PdF P13103 Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PdF N-SPZPA Special Education

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk200Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/0/1 12 hodin.3 1P
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1-
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2-
14 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk014Angličtina pro speciální pedagogy II R. Heroutzk 0/0/1.3 15 hodin.4 1-
4 kredity

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk201Strategie podpory funkční gramotnosti I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2Z
PdF:SPk202Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 3Z
PdF:SPk204Inkluzivní didaktika V. Vojtovák 0/0/1 12 hodin.2 3Z
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- 2-
PdF:SPk526Komunikace osob se sluchovým postižením 1 R. Horákováz 0/0/1 12 hodin.2 1P
PdF:SPk527Komunikace osob se sluchovým postižením 2 L. Vrbecká Doležalováz 0/0/1 12 hodin.2 2P
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk210Patopsychologie 2 E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.3 1P
PdF:SPk231Obor: Specifické poruchy učení I. Jůzovázk 0/0/2 24 hodin.6 1P
PdF:SPk500Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením L. Vrbecká Doležalovák 0/0/2 24 hodin.4 4P
13 kreditů

Skupina 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk528Logopedie a surdopedie 1 - NKS I. Bytešníkovázk 0/0/1 12 hodin.4 2P
PdF:SPk529Logopedie a surdopedie 1 - sluchové postižení L. Vrbecká Doležalovázk 0/0/1 12 hodin.4 2P
PdF:SPk530Logopedie a surdopedie 2 - NKS B. Chleboradovázk 0/0/1 12 hodin.4 3P
PdF:SPk531Logopedie a surdopedie 2 - sluchové postižení L. Vrbecká Doležalovázk 0/0/1 12 hodin.4 3P
16 kreditů

Skupina 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk514Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 1 R. Horákovázk 0/0/2 24 hodin.8 2P
PdF:SPk515Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 2 L. Vrbecká Doležalovázk 0/0/2 24 hodin.8 3P
16 kreditů

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/0/1 12 hodin.6 2Z
PdF:SPk519Odborná praxe souvislá 1 - L, S B. Chleboradováz 0/0/1.7 20 hodin.10 3P
PdF:SPk520Odborná praxe souvislá 2 - L, S V. Vojtováz 0/0/3.3 40 hodin.10 4P
PdF:SPk522Podpůrná opatření u žáků s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením R. Horákovák 0/0/2 24 hodin.4 4P
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk233Získané neurogenní poruchy komunikace I. Bytešníkovák 0/0/1 12 hodin.3 4P
PdF:SPk234Balbutologie B. Chleboradovák 0/0/1 12 hodin.3 2P
PdF:SPkK54Intervenční postupy – simulace u jedinců s narušenou komunikační schopností I. Bytešníkovák 0/0/1 12 hodin.3 3P
PdF:SPkK56Intervenční postupy - simulace u jedinců se sluchovým postižením R. Horákovák 0/0/1 12 hodin.3 3P
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce V. Vojtováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení I. Bytešníkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt I. Bytešníkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů