FF FNHIUpJ Učitelství historie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-HIU_ Učitelství historie pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA09ISeminář k magisterské diplomové práci I L. Fasoraz 0/2/08 3P
FF:UZHIA09IISeminář k magisterské diplomové práci II L. Fasoraz 0/2/08 4P
16 kreditů

Povinné předměty (92 kr.)

Předměty pedagogicko-psychologického základu (24 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 3Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 kreditů

Oborové předměty (68 kr.)

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA01IDidaktika dějepisu I L. Fasoraz 1/1/06 2Z
FF:UZHIA01IIDidaktika dějepisu II L. Fasorazk 1/1/06 3Z
FF:UZHIA02IDidaktika dějin kultury I L. Fasoraz 1/1/06 2Z
FF:UZHIA02IIDidaktika dějin kultury II L. Fasoraz 1/1/06 3Z
FF:HIUPP01JPedagogická praxe I L. Fasoraz 0/0/06 2P
FF:HIUPP02JPedagogická praxe II L. Fasoraz 0/0/06 3P
FF:HIUPP03JPedagogická praxe III L. Fasoraz 0/0/06 4P
FF:HIURS01JReflektivní seminář k pedagogické praxi a didaktická dílna I L. Fasoraz 0/0/02 2P
FF:HIURS02JReflektivní seminář k pedagogické praxi II L. Fasoraz 0/0/02 3P
FF:HIURS03JReflektivní seminář k pedagogické praxi III L. Fasoraz 0/0/02 4P
48 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA04Vybrané kapitoly z dějin středověké Evropy M. Wihodak 2/0/04 1P
FF:UZHIA05Základní problémy raného novověku v Evropě T. Knozk 2/0/04 2P
FF:UZHIA06Základní problémy a pojmy 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/04 3P
FF:UZHIA07Křesťanství a sekularizace Evropy v 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/04 4P
FF:UZHIA08Moderní dějepisectví P. Bočekzk 1/1/04 2Z
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty (12 kr.)

Posluchači absolvují v průběhu studia předměty v hodnotě 12 kreditů dle svého odborného zájmu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA214IStředověká latina I L. Švandaz 0/2/06 --
FF:HIA214IIStředověká latina II L. Švandazk 0/2/06 --
FF:HIA278Barokní kultura ve střední Evropě T. Malýz 0/2/06 --
FF:HIA279Úvod do ikonografie právních dějin T. Knozz 0/2/06 --
FF:HIA281Rusko a Evropa v raném novověku P. Bočekzk 2/0/08 --
FF:HIA282Sociální vývoj českých zemí a střední Evropy 1815-1939 L. Fasoraz 0/2/06 --
FF:HIA283Interpretace pramenů k soudobým dějinám T. Dvořákz 0/2/06 --
FF:HIA284Morava v dějinách 19. století J. Malířzk 2/0/08 --
FF:HIA286Náboženství a Evropa v době reformací (16. - 17. století) T. Malýz 0/2/06 --
FF:HIA287Náboženství ve druhé polovině 20. století D. Nečasovázk 2/0/08 --
FF:HIA289Mentality středověku T. Borovskýk 2/0/08 --
FF:HIA296Kosmas a Vratislav M. Wihodazk 1/1/08 --
FF:HIB023nKláštery jako střediska kultury a ekonomiky L. Janz 0/2/04 --
FF:HIB024nMoc středověkého vládce. Vládní praxe Přemysla Otakara II. a jiných panovníků ve světle itinerářových a prosopografických analýz L. Reitingerz 0/2/04 --
FF:HIB025nHistorická dílna J. Hanušz 0/0/0 blokově v termínu 20. - 24. 11. 2023.3 --
FF:HIB026nVelmoci a Balkán v 19. a 20. století L. Hladkýk 2/0/04 --
FF:HIB027nMikrohistorie a raný novověk B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB028nGeneze politických stran v českých zemích J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB029nRok 1848 J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB034nDějiny Balkánu po roce 1944 V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:HIB036nNovodobé a nejnovější dějiny Polska J. Friedlk 2/0/04 --
FF:HIB041nVesnické hospodaření ve světle středověkých pramenů L. Janz 1/1/04 --
FF:HIB042nLitva mezi dvěma císaři P. Bočekz 1/1/04 --
FF:HIB045nProblémy demokracie a Edward Beneš L. Vykoupilk 2/0/04 --
FF:HIB048nMultikulturní dědictví českých zemí T. Dvořákk 1/1/04 --
FF:HIB050nHistorie a filosofie dějin: sousedé nebo nepřátelé? T. Borovskýz 1/1/04 --
FF:HIB053nSociální dějiny venkova českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB054nInterpretace dějin 20. století J. Německ 1/1/04 --
FF:HIB056nHistorie česko-balkánských vztahů L. Hladkýk 2/0/04 --
FF:HIB057bnExkurze T. Dvořákk 0/0/04 --
FF:HIB058bnDějiny a kultura Romů a odborná praxe J. Horváthováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:HIB060nOtázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:JSB253Války, puče, diktatury: Balkán 1900–1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:PV1B110Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV2B49Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku P. Kocmanz 0/4/03 --
171 kreditů