FF FNHIpSMD Moderní dějiny
Název anglicky: Modern History
navazující prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF N-HI_ Historie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Společná část (60 kr.)

Diplomová práce (20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA277ISeminář k magisterské diplomové práci I L. Janz 0/2/010 3P
FF:HIA277IISeminář k magisterské diplomové práci II L. Janz 0/2/010 4P
20 kreditů

Povinné předměty (40 kr.)

Předměty společné všem posluchačům bez ohledu na zvolenou specializaci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA200sMetodologie historické práce L. Fasorazk 1/1/010 1Z
FF:HIA201sVybrané kapitoly z dějin středověké Evropy M. Wihodak 2/0/06 1P
FF:HIA202sZákladní problémy raného novověku v Evropě T. Knozk 2/0/06 2P
FF:HIA203sZákladní problémy a pojmy 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/06 3P
FF:HIA204sKřesťanství a sekularizace Evropy v 19. a 20. století J. Hanušk 2/0/06 4P
FF:HIA205sModerní dějepisectví P. Bočekzk 1/1/06 2Z
40 kreditů

Specializační část (60 kr.)

Povinné předměty (40 kr.)

Posluchači absolvují v průběhu studia povinné předměty v hodnotě 40 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA282Sociální vývoj českých zemí a střední Evropy 1815-1939 L. Fasoraz 0/2/06 1P
FF:HIA283Interpretace pramenů k soudobým dějinám T. Dvořákz 0/2/06 3P
FF:HIA284Morava v dějinách 19. století J. Malířzk 2/0/08 2P
FF:HIA287Náboženství ve druhé polovině 20. století D. Nečasovázk 2/0/08 4P
FF:HIB029nRok 1848 J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB048nMultikulturní dědictví českých zemí T. Dvořákk 1/1/04 --
FF:HIB054nInterpretace dějin 20. století J. Německ 1/1/04 --
40 kreditů

Povinně-volitelné předměty (20 kr.)

Posluchači absolvují v průběhu studia předměty v hodnotě 20 kreditů dle svého odborného zájmu.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIA214IStředověká latina I L. Švandaz 0/2/06 --
FF:HIA214IIStředověká latina II L. Švandazk 0/2/06 --
FF:HIA278Barokní kultura ve střední Evropě T. Malýz 0/2/06 --
FF:HIA281Rusko a Evropa v raném novověku P. Bočekzk 2/0/08 --
FF:HIA286Náboženství a Evropa v době reformací (16. - 17. století) T. Malýz 0/2/06 --
FF:HIA289Mentality středověku T. Borovskýk 2/0/08 --
FF:HIA296Kosmas a Vratislav M. Wihodazk 1/1/08 --
FF:HIB023nKláštery jako střediska kultury a ekonomiky L. Janz 0/2/04 --
FF:HIB024nMoc středověkého vládce. Vládní praxe Přemysla Otakara II. a jiných panovníků ve světle itinerářových a prosopografických analýz L. Reitingerz 0/2/04 --
FF:HIB025nHistorická dílna J. Hanušz 0/0/0 blokově v termínu 20. - 24. 11. 2023.3 --
FF:HIB026nVelmoci a Balkán v 19. a 20. století L. Hladkýk 2/0/04 --
FF:HIB027nMikrohistorie a raný novověk B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB028nGeneze politických stran v českých zemích J. Malířz 0/2/04 --
FF:HIB034nDějiny Balkánu po roce 1944 V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:HIB036nNovodobé a nejnovější dějiny Polska J. Friedlk 2/0/04 --
FF:HIB041nVesnické hospodaření ve světle středověkých pramenů L. Janz 1/1/04 --
FF:HIB042nLitva mezi dvěma císaři P. Bočekz 1/1/04 --
FF:HIB045nProblémy demokracie a Edward Beneš L. Vykoupilk 2/0/04 --
FF:HIB050nHistorie a filosofie dějin: sousedé nebo nepřátelé? T. Borovskýz 1/1/04 --
FF:HIB053nSociální dějiny venkova českých zemí v raném novověku B. Chocholáčk 1/1/04 --
FF:HIB056nHistorie česko-balkánských vztahů L. Hladkýk 2/0/04 --
FF:HIB057bnExkurze T. Dvořákk 0/0/04 --
FF:HIB058bnDějiny a kultura Romů a odborná praxe J. Horváthováz 0/0/0 blokově.4 --
FF:HIB060nOtázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost V. Štěpánekk 2/0/04 --
FF:JSB253Války, puče, diktatury: Balkán 1900–1945 V. Štěpánekzk 1/1/04 --
FF:PV1B110Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti O. Schmidtz 0/2/03 --
FF:PV2B49Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku P. Kocmanz 0/4/03 --
125 kreditů