FF FBRSpSRSP Ruština pro společenskou praxi
Název anglicky: Russian for Social Practice
bakalářský prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-RS_ Ruská studia

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (90-120kr.)

Společný univerzitní základ (15 kr.)

K úspěšnému zakončení studia student v bakalářských studijních programech získá 15 kr. z předmětů tzv. Společného univerzitního základu. Mezi tyto kredity se počítají 2 kredity z předmětů sportovních aktivit (TV), 4 kredity za cizí jazyk, a 9 kreditů za předměty společensko-vědního či přírodovědného základu – tzv. CORE předmětů. Aktuální nabídka CORE předmětů je k dispozici ZDE.

Bakalářská práce (min 10kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb100Seminář k bakalářské diplomové práci J. Šaurz 0/2/010 6P
FF:RSb200Bakalářská diplomová práce J. Šaurz 0/0/0- 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RSb001Jazyková cvičení I T. Zaňkoz 0/4/05 1P
FF:RSb002Jazyková cvičení II T. Zaňkozk 0/4/05 2P
FF:RSb003Jazyková cvičení III T. Zaňkoz 0/4/05 3P
FF:RSb004Jazyková cvičení IV T. Zaňkozk 0/4/05 4P
FF:RSb005Jazyková cvičení V T. Juříčkováz 0/4/05 5P
FF:RSb006Jazyková cvičení VI T. Juříčkovázk 0/4/05 6P
FF:RSb007Cvičení z ruského pravopisu O. Bergerz 0/2/05 2P
FF:RSb008Praktická fonetika ruštiny T. Juříčkováz 0/2/05 1P
FF:RSb009Základy ruské mluvnice I O. Bergerz 1/1/05 1P
FF:RSb010Základy ruské mluvnice II O. Bergerzk 1/1/05 2P
FF:RSb011Přehled ruské literatury I J. Šaurzk 1/1/05 1Z
FF:RSb012Přehled ruské literatury II J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb013Dějiny Ruska J. Šaurzk 2/0/05 1Z
FF:RSb014Současné Rusko J. Šaurzk 1/1/05 2Z
FF:RSb015Konverzace a písemný projev v ruštině I A. Agapovaz 0/2/05 5P
FF:RSb016Konverzace a písemný projev v ruštině II A. Agapovaz 0/2/05 6P
FF:RSb017Normativní mluvnice I – tvarosloví O. Bergerzk 1/1/05 3P
FF:RSb018Normativní mluvnice II – syntax O. Bergerzk 1/1/05 4P
FF:RSb019Základy překladatelství J. Gazdaz 1/1/05 5P
95 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN108Základy práva pro slavisty I P. Mrkývkaz 1/1/04 3-
FF:PJN109Základy práva pro slavisty II P. Mrkývkazk 1/1/05 4-
FF:RSb021Elektronická agenda Z. Michálekz 0/2/05 3-
FF:RSb022Administrativa a obchodní korespondence v ruštině A. Agapovaz 0/2/05 6P
FF:RSb023Ruština v obchodní a podnikatelské sféře I A. Agapovaz 0/2/04 5P
FF:RSb024Ruština v obchodní a podnikatelské sféře II A. Agapovazk 0/2/05 6P
FF:RSb025Marketing cestovního ruchu J. Dohnalzk 1/1/04 4-
FF:RSb026Základy tlumočnictví E. Krejčováz 1/1/04 5-
FF:RSb027Překlad věcných textů E. Kudrjavceva Malenováz 0/2/05 5P
FF:RSb028Oborová praxe J. Gazdaz 0/0/0 4 týdny.5 4-
FF:RSb051Ruské umění a kultura J. Šaurzk 1/1/05 3-
51 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1: Doplňující kurzy

Nutno získat 9 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
ESF:BPE_ZEKOZáklady ekonomie M. Jandovázk 2/0/04 --
FF:JSB150Slovanské areály P. Krejčízk 2/0/05 --
FF:JSB252Současný Balkán V. Štěpánekzk 2/0/04 --
FF:PJ_SLAV04Kulturní cestovní ruch a slovanský areál R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:RSb030Řízení lidských zdrojů v organizacích cestovního ruchu M. Kropáčkovázk 1/1/04 --
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:RSb041Základy jazykovědy J. Gazdazk 1/1/05 --
FF:RSb050Dějiny Ruska (rozšiřující seminář) J. Šaurzk 1/1/05 --
FF:RSb053Rétorika J. Dohnalz 1/1/04 --
FF:RSb054Slovní zásoba ruštiny J. Gazdazk 1/1/05 --
FF:SLAV05Letní škola slovanských studií v zahraničí V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
FF:SLAV_OT_01Základy psaní odborného textu pro slavisty P. Pilchz 1/1/03 --
FF:UJ_60bDomácí a zahraniční politika nezávislé Ukrajiny P. Kalinaz 2/0/05 --
58 kreditů