FF FDLMkJ Latinská medievistika
Název anglicky: Medieval Latin Language and Literature
doktorský kombinovaný
Zahrnut v programu: FF D-LM_ Latinská medievistika

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMDPSPramenné studium, výzkum I J. Nechutováz 0/0/05 1-
FF:LMDPS2Pramenné studium, výzkum II J. Nechutováz 0/0/05 2-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 3x2 hodiny.10 1-
FF:LMDOMObecná metodologie J. Nechutováz 0/0/010 2-
FF:LMD_DS1Doktorský seminář I J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 1-
FF:LMD_DS2Doktorský seminář II J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 2-
FF:LMD_DS3Doktorský seminář III J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 3-
FF:LMD_DS4Doktorský seminář IV J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 4-
FF:LMD_DS5Doktorský seminář V J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 5-
FF:LMD_DS6Doktorský seminář VI J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 6-
FF:LMD_DS7Doktorský seminář VII J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 7-
FF:LMD_DS8Doktorský seminář VIII J. Nechutováz 0/0/0 blok.5 8-
FF:LMD_OR1Odborný referát I J. Nechutováz 0/0/05 3-
FF:LMD_OR2Odborný referát II J. Nechutováz 0/0/05 5-
FF:LMD_OP1Odborná publikace I J. Nechutováz 0/0/010 4-
FF:LMD_DZDoktorská zkouška J. Nechutovázk 0/0/010 5-
FF:LMD_ZS1Zahraniční studijní stáž I J. Nechutováz 0/0/05 6-
FF:LMDTDTeze disertační práce J. Nechutováz 0/0/05 8-
FF:LMD15Disertační práce J. Nechutováz 0/0/025 8-
135 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:LMDCJ1Cizí jazyk J. Nechutováz 0/0/05 --
20 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LMD02Medievistický interpretační seminář J. Nechutovák 0/2/015 3-
FF:LMD_006Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. J. Nechutovák 1/1/015 1-
FF:LMD_009Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. J. Nechutovázk 1/1/015 2-
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 3-
FF:CJDSM001Stará čeština P. Kosekz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 4-
FF:LMD09Středověké dějiny západní Evropy J. Malířz 1/115 1-
FF:LMD08Středověké dějiny českých zemí J. Malířz 1/115 2-
FF:LMD_010Cultural Approaches to Medieval Latin Manuscripts P. Mutlovák 2/0/015 4-
FF:LMD_011Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) D. Havelz 1/1/0 blok.15 4-
135 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CLDS_a34Evropské raně novověké paralely M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS Z. Fišerzk 0/0/0 blok.10 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:LJ453Expert lectures D. Urbanovák blokově - Lectures held by foreign lectures.4 --
FF:LJMedB24Digital Humanities a latinský středověk P. Mutlovák 1/1/03 --
FF:LMD_005Textověkritický seminář P. Mutlováz 1/1/015 --
FF:LMD_007Biblický seminář (Vulgáta) P. Mutlováz 1/1/015 --
FF:LMD_008Pomocné vědy historické pro medievisty P. Mutlováz 1/1/0 0.15 --
FF:LMD_012Czech Reformation and the History of Ideas J. Nechutováz 2/0/015 --
FF:LMD_JCJiná činnost v oboru J. Nechutováz 0/0/05 --
FF:LMD_OP2Odborná publikace II J. Nechutováz 0/0/010 --
FF:LMD_OR3Odborný referát III J. Nechutováz 0/0/05 --
FF:LMD_TPTextová příprava J. Nechutováz 0/0/020 --
FF:LMD_ZS2Zahraniční studijní stáž II J. Nechutováz 0/0/05 --
FF:LMD_ZS3Zahraniční studijní stáž III J. Nechutováz 0/0/010 --
FF:LMD_ZS4Zahraniční studijní stáž IV J. Nechutováz 0/0/015 --
177 kreditů