FF FNHIUpJ Učitelství historie pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-HIU_ Učitelství historie pro střední školy

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA09ISeminář k magisterské diplomové práci I L. Fasoraz 0/2/08 3P
FF:UZHIA09IISeminář k magisterské diplomové práci II L. Fasoraz 0/2/08 4P
16 kreditů

Povinné předměty (92 kr.)

Předměty pedagogicko-psychologického základu (24 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 3Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
24 kreditů

Oborové předměty (68 kr.)

Blok 1
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA01IDidaktika dějepisu I L. Fasoraz 1/1/06 2Z
FF:UZHIA01IIDidaktika dějepisu II L. Fasorazk 1/1/06 3Z
FF:UZHIA02IDidaktika dějin kultury I L. Fasoraz 1/1/06 2Z
FF:UZHIA02IIDidaktika dějin kultury II L. Fasoraz 1/1/06 3Z
FF:UZHIA03Didaktická dílna L. Fasoraz 0/3/6 Přímá výuka; domácí příprava.4 2P
FF:UZHIA03IPedagogická praxe v rámci didaktiky dějepisu I L. Fasoraz 0/140/100 Souvislá praxe 140 hodin blokově ve škole; příprava studenta.8 3P
FF:UZHIA03IIPedagogická praxe v rámci didaktiky dějepisu II L. Fasoraz 0/140/100 Souvislá praxe 140 hodin blokově ve škole; příprava studenta.8 4P
FF:UZHIA03sSeminář k pedagogické praxi L. Fasoraz 0/2/7 Přímá výuka; domácí příprava.4 4P
48 kreditů
Blok 2
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:UZHIA04Vybrané kapitoly z dějin středověké Evropy M. Wihodak 2/0/04 1P
FF:UZHIA05Základní problémy raného novověku v Evropě T. Knozk 2/0/04 2P
FF:UZHIA06Základní problémy a pojmy 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/04 3P
FF:UZHIA07Křesťanství a sekularizace Evropy v 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/04 4P
FF:UZHIA08Moderní dějepisectví P. Bočekzk 1/1/04 2Z
20 kreditů

Povinně-volitelné předměty (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIB026nVelmoci a Balkán v 19. a 20. století L. Hladkýk 2/0/04 --
FF:HIB027nMikrohistorie a raný novověk B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB028nGeneze politických stran v českých zemích J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB029nRok 1848 J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB030nByly na středověké Rusi stavy? P. Bočekz 1/1/04 --
FF:HIB031nZlatá bula sicilská M. Wihodaz 1/1/04 --
FF:HIB032nOd rakouských Němců k Němcům sudetským M. Markelz 1/1/04 --
FF:HIB033nVýchodní otázka 1775-1913 V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:HIB034nDějiny Balkánu po roce 1944 V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:HIB035nČeši a Poláci v 19. a 20. století J. Friedlk 2/0/04 --
FF:HIB036nNovodobé a nejnovější dějiny Polska J. Friedlk 2/0/04 --
FF:HIB037nDějiny nucených migrací T. Dvořákk 1/1/04 --
FF:HIB038nDuchovní tvář osvícenství v českých zemích Z. Stokláskováz 1/1/04 --
FF:HIB039nOrální historie a biografický výzkum S. Kreisslováz 0/2/04 --
FF:HIB040nKosmas a jeho svět M. Wihodaz 1/1/04 --
FF:HIB041nVesnické hospodaření ve světle středověkých pramenů L. Janz 1/1/04 --
FF:HIB042nLitva mezi dvěma císaři P. Bočekz 1/1/04 --
FF:HIB043nModerní medievistika M. Wihodaz 1/1/04 --
FF:HIB044nKomunikace a manipulace s obrazy a idejemi ve veřejném diskurzu v moderních dějinách J. Německ 0/2/04 --
FF:HIB045nProblémy demokracie a Edward Beneš L. Vykoupilk 2/0/04 --
FF:HIB047nIDějiny moderní Británie I V. Černýz 2/0/04 --
FF:HIB047nIIDějiny moderní Británie II V. Černýz 2/0/04 --
FF:HIB048nMultikulturní dědictví českých zemí T. Dvořákk 1/1/04 --
FF:HIB050nHistorie a filosofie dějin: sousedé nebo nepřátelé? T. Borovskýz 1/1/04 --
FF:HIB051nCírkevní unie a rozkoly ve východní Evropě raného novověku P. Bočekk 1/1/04 --
FF:HIB052nDějiny půdy M. Markelz 1/1/04 --
FF:HIB053nSociální dějiny venkova českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB054nInterpretace dějin 20. století J. Německ 1/1/04 --
FF:HIB055nRadikalismus a reformismus. Rusko přelomu 19. a 20. století R. Vlčekk 2/0/04 --
FF:HIB056nHistorie česko-balkánských vztahů L. Hladkýk 2/0/04 --
FF:HIB057bnExkurze T. Dvořákk 0/0/04 --
FF:HIB058bnDějiny a kultura Romů a odborná praxe J. Horváthováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:HIB059nDějiny právnických profesí S. Balíkk 1/1/04 --
FF:HIB060nOtázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:HIB061nZemský parlamentarismus a jeho reprezentace, 1848 - 1918 J. Malířz 0/2/04 --
140 kreditů