 6P
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů katedry filozofie. Jsou povinni získat minimálně 55 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PHV241Logika I: seminář J. Raclavskýz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV242Logika II: seminář J. Raclavskýz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV101Úvod do meta-etiky R. Bělohradk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV121enWittgenstein: An Introduction J. Máchak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 5P
FF:PHV126Antická filozofie a všední život J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV127Úvod do Aristotelovy "druhé" filozofie J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV128Úvod do Aristotelovy logiky a metafyziky J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV129Platón bez idejí J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV131Úvod do filozofie mysli M. Pichak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV133Úvod do rétoriky M. Pichazk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 6P
FF:PHV141Logika pro každého J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV142Filozofická logika: úvod J. Raclavskýk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV146Úvod do filozofie dějin D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV147Úvod do filozofie osvícenství D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV148Úvod do myšlení Montaigne a Rousseaua D. Špeldak 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV151Základy sociologie D. Lužnýk 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV152Základy religionistiky D. Lužnýk 1/1/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV226Dějiny filozofie I: seminář J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV227Dějiny filozofie II: seminář J. Petrželkaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV228Seminář k práci s řeckým filozofickým textem J. Petrželkaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV236Francouzština pro filozofy I D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV237Francouzština pro filozofy II D. Pichováz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV301Normativní etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV302Aplikovaná etika: četba R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV306Německá filozofie: četba R. Brázdaz 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV316Dějiny ontologie: četba J. Krobk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV321Hegel: četba J. Máchaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV326Antická politická filozofie: četba J. Petrželkaz 0/24 2P
FF:PHV336Voltaire: četba D. Pichováz 0/0/0 e-learning.3 6P
FF:PHV346Novověká filozofie: četba D. Špeldaz 0/2/04 6P
FF:PHV401Osobní identita: vybrané kapitoly R. Bělohradk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV406Dějiny etiky I: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV407Dějiny etiky II: vybrané kapitoly R. Brázdaz 1/1 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 4P
FF:PHV408Sloterdijk: vybrané kapitoly R. Brázdaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 6P
FF:PHV416Filozofie ve sci-fi: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV417Filozofie a kosmologie: vybrané kapitoly J. Krobk 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV421enMetaphor: Selected Chapters J. Máchak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.6 5P
FF:PHV426Platón a jeho ideje J. Petrželkak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 1P
FF:PHV427Antická kosmologie a kosmogonie: vybrané kapitoly J. Petrželkak 2/0/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 1P
FF:PHV436Francouzská filozofie: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 6P
FF:PHV437Filozofie umění: vybrané kapitoly D. Pichovák 0/2/0 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 5P
FF:PHV441enNon-classical Logic: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 2P
FF:PHV442enLogic in Philosophy: Selected Chapters J. Raclavskýk 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 2P
FF:PHV446Moderní kontinentální filozofie: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.4 3P
FF:PHV447Novověká věda: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 3P
FF:PHV448Dějiny pokroku a zvědavosti: vybrané kapitoly D. Špeldak 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
FF:PHV462Utilitarianism, effective altruism and longtermism R. Bělohradk 0/0/0 předmět je vyučován blokově.4 5P
FF:PHV132Úvod ke knihám, které máte znát, ale ... M. Pichaz 0/2 kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.3 4P
186 kreditů

Volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů celé univerzity. Jsou povinni získat minimálně 22 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJBB119Kurz správného psaní pro nebohemisty H. Žižkováz 0/2/03 1-
FF:CJVA1BAnglický jazyk pro akademické účely I Š. Roušaváz 0/2/02 1-
FSS:ENS107 -- 0/0- 2-
FF:KR018Ženy a soukromý život v antickém Řecku J. Steklák 2/0/04 3-
FF:AR1B65Tvorba rodokmenů v praxi S. Bártaz 2/0/02 4-
11 kreditů

Cizí jazyk

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:cjva2pOnline anglický jazyk pro akademické účely II E. Juhasovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 5-
FF:cjvn2pNěmecký jazyk pro akademické účely II - kombinované studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.4 6-
8 kreditů