Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. RÖDEROVÁ, Petra. Oslabené vidění jako specifická potřeba z pohledu školní podpory a intervence. In Zuzana Truhlářová, Pavel Zikl, Gabriela Daňková. Aktuální otázky a možnosti v oblasti intervence u osob se speciálními potřebami. Current Issues and Opportunities in the Field of Intervention for People with Special Needs. Hradec Králové: Vydalo nakladatelství Univerzity Hradec Králové, Gaudeamus, 2021. s. 214-219. ISBN 978-80-7435-828-9. doi:10.36689/uhk/icipsen/2021-01-029.
 2. RÖDEROVÁ, Petra. Oslabené vidění jako specifická potřeba z pohledu školní podpory a intervence. In Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami – ICIPSEN Hradec Králové. 2021.
 3. 2020

 4. RÖDEROVÁ, Petra, Marie PAVLOVSKÁ a Martin VRUBEL. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se zrakovým postižením. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 135 s. ISBN 978-80-210-9845-9.
 5. 2019

 6. RÖDEROVÁ, Petra. Speciálněpedagogická diagnostika oftalmopedická. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 54 s. ISBN 978-80-210-9590-8.
 7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 8. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 258 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
 9. 2018

 10. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Pavel BENEŠ. EDUCATION POLICY: INCLISIVE EDUCATION,SOCIOLOGY OF EDUCATION - Accessibility of Education for Students with Visual Impairment. Journal “EDUCATION“. Tbilisi: Sokhumi State Univerzity, 2018, roč. 9-10, 9-10, s. 14-24.
 11. SOKOLOVA, Anastasia, Petra RÖDEROVÁ, Šárka HLUBOCKÁ, Vojtěch POLÁŠEK a Alibek TOKABAYEV. Možnosti uplatnění nevidomých studentů v České republice a v zahraničí. In Beseda v rámci Týdne pro inkluzi 2018. 2018.
 12. 2017

 13. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za publikaci Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. Pedagogická fakulta MU, 2017.
 14. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8456-8.
 15. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8885-6.
 16. VRUBEL, Martin, Petra RÖDEROVÁ a Nora JÁGEROVÁ. Education, Support and Rehabilitation for People with Visual Impairments. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 140 s. ISBN 978-80-210-8456-8.
 17. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. první. Brno: MU, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 18. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
 19. 2016

 20. RÖDEROVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 203 s. ISBN 978-80-210-8091-1.
 21. RÖDEROVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 203 s. ISBN 978-80-210-8091-1.
 22. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 384 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
 23. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
 24. 2015

 25. RÖDEROVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 203 s. ISBN 978-80-210-8091-1.
 26. RÖDEROVÁ, Petra. Edukace osob se zrakovým postižením v osobnostním pojetí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 203 s. ISBN 978-80-210-8091-1.
 27. 2014

 28. VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014.
 29. 2013

 30. RÖDEROVÁ, Petra. Specifika ve vzdělávání žáků se zrakovým postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inculusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 155-171. ISBN 978-80-210-6646-5.
 31. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013. 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7.
 32. 2012

 33. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2.
 34. 2011

 35. PAVLOVSKÁ, Marie a Petra RÖDEROVÁ. Jak pracovat s odlišností. 2011.
 36. PAVLOVSKÁ, Marie a Petra RÖDEROVÁ. Odlišnost v kolektivu jako součást práce pedagoga na základní škole. In Opatřilová, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantage. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 155-167, 12 s. ISBN 978-80-7315-219-2.
 37. PAVLOVSKÁ, Marie a Petra RÖDEROVÁ. Současný stav práce pedagogů s odlišností v běžných školách. In Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. 2011.
 38. 2010

 39. PAVLOVSKÁ, Marie a Petra RÖDEROVÁ. Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2010. 9 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
 40. RÖDEROVÁ, Petra. Edukace a profesní příprava osob se zrakovým postižením. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. s. 273-288. ISBN 978-80-7315-198-0.
 41. RÖDEROVÁ, Petra. Möglichkeiten der Förderung von sehbehinderten und blinden Menschen in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, 2010, roč. 33, 3/2010, s. 28-33. ISSN 1561-2791.
 42. RÖDEROVÁ, Petra. Pojetí speciální pedagogiky. Edukace žáků a studentů se zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR, 2010. 42 s. ISBN 978-80-86856-64-3.
 43. PAVLOVSKÁ, Marie a Petra RÖDEROVÁ. Práce pedagogů s odlišností ve škole, analýza současného stavu. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vydání. Brno: Paido, 2010. s. 67-81, 13 s. ISBN 978-80-7315-202-4.
 44. RÖDEROVÁ, Petra. Profesní příprava žáků s postižením zraku. In Konference v rámci projektu EdTWIN - Jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 2010.
 45. RÖDEROVÁ, Petra. Střední školy pro zrakově postižené v současném pojetí vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 229-240. ISBN 978-80-210-5383-0.
 46. RÖDEROVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Využití her a metod dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ v práci speciálního pedagoga. 2010.
 47. RÖDEROVÁ, Petra. Základy speciální pedagogiky. In Přednáška v rámci kurzu pro výchovné poradce "Výchovné a kariérové poradenství u žáků se zdravotním postižením". 2010.
 48. 2009

 49. HAMADOVÁ, Petra. Důležitost specifických strategií a kompetencí v edukaci a životě osob s postižením zraku. In X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. Dramaterapeutická konference. 2009. ISBN 978-80-903832-7-2.
 50. HAMADOVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Odstraňování bariér při společném vzdělávání žáků a studentů pomocí metod dramatické výchovy. In Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 51. HAMADOVÁ, Petra a Lukáš KABÁTEK. Profesní orientace mládeže s postižením zraku. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 379-392. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 52. HAMADOVÁ, Petra. Sociální kompetence jako faktor zmírnění znevýhodnění v životě osob s postižením zraku. In Vítková, M., Vojtová, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
 53. HAMADOVÁ, Petra. Sociální kompetence jako faktor zmírnění znevýhodnění v životě osob s postižením. 2009.
 54. HAMADOVÁ, Petra. Sociální učení a dramatická výchova v posilování kompetencí osob s postižením zraku. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 5 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
 55. HAMADOVÁ, Petra a Marie PAVLOVSKÁ. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání. In Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 8 s. ISBN 978-80-210-4849-2.
 56. 2008

 57. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
 58. 2007

 59. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ a Lenka REMSOVÁ. Adaptace studentů se zrakovým postižením pomocí dramatické výchovy v období přechodu na střední školu. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávavacími potřebami I. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. s. 313-324, 11 s. Paido. ISBN 978-80-7315-163-8.
 60. PAVLOVSKÁ, Marie, Lenka REMSOVÁ a Petra HAMADOVÁ. Integrace nevidomých do běžné školní třídy. In Bartoňová, M., Vítková, M. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. Brno: PdF MU v Brně, 2007. s. 84-96, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
 61. HAMADOVÁ, Petra. Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol. In Pančocha, K., Vaďurová, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 55-71. ISBN 978-80-86633-92-3.
 62. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1.
 63. 2006

 64. RÖDEROVÁ, Petra. Edukace, předprofesní a profesní příprava osob se zrakovým postižením. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2.rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006. s. 249-268. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
 65. HAMADOVÁ, Petra. Předprofesní a profesní příprava u zrakově postižených. Profesní poradenství na Speciální ZŠ pro zrakově postižené v Brně. 2006.
 66. RÖDEROVÁ, Petra. Socioprofesní dimenze edukace žáků se zrakovým postižením. Disertační práce. Brno, 2006. 231 s.
 67. HAMADOVÁ, Petra. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených. In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 193-242, 49 s. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9.
 68. 2004

 69. HAMADOVÁ, Petra. Specifika výuky zrakově postižených. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2.rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. s. 262-282, 20 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 07:22