PdF BSOCPcp Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp019Angličtina pro sociální pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp020Angličtina pro sociální pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/04 3-
7 kreditů

TV

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P925Tělesná výchova – Sporty v přírodě Z. Zítkaz 0/2/01 1-
FSpS:p991Tělesná výchova – Posilovny A. Pokornáz 0/2/01 2-
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO_BPpBakalářská práce - Projekt J. Němecz 0/0/13 4P
PdF:SO_BPBakalářská práce J. Němecz 0/0/13 5P
PdF:SO_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Němecz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6P
10 kreditů

Povinné předměty (P+PV více než 135kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Sop010Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/3/04 1Z
PdF:SOp115Exkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/1 bloková výuka.2 1-
PdF:SOp116Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.1 1-
PdF:SOp117Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/2/03 1-
PdF:SOp118Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/2/02 1-
PdF:SOp119Základy psychologie a sociologie M. Košatkovázk 1/2/06 1-
PdF:SOp120Dějiny sociální pedagogiky D. Klapkozk 1/2/06 1P
PdF:SOp126Kurz 2 (zimní) P. Sojákz 0/0/4 7 dní.3 1-
PdF:Sop020Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky M. Košatkovázk 0/3/05 2Z
PdF:Sop021Metody sociální pedagogiky M. Kurowskizk 0/3/05 2Z
PdF:SOp110Základy pedagogiky D. Klapkozk 1/1/04 2-
PdF:SOp123Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit P. Sojákz 0/2/02 2-
PdF:Sop127Osobnostní příprava 2 P. Sojákk 0/2/03 2-
PdF:SO518Aplikovaná improvizace T. Andrášikz 0/2/02 2-
PdF:SO520Hlasová výchova L. Polánkováz 0/2/02 2-
PdF:Sop030Projektování v sociální pedagogice I (praxe) M. Kurowskik 0/2/04 3Z
PdF:SOp031Teoretické koncepty sociální pedagogiky I M. Kurowskik 0/2/04 3Z
PdF:SOp130Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němeczk 1/2/06 3P
PdF:SOp136Praxe souvislá volnočasová M. Kurowskiz 0/0/0 10 dnů.3 3-
PdF:SOp121Vývojová psychologie B. Strobachovázk 1/2/05 3-
PdF:SOp134Výchova ve volném čase 2 - Metodika her J. Němecz 0/2/02 3-
PdF:SOp137Osobnostní příprava 3 P. Sojákk 0/2/03 3-
PdF:SOp138Výchova ve volném čase J. Němeczk 1/0/03 3-
PdF:Sop040Projektování v sociální pedagogice II (praxe) M. Kurowskizk 0/2/05 4Z
PdF:Sop041Teoretické koncepty sociální pedagogiky II B. Strobachovázk 0/2/05 4Z
PdF:SOp143Vedení zážitkově orientovaných kurzů P. Sojákz 0/1/0 6.2 4-
PdF:SOp144Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie L. Gulovázk 2/2/06 4P
PdF:SOp145Praxe sociální souvislá M. Kurowskiz 0/0/0 2 týdny (10 dní).3 4-
PdF:SOp148Metodický kurz P. Sojákz 0/0/3 6 dnů.4 4-
PdF:SOp180Speciální pedagogika K. Pančochazk 1/1/04 4-
PdF:SO517Vypravěčství L. Polánkováz 0/0/1 1,5 dne.1 4-
PdF:Sop050Medializace a prezentace projektů L. Gulováz 0/2/02 5Z
PdF:SOp150Inkluzivní a globální vzdělávání M. Kurowskik 0/2/03 5P
PdF:SOp151Interkulturní psychologie B. Strobachovázk 0/2/05 5P
PdF:Sop153Proměny moderní společnosti M. Košatkovázk 0/2/05 5P
PdF:SOp155Praxe výběrová M. Kurowskiz 0/0/0 4 týdny.4 5-
129 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Zážitková pedagogika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:Sop601Herní principy P. Sojákz 0/0/0 3 dny.3 2-
PdF:Sop602Praktické činnosti s moderními technologiemi P. Sojákk 0/2/03 2-
PdF:Sop604Reflektivní učení P. Sojákz 1/1/03 3P
PdF:Sop605Fundraising, marketing a PR v NNO P. Sojákk 1/1/03 3-
PdF:Sop603Artefiletika P. Sojákk 0/0/0 3 dny.4 4-
PdF:Sop606Supervize a intervize zážitkově orientovaných kurzů P. Sojákz 0/2/03 5-
19 kreditů

Dramatická výchova

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO521Herecká výchova L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 2-
PdF:SO522Strukturování dramatické hry L. Polánkovák 0/2/04 2P
PdF:SO523Dílna aplikovaného dramatu L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 3-
PdF:SO528Aplikované drama L. Polánkovázk 0/2/04 3P
PdF:SO529Divadlo utlačovaných L. Polánkovázk 0/0/0 5 dní.5 3P
PdF:SOp196Tvorba divadelní inscenace s neprofesionální skupinou L. Polánkovák 0/4/05 4P
PdF:SO524Loutka jako nástroj komunikace L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 4-
PdF:SO525Playback divadlo V. Nýdrlováz 0/0/0 2 dny.2 5-
PdF:SO526Tvůrčí psaní L. Polánkováz 0/0/0 2 dny.2 5-
28 kreditů

Volitelné předměty