Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. POSKEROVÁ, Hana, Jan VOKURKA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Zdeněk DANĚK. Atlas of Oral Mucosal Diseases. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2020.
 2. POSKEROVÁ, Hana, Jan VOKURKA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Zdeněk DANĚK. Atlas onemocnění sliznice ústní dutiny. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2020.
 3. LOCHMAN, Jan, Martina ZAPLETALOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Rapid Multiplex Real-Time PCR Method for the Detection and Quantification of Selected Cariogenic and Periodontal Bacteria. Diagnostics. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-14. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics10010008.
 4. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. Repetitorium onemocnění sliznice ústní dutiny. 3. přepracované, elektronic. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2020. 145 s. ISBN 978-80-210-9550-2.
 5. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. University textbook on oral mucosal diseases. 3rd; electronic edition. Brno, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9563-2.
 6. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Zdeněk DANĚK. University textbook on oral mucosal diseases. 3., elektronické vyd. Brno, 2020. 154 s. ISBN 978-80-210-9563-2.
 7. 2019

 8. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Július JÁNOŠ, Hana POSKEROVÁ, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Antonín FASSMANN, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Adipokine gene variability and plasma levels in patients with chronic periodontitis - a case-control study. BRAZILIAN ORAL RESEARCH. SAO PAULO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA ODONTOLOGICA, 2019, roč. 33, e034, s. 1-12. ISSN 1807-3107. doi:10.1590/1807-3107bor-2019.vol33.0034.
 9. POSKEROVÁ, Hana. Deskvamativní gingivitis u mukokutánních onemocnění. Magazín Asociace dentálních hygienistek. 2019, č. 2, s. 7-9.
 10. KAVŘÍKOVÁ, Denisa, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Chemokine Receptor 2 (CXCR2) Gene Variants and Their Association with Periodontal Bacteria in Patients with Chronic Periodontitis. MEDIATORS OF INFLAMMATION. London: HINDAWI LTD, 2019, roč. 2019, č. 2061868, s. 1-8. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2019/2061868.
 11. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Hana POSKEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Jirina BARTOVA, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-1 Gene Variability and Plasma Levels in Czech Patients with Chronic Periodontitis and Diabetes Mellitus. INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTISTRY. London: HINDAWI LTD, 2019, roč. 2019, č. 6802349, s. 1-10. ISSN 1687-8728. doi:10.1155/2019/6802349.
 12. POSKEROVÁ, Hana, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Onemocnění dutiny ústní u pacientů s diabetem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2019, roč. 65, č. 4, s. 314-320. ISSN 0042-773X.
 13. 2018

 14. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Lucie MASOPUSTOVÁ, Hana POSKEROVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of NOD-like receptor (NLRP3) gene variability with chronic periodontitis and type 2 diabetes mellitus. In EuroPerio9, Amsterdam. 2018.
 15. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Václav ŘEHKA, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Differences in Interleukin-8 Plasma Levels between Diabetic Patients and Healthy Individuals Independently on Their Periodontal Status. International Journal of Molecular Sciences. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2018, roč. 19, č. 10, s. 1-17. ISSN 1422-0067. doi:10.3390/ijms19103214.
 16. POSKEROVÁ, Hana, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Michaela CVANOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vliv onemocnění diabetes mellitus na stav chrupu a parodontu. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 118, č. 1, s. 3-12. ISSN 1213-0613.
 17. 2017

 18. JÁNOŠ, Július, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN, Kateřina KAŇKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Adiponectin gene variability in relation to body mass index and lipid profile in patients with diabetes mellitus type 2 and chronic periodontitis. In Lipid mediators in ageing and disease, Aston University, UK, 2017. 2017.
 19. POSKEROVÁ, Hana. Deskvamativní gingivitida - diagnostika, léčba, kazuistiky. 2017.
 20. JÁNOŠ, Július, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Purinergic receptor (P2RX7) gene variability in Czech patients with diabetes mellitus type 2 and/or chronic periodontitis. In XVIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8765-1.
 21. JÁNOŠ, Július, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v génoch kódujúcich adipocytokíny, ich plazmatické koncentrácie a vzťah ku klinickým parametrom u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a chronickou parodontitídou. In XXVIII. Izakovičov memoriál, Nitra, Slovenská Republika, 2017. 2017.
 22. 2016

 23. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jakub KAŠTOVSKÝ, Světlana LUČANOVÁ, Jirina BARTOVA, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN, Kateřina KAŇKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-17A Gene Variability in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis: Its Correlation with IL-17 Levels and the Occurrence of Periodontopathic Bacteria. Mediators of Inflammation. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2016, roč. 2016, "neuvedeno", s. 1-9. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2016/2979846.
 24. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-8 receptor 2 (CXCR2) gene variability in patients with chronic periodontitis alone or in combination with type 2 diabetes mellitus in the Czech population. In International Congress of Immunology 2016, Melbourne. 2016. ISSN 1521-4141. doi:10.1002/eji.201670200.
 25. POSKEROVÁ, Hana, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Peter AUGUSTÍN a Věra SAZMOVÁ. Papillon-Lefevre syndrom - kazuistika. In Den s dětskou stomatologií. 2016.
 26. KAVÁNKOVÁ, Jana, Simona VALOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Veronika DVOŘÁKOVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v genu pro receptor produktů pokročilé glykace (RAGE) u pacientů s chronickou parodontitidou s/bez diabetes mellitus. In 60. Studentská vědecká konference LF MU. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
 27. 2015

 28. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jakub KAŠTOVSKÝ, Světlana LUČANOVÁ, Matej MAGURA, Pavol MOSNÝ, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analysis of vitamin D receptor and osteoprotegerin gene polymorphisms in patients with chronic periodontitis. In EuroPerio 8. 2015. ISSN 1600-051X. doi:10.1111/jcpe.12399.
 29. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza haplotypů polymorfizmů v promotoru genu pro interleukin-6 u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetem mellitem. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 30. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jirina BARTOVA, Hana POSKEROVÁ, Jan MÁCHAL, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Apolipoprotein E gene polymorphisms in relation to chronic periodontitis, periodontopathic bacteria and lipid levels. Archives of Oral Biology. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Press, 2015, roč. 60, č. 3, s. 456-462. ISSN 0003-9969. doi:10.1016/j.archoralbio.2014.10.003.
 31. POSKEROVÁ, Hana. Diabetes a dutina ústní. In Dni dentálnej hygieny Piešťany. 2015.
 32. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Simona VALOVÁ, Denisa KAVŘÍKOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Genetická analýza vybraných cytokinů ve vztahu k chronické parodontitidě u pacientů s/bez diabetu mellitu. In Den výzkumných prací 2015, Praha. 2015. ISSN 1210-7891.
 33. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Simona VALOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Genová variabilita v imunoregulačních faktorech u pacientů s chronickou parodontitidou a diabetes mellitus. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 115, č. 4, s. 89-97. ISSN 1210-7891.
 34. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Haplotype analysis of interleukin-6 gene promoter polymorphisms in patients with chronic periodontitis and diabetes mellitus. In The 12th World Congress on Inflammation. 2015. ISSN 1023-3830. doi:10.1007/s00011-015-0839-4.
 35. KAŠTOVSKÝ, Jakub, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jiřina BÁRTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN, Kateřina KAŇKOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Interleukin-17 gene variability and IL-17 plasma levels in patients with chronic periodontitis. In XVII. setkání biochemiků a molekulárních biologů, Brno. 2015. ISBN 978-80-210-8015-7.
 36. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Simona VALOVÁ, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Kateřina KAŇKOVÁ. Periodontal status and genetic variability in pro-inflammatory cytokines in patients with diabetes mellitus. In World Diabetes Congress 2015, IDF. 2015.
 37. VALOVÁ, Simona, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v promotoru genu pro interleukin-6 u pacientů s chronickou parodontitidou. In Den výzkumných prací 2015, Praha. 2015. ISSN 1210-7891.
 38. 2014

 39. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Hana POSKEROVÁ a Antonín FASSMANN. Association of interleukin-1 gene polymorphisms with chronic periodontitis and diabetes mellitus in Czech population. In BIT´s 1st Annual World Congress of Oral and Dental Medicine 2014. 2014.
 40. SEDLÁČKOVÁ, Denisa, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. CXCR2 gene polymorphisms in patients with chronic and aggressive periodontitis in the Czech population. In Human Single Nucleotide Polymorphisms and Disease (Gordon Research Conference), Stonehill College Easton, MA, USA. 2014.
 41. POSKEROVÁ, Hana, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Diabetes mellitus a orální zdraví. Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 2014, č. 5, s. 75-86. ISSN 1213-0613.
 42. MAGURA, Matej, Pavol MOSNÝ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra VALÍKOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmus TaqI v géne pre vitamín D receptor (VDR) a jeho vzťah k agresívnej a chronickej parodontitíde. In International Dental Student Congress 2014, Brno. 2014.
 43. MAGURA, Matej, Pavol MOSNÝ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra VALÍKOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmus TaqI v géne pre vitamín D receptor (VDR) a jeho vzťah k agresívnej a chronickej parodontitíde. In 58. Studentská vědecká konference, Brno. 2014. ISBN 978-80-210-6820-9.
 44. 2013

 45. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jan MÁCHAL, Jiřina BÁRTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA a Antonín FASSMANN. Apolipoprotein E gene polymorphisms in chronic and aggressive periodontitis. In 2nd Meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology. 2013.
 46. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jan MÁCHAL, Jiřina BÁRTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Apolipoprotein E gene polymorphisms in chronic periodontitis. In FEBS CONGRESS 2013, Sankt Petersburg, Russia, FEBS Journal, vol. 280, suppl. 1, pp. 457. 2013. ISSN 1742-4658.
 47. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Haplotype Analysis of Interleukin-8 Gene Polymorphisms in Chronic and Aggressive Periodontitis. Mediators of Inflammation. New York (USA): Hindawi Pub. Corp., 2013, roč. 2013, č. 342351, s. 1-8. ISSN 0962-9351. doi:10.1155/2013/342351.
 48. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Haplotype analysis of interleukin-8 polymorphisms in chronic and aggressive periodontitis. In Front Immunol, Conference Abstract: 15th International Congress of Immunology (ICI), Milan, Italy. 2013. ISSN 1664-3224. doi:10.3389/conf.fimmu.2013.02.00919.
 49. POSKEROVÁ, Hana, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Parodontitida a systémová onemocnění. In Pražské Dentální dny. 2013.
 50. POSKEROVÁ, Hana. Podpůrná lokální léčba parodontopatií – orální antiseptika. Praktický rádce zubního lékaře. Praha: Verlag Dashofer, 2013, roč. 31, únor 2013, s. 725-735. ISSN 1801-8122.
 51. POSKEROVÁ, Hana. Použití antiseptik a antibiotik v parodontologii. In Odborná konference ADH v ČR. 2013.
 52. POSKEROVÁ, Hana a Jan HRBEK. Projevy systémového onemocnění v dutině ústní - kazuistika. 2013.
 53. POSKEROVÁ, Hana, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Příspěvek k problematice parodontitidy u diabetiků. In Den Výzkumných prací na 1. LF UK Praze a VFN. 2013.
 54. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jan MÁCHAL, Jiřina BÁRTOVÁ, Hana POSKEROVÁ, Jan VOKURKA, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Variabilita v genu pro apolipoprotein E a její vztah k lipidovému profilu u pacientů s parodontitidou. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí. 2013. ISBN 978-80-905337-3-8.
 55. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Hana POSKEROVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Vztah polymorfizmů v genu pro interleukin-1 k onemocnění chronickou parodontitidou a diabetes mellitus. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí. 2013. ISBN 978-80-905337-3-8.
 56. 2012

 57. POSKEROVÁ, Hana. Parodontitida – speciální diagnostické postupy, vyšetření parodontálních patogenů. Praktický rádce zubního lékaře. Praha: Verlag Dashofer, 2012, roč. 29, srpen 2012, s. 675-686. ISSN 1801-8122.
 58. POSKEROVÁ, Hana, Antonín FASSMANN a Lydie IZAKOVIČOVÁ - HOLLÁ. Problematika parodontitidy u diabetiků - souhrnný referát. 2012. ISSN 1212-5725.
 59. POSKEROVÁ, Hana. Riziko vzniku a rozvoje parodontitidy. Praktický rádce zubního lékaře. Praha: Verlag Dashofer, 2012, roč. 28, květěn 2012, s. 705-710. ISSN 1801-8122.
 60. 2011

 61. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Jan VOKURKA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Hana POSKEROVÁ a Jarmila CELEROVÁ. Deproteinized bovine bone matrix in periodontal regeneration in organ transplant patients. In Osteology Cannes. 2011.
 62. POSKEROVÁ, Hana. Diabetes mellitus a dutina ústní. Praktický rádce zubního lékaře. Praha: Verlag Dashofer, 2011, č. 26, s. 877-884. ISSN 1801-8122.
 63. POSKEROVÁ, Hana. Instrumentárium pro chirurgickou fázi terapie parodontopatií. Praktický rádce zubního lékaře. Praha: Verlag Dashofer, 2011, roč. 2011, č. 25, s. 747-760. ISSN 1801-8122.
 64. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Petra LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Pavla PANTUČKOVÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Molekulárně biologická analýza genů u vybraných patologických stavů v dutině ústní. In Sympozium XIII. Brněnské dentální a implantologické dny, přednáškové dny LF MU. 2011. ISBN 978-80-210-5446-2.
 65. POSKEROVÁ, Hana. Onemocnění ústní sliznice a nežádoucí projevy léků v dutině ústní. In Praktické lékárenství. 2011, 7, Suppl. A. s 13, V. kongres praktického lékárenství, Olomouc. 2011. ISSN 1803-5906.
 66. POSKEROVÁ, Hana, Antonín FASSMANN a Jan VOKURKA. Pigmentové léze na sliznicích dutiny ústní. In Parodontologické dny ve Frymburku. 2011.
 67. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jan VOKURKA a Hana POSKEROVÁ. Plazma bohatá na trombocyty v regeneraci parodontu pacientů po transplantaci orgánů. Folia Parodontologica Bohemica. Praha: Česká parodontologická společnost, 2011, roč. 7, č. 12, s. 10-11. ISSN 1801-1314.
 68. POSKEROVÁ, Hana, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jan VOKURKA. Příspěvek k problematice parodontitidy u diabetiků. Folia Parodontologica Bohemica. Praha: Česká parodontologická společnost, 2011, roč. 7, č. 12, s. 11-13. ISSN 1801-1314.
 69. POSKEROVÁ, Hana, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jan VOKURKA. Příspěvek k problematice parodontitidy u diabetiků. In Parodontologické dny 30.9.-1.10. 2011. Folia Parodontoligica Bohemica, 7, 13. 2011. ISSN 1801-1314.
 70. POSKEROVÁ, Hana. Přístrojové vybavení pro terapii parodontopatií. Praktický rádce zubního lékaře. Praha: Verlag Dashofer, 2011, roč. 2011, č. 23, s. 713-732. ISSN 1801-8122.
 71. POSKEROVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA a Antonín FASSMANN. Změny na sliznicích dutiny ústní u hematoonkologických pacientů. In FASSMANN, Antonín. Konference České asociace sester - Péče o onkologicky nemocné pacienty ve stomatologii. 2011.
 72. 2010

 73. POSKEROVÁ, Hana. Dlahování v parodontologii. Praktický rádce zubního lékaře. Verlag Dashofer, 2010, roč. 20, s. 899-908. ISSN 1801-8122.
 74. POSKEROVÁ, Hana, Peter AUGUSTÍN, Jan VOKURKA a Antonín FASSMANN. Onemocnění sliznic dutiny ústní. In Ortodontický kongres. 2010.
 75. POSKEROVÁ, Hana. Ostření a broušení parodontologických nástrojů. Odborná praxe zubního lékaře. Praha: Verlag Dashofer, 2010, roč. 22, č. 22, s. 723 - 738. ISSN 1801-8122.
 76. POSKEROVÁ, Hana. Parodontologické instrumentárium - pro diagnostiku parodontopatií, pro iniciální fázi terapie parodontopatií, ruční nástroje. Praktický rádce zubního lékaře. Verlag Dashofer, 2010, roč. 21, s. 687-702. ISSN 1801-8122.
 77. POSKEROVÁ, Hana. Perforace zubního kořene - důsledky pro tkáně parodontu. Praktický rádce zubního lékaře. Verlag Dashofer, 2010, roč. 19, s. 815-820. ISSN 1801-8122.
 78. VANĚK, Jiří a Hana POSKEROVÁ. Stomatologie pro studující všeobecné lékařství - dodatek skript. 2010. vyd. Brno: LF MU, 2010. 19 s. ISBN 978-80-210-5121-8.
 79. POSKEROVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA a Antonín FASSMANN. Změny na sliznicích dutiny ústní u hematoonkologických pacientů. In AUGUSTÍN, Peter. Parodontologické dny v Mikulově. 2010.
 80. 2009

 81. FILIPI, Vladimír, Ladislav GREGOR, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Karin KLIMO KAŇOVSKÁ a Hana POSKEROVÁ. Mezioborová spolupráce při řešení oboustranné retence horních špičáků. In Konference mladých lékařů 2009. 2009.
 82. POSKEROVÁ, Hana. Parodontologicko – protetická léčba pacientky s agresivní parodontitidou. In Parodontologické dny. 2009.
 83. 2008

 84. POSKEROVÁ, Hana. Iatrogenní perforace kořene – důsledky pro tkáně parodontu. In Interdental 2008 - 16. medzinárodný stomatologický kongres a výstava - zborník prednášok. Prvé. Bratislava SK: Slovenská komora zubných lekárov, 2008. s. 20-21. ISBN 978-80-969906-6-5.
 85. 2007

 86. POSKEROVÁ, Hana. Agresivní parodontitis - konzervativní přístup s využitím moderních diagnostických a terapeutických prostředků (kazuistika). In Interdental 2007 - 15. medzinárodný stomatologický kongres a výstava - zborník prednášok. Prvé. Bratislava SK: Slovenská komora zubných lekárov, 2007. s. 26 - 27, 51 s. ISBN 978-80-969152-3-1.
 87. POSKEROVÁ, Hana. Neobvyklá celková reakce na dolní snímací náhradu. In Parodontologické dny v Telči. 2007.
 88. 2006

 89. POSKEROVÁ, Hana, Marek ODSTRČIL a Miroslav NEČAS. Neobvyklá celková reakce na zubní náhradu. In Interdental 14.mezinárodní stomatologický kongres. 1. vydání. Bratislava SR: Slovenská komora zubných lekárov, 2006. s. 13. ISBN 0-969152-2-3.
 90. POSKEROVÁ, Hana. Pulpoparodontální onemocnění. LKS Časopis České stomatologické komory. Praha: Česká stomatologická komora, 2006, roč. 16, č. 6, s. 16 - 21. ISSN 1210-3381.
 91. 2005

 92. POSKEROVÁ, Hana. Pulpoparodontální onemocnění. In Interdental XIII.ročník mezinárodného stomatologického kongresu a výstavy. Zborník prednášok. Prvé. Bratislava: Regionálna komora zubných lekárov so sídlom v Bratislave, 2005. s. 11-53. ISBN 80-969152-1-5.
 93. POSKEROVÁ, Hana. Pulpoparodontální onemocnění z pohledu parodontologa. In Pražské Dentální Dny. 2005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 9. 2021 07:19