Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. SVĚTLÁK, Miroslav, Zdeňka BAREŠOVÁ, Monika LEKÁROVÁ a Dana VIGAŠOVÁ. eHealth v kontextu psychiatrie – co nám elektronizace zdravotnictví přináší a jakým výzvám budeme čelit? In XIV. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. 2022.
 2. LEKÁROVÁ, Monika, Zdeňka BAREŠOVÁ, Dana VIGAŠOVÁ a Miroslav SVĚTLÁK. Psychologické intervence založené na Mindfulness v biologii člověka. In XIV. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. 2022.
 3. LIPTÁKOVÁ, Simona, Miroslav SVĚTLÁK, Roman HYTYCH, Juraj MATIS, Alena SLEZÁČKOVÁ a Rastislav ŠUMEC. Signing up is not yet mindfulness practice: A systematic review of adherence to eHealth and mHealth mindfulness-based programs in the pre-pandemic period. Československá psychologie. Brno: Institute of Psychology, Czech Academy of Sciences, 2022, roč. 66, č. 3, s. 233-254. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.66.3.233.
 4. 2021

 5. SVĚTLÁK, Miroslav, Pavla LINHARTOVÁ, Terézia KNEJZLÍKOVÁ, Jakub KNEJZLÍK, Barbora KÓŠA, Veronika HORNÍČKOVÁ, Kristýna DVOŘÁČKOVÁ, Klaudia LUČANSKÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Rastislav ŠUMEC. Being Mindful at University: A Pilot Evaluation of the Feasibility of an Online Mindfulness-Based Mental Health Support Program for Students. In Rachel Kowert , Christopher J. Ferguson , Paul C. Fletcher, Doris Rusch. Digital Games and Mental Health. Lausanne: Frontiers, 2021. s. 130-142. Neveden. ISBN 978-2-88971-461-2. doi:10.3389/978-2-88971-461-2.
 6. SVĚTLÁK, Miroslav, Pavla LINHARTOVÁ, Terézia KNEJZLÍKOVÁ, Jakub KNEJZLÍK, Barbora KÓŠA, Veronika HORNÍČKOVÁ, Kristýna JAROLÍNOVÁ, Klaudia LUČANSKÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Rastislav ŠUMEC. Being Mindful at University: A Pilot Evaluation of the Feasibility of an Online Mindfulness-Based Mental Health Support Program for Students. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers, 2021, roč. 11, JAN 2021, s. 1-16. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2020.581086.
 7. LEKÁROVÁ, Monika, Zdeňka BAREŠOVÁ, Miroslav SVĚTLÁK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Tatiana MALATINCOVÁ a Rastislav ŠUMEC. eHealth v medicíně a onkologii - nové horizonty klinické praxe. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2021, roč. 34, č. 5, s. 366-373. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021366.
 8. KNEJZLÍKOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Tatiana MALATINCOVÁ, Robert ROMAN, Jan CHLÁDEK, Jana NAJMANOVÁ, Pavel THEINER, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Electrodermal Response to Mirror Exposure in Relation to Subjective Emotional Responses, Emotional Competences and Affectivity in Adolescent Girls With Restrictive Anorexia and Healthy Controls. Frontiers in Psychology. Lausanne: Frontiers, 2021, roč. 12, September 2021, s. 1-16. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2021.673597.
 9. SVĚTLÁK, Miroslav. How psychology associations can educate on climate change: Global Psychology Alliance discussion. In Psychology in Action: Leading for the Climate; Global Psychology Alliance; American Psychology Association. 2021.
 10. SVĚTLÁK, Miroslav. Jak se starat o sebe, abychom se mohli starat o druhé. In XIII. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ. 2021.
 11. SVĚTLÁK, Miroslav. Jak se ve stresu nestresovat: všímavost, sebe-soucit a péče o druhé jako pozadí změny naší perspektivy. In Vitální učitel, konference FF MU. 2021.
 12. SVĚTLÁK, Miroslav. Mindfullness - představení eHealth aplikace pro pacienty. In BOD 2021 – Pacientský seminář – MOU a Hlas onkologických pacientů. 2021.
 13. SVĚTLÁK, Miroslav. Myšlenka, která zachrání svět. psychologie.cz, 2021.
 14. SVĚTLÁK, Miroslav a Jitka CHOLASTOVÁ. Návyky zdravé mysli: cokoli praktikujeme, to posilujeme. psychologie.cz. psychologie.cz, 2021. psychologie.cz.
 15. HOLŠTAJN ZEMÁNKOVÁ, Petra, Martin GAJDOŠ, Miroslav SVĚTLÁK, Martin BAREŠ, Jan ŠIRŮČEK a Tomáš KAŠPÁREK. Processing of emotionally ambiguous stimuli in eating disorders: an fMRI pilot study. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. New York: Springer, 2021, roč. 26, č. 8, s. 2757-2761. ISSN 1124-4909. doi:10.1007/s40519-021-01130-7.
 16. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Adéla GEPRTOVÁ a Miroslav SVĚTLÁK. Protektivní faktory prožívaného stresu u pacientů s mnohočetným myelomem. Klinická onkologie. Praha: Česká Lékařská Společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 34, Supplementum 2, s. "2S111"-"2S113", 3 s. ISSN 0862-495X.
 17. SVĚTLÁK, Miroslav a Tereza STEPAKOVÁ. Psychological preparation of children for surgery. Akutne.cz, 2021.
 18. SVĚTLÁK, Miroslav a Tereza STEPAKOVÁ. Psychologická příprava dítěte na zákrok. Akutne.cz, 2021.
 19. SVĚTLÁK, Miroslav, Šárka DAŇHELOVÁ, Barbora KÓŠA, Alena SLEZÁČKOVÁ a Rastislav ŠUMEC. Self-compassion in medical students: a pilot study of its association with professionalism pressure. BMC Medical Education. London: BMC, 2021, roč. 21, č. 1, s. 1-7. ISSN 1472-6920. doi:10.1186/s12909-021-02930-2.
 20. SVĚTLÁK, Miroslav. Štěstí a neuroplasticita: životní spokojenost je dovednost. In 10. kongres české odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP. 2021.
 21. LEKÁROVÁ, Monika, Dana VIGAŠOVÁ, Zdeňka BAREŠOVÁ, Miroslav SVĚTLÁK a Rastislav ŠUMEC. Vliv psychologických intervencí na neuro-endokrino-imunitní markery u onkologických pacientů. In Brněnské onkologické dny. 2021.
 22. 2020

 23. HLAVATÁ, Pavlína, Pavla LINHARTOVÁ, Rastislav ŠUMEC, Pavel FILIP, Miroslav SVĚTLÁK, Marek BALÁŽ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Behavioral and Neuroanatomical Account of Impulsivity in Parkinson's Disease. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2020, roč. 10, JAN 10 2020, s. 1-12. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.01338.
 24. KAŠPÁREK, Tomáš, Petr SOJKA, Miroslav SVĚTLÁK, Marek BALÁŽ a Martin BAREŠ. Funkční dystonie - od psychiatrie přes neurologii k neurovědám. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference Lázně Jeseník. 2020. ISSN 1211-7579.
 25. MOTLOVA BANKOVSKA, Lucie, Miroslava JANOUSKOVA, Tomas FORMANEK, Michal GOETZ, David HOLUB, Jan HUBENAK, Tomáš KAŠPÁREK, Klara LATALOVA, Hana PAPEZOVA, Miroslav SVĚTLÁK, Petr SILHAN, Pavel TRANCIK, Jan VEVERA a Richard BALON. Medical Students' Career Choice and Attitudes Toward Psychiatry: Case of the Czech Republic. ACADEMIC PSYCHIATRY. NEW YORK: SPRINGER, 2020, roč. 44, č. 6, s. 751-755. ISSN 1042-9670. doi:10.1007/s40596-020-01311-z.
 26. MATIS, Juraj, Miroslav SVĚTLÁK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Marek SVOBODA a Rastislav ŠUMEC. Mindfulness-Based Programs for Patients With Cancer via eHealth and Mobile Health: Systematic Review and Synthesis of Quantitative Research. Journal of Medical Internet Research. Toronto: JMIR PUBLICATIONS, INC, 2020, roč. 22, č. 11, s. 1-21. ISSN 1438-8871. doi:10.2196/20709.
 27. SVĚTLÁK, Miroslav. Mindfulness/všímavost v paliativní péči - léčivý efekt přítomného okamžiku. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, Suppl 2, s. "2s138"-"2S141", 4 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20202S138.
 28. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Adéla GEPRTOVÁ a Miroslav SVĚTLÁK. Protektivní faktory prožívaného stresu u pacientů s mnohočetným myelomem. In 45. Brněnské onkologické dny. 2020.
 29. SUCHÝ, Adam a Miroslav SVĚTLÁK. Psychohygiena pro zdravotníky (nejen) v době koronavirové Soubor doporučení pro lékaře. 2020.
 30. 2019

 31. KNEJZLÍKOVÁ, Terézia, Pavla LINHARTOVÁ a Miroslav SVĚTLÁK. Efficient use of micro-services architecture for eMental Health care development in the Czech republic. In 27th European congress of psychiatry. 2019. ISSN 0924-9338.
 32. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Emotional stimuli candidates for behavioural intervention in the prevention of early childhood caries: a pilot study. BMC Oral Health. London: BMC, 2019, roč. 19, č. 33, s. 1-8. ISSN 1472-6831. doi:10.1186/s12903-019-0718-4.
 33. SVĚTLÁK, Miroslav. Empatie, jako rizikový faktor rozvoje syndromu vyhoření: od empatie k soucitu. In Brněnské onkologické dny a XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2019.
 34. SVĚTLÁK, Miroslav. Fenomenologie: Mindfulness dle Edmunda Husserla. In 6. Česká a 3. Česko-Slovenská konference Gestalt terapie. 2019.
 35. KNEJZLÍKOVÁ, Terézia a Miroslav SVĚTLÁK. Is own body really aversive stimulus in eating disorder? Is their subjective and physical reaction similar? In 27th European congress of psychiatry. 2019. ISSN 0924-9338.
 36. SVĚTLÁK, Miroslav. Mindfulness: evidence - based duchovní růst a cesta k životní spokojenosti zdravotníků. In Brněnské onkologické dny a XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2019.
 37. SVĚTLÁK, Miroslav. Mindfulness je víc, než jen stažení aplikace: augmentace všímavé praxe prostřednictvím eHealth programů. In MINDFULNESSCON 2019. 2019.
 38. SVĚTLÁK, Miroslav. Noc vědců 2019: Šetrně k planetě prostřednictvím pochopení zákonitostí fungování naší mysli: ekologické problémy z hlediska neurovědy, psychoterapie a duchovního růstu. 2019.
 39. SVĚTLÁK, Miroslav. O empatii, soucitu a lidskosti v medicíně. Medical tribune. Medical Tribune CZ s.r.o., 2019. ISSN 1214-8911.
 40. SVĚTLÁK, Miroslav. Osobní vize lékaře v procesu volby specializace: měkké dovednosti nezbytné pro kompetentní praxi lékaře. In 18. Česko-sLovenský psychiatrický sjezd. 2019.
 41. SVĚTLÁKOVÁ, Lucie, Ondřej SLÁMA, Miroslav SVĚTLÁK, Lukáš POCHOP, Jiří ŠEDO, Radka ALEXANDROVÁ, Ondřej BÍLEK a Rostislav VYZULA. Prevalence symptomů úzkosti a deprese a jejich vliv na kvalitu života u pacientů v paliativní onkologické léčbě: projekt PALINT. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 3, s. 201-207. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019201.
 42. SOJKA, Petr, Jan LOŠÁK, Martin LAMOŠ, Martin BAREŠ, Tomáš KAŠPÁREK, Milan BRÁZDIL, Marek BALÁŽ, Miroslav SVĚTLÁK, Jitka KOČVAROVÁ a Jana FIALOVÁ. Processing of Emotions in Functional Movement Disorder: An Exploratory fMRI Study. FRONTIERS IN NEUROLOGY. LAUSANNE: FRONTIERS MEDIA SA, 2019, roč. 10, AUG 14 2019, s. 1-10. ISSN 1664-2295. doi:10.3389/fneur.2019.00861.
 43. SVĚTLÁK, Miroslav. Profesionál ve zdravotnictví, nebo člověk, který léčí: Lidská medicína cestou oslovení lidskosti v nás. In Brněnské onkologické dny a XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2019.
 44. 2018

 45. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Behavioral intervention: a tool in early childhood caries prevention. In 14th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry. 2018.
 46. KNEJZLÍKOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK a Pavla LINHARTOVÁ. E-Health ve výzkumu: systém pro správu, administraci a vyhodnocování dotazníkových metod. In XII. Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2018.
 47. SVĚTLÁK, Miroslav. Na Mindfulness/Všímavosti založené programy pro podporu duševního zdraví zdravotníků: evidence-based duchovní růst a cesta k životní spokojenosti. In XLII. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 1802-5307.
 48. SVĚTLÁK, Miroslav. Neurofyziologie emočních regulací a kůže. In 6. Brněnský dermatologický den Antonína Trýba. 2018.
 49. SOJKA, Petr, Martin BAREŠ, Tomáš KAŠPÁREK a Miroslav SVĚTLÁK. Processing of Emotion in Functional Neurological Disorder. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, 2018, roč. 9, č. 479, s. 1-13. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2018.00479.
 50. SVĚTLÁK, Miroslav, Pavel THEINER a Eva KUBICOVÁ. Short-term effect of simple mindfulness practices on emotional state in hospitalized adolescents with mental disorders: a pilot study. In 23th International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied. 2018.
 51. 2017

 52. SVĚTLÁK, Miroslav, Kristýna MARSOVÁ, Terézia BERNÁTOVÁ a Leona WINKLEROVÁ. Emoční uvědomění u adolescentů – pilotní studie ověřující základní psychometrické vlastnosti české verze Škály úrovně emočního uvědomění pro děti LEAS-C. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 2, s. 197-207. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017197.
 53. BERNÁTOVÁ, Terézia a Miroslav SVĚTLÁK. Emotion regulation during looking in the mirror in patients with eating disorder. In EPA 2017 25th European Congress of Psychiatry. 2017. doi:10.1016/j.eurpsy.2017.01.415.
 54. KNEJZLÍKOVÁ, Terézia a Miroslav SVĚTLÁK. Emotional and Interoceptive Awareness and Its Relationship to Restriction in Young Women with Eating Disorders and Healthy Controls: a Cascade from Emotional to Behavioral Dysregulation. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia, 2017, roč. 59, č. 2, s. 78-86. ISSN 1802-9698. doi:10.1007/s41470-017-0006-z.
 55. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ a Matyáš JELÍNEK. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 161 s. ISBN 978-80-210-8862-7.
 56. SUCHÝ, Adam, Miroslav SVĚTLÁK a David ČÁP. Terapeutův stín aneb už jsou ti zatracení pacienti zase tady. In 5. česká konference Gestalt psychoterapie. 2017.
 57. 2016

 58. JANASOVÁ, Kateřina a Miroslav SVĚTLÁK. Autismus by proxy: případová studie. In 27. konference Duševní zdraví mládeže. 2016. ISBN 978-80-7471-174-9.
 59. BERNÁTOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Robert ROMAN a Tomáš KAŠPÁREK. ELEKTROFYZIOLOGIE REGULACE EMOCÍ U PORUCH PŘÍJMU POTRAVY. In V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a 25. Medzinárodná konferencia C.I.A.N.S. 2016. 2016.
 60. BERNÁTOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Emoční regulace u poruch příjmu potravy - pilotní výsledky. První. Brno: Tribun EU, 2016. s. 170-172. ISBN 978-80-263-1047-1.
 61. SVĚTLÁK, Miroslav. Jak psychosomatická medicína stojí v cestě psychosomatickému přístupu v medicíně. In 27. konference Duševní zdraví mládeže. 2016. ISBN 978-80-7471-174-9.
 62. SVĚTLÁK, Miroslav, Terézia BERNÁTOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Neurovývojový pohled na vývoj obranných mechanismů a regulaci emocí. ČLS JEP, 2016. s. 168-169. ISBN 978-80-263-1047-1.
 63. BERNÁTOVÁ, Terézia. Psychofyziologické koreláty regulace emocí během expozice vlastnímu obrazu v zrcadle u pacientek s poruchami příjmu potravy. In SVĚTLÁK, Miroslav, Robert ROMAN a Tomáš KAŠPÁREK. 63. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 2016.
 64. 2015

 65. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Behaviorální intervence jako možnost prevence zubního kazu u malých dětí. In Víme, jak na zubní kaz. 2015.
 66. SVĚTLÁK, Miroslav, Terézia BERNÁTOVÁ, Eliška PAVLÍKOVÁ a Lucie WINKLEROVÁ. Měření úrovně emočního uvědomění - pilotní studie ověřující základní psychometrické vlastnosti české verze Škály úrovně emočního uvědomění LEAS. Česka a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 6, s. 680-686. ISSN 1210-7859.
 67. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between mothers' attitudes to diet and oral hygiene and caries risk in infants. In 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. 2015. ISSN 0960-7439.
 68. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between mothers’ attitudes to diet and oral hygiene and caries risk in infants. In 25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry in 2015. 2015. doi:10.1111/ipd.2015.25.issue-s1/issuetoc.
 69. BARTOŠOVÁ, Michaela, Miroslav SVĚTLÁK, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Znalosti matek o rizikových faktorech vzniku zubního kazu a jejich postoje k péči o dočasný chrup. In Den výzkumných prací 2015. 2015.
 70. SVĚTLÁK, Miroslav a Tomáš KAŠPÁREK. Zrození self: neurovývojový pohled na integraci a interakci těla a mysli. 2015. ISSN 1212-0383.
 71. 2014

 72. SVĚTLÁK, Miroslav, Barbora JURIGOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Tomáš URBÁNEK a Jana NAJMANOVÁ. Emoční uvědomění a regulace emocí u adolescentních dívek s poruchami přijmu potravy. In 26. česko-slovenská konference DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE. 2014. ISBN 978-80-7471-085-8.
 73. SVĚTLÁK, Miroslav, Robert ROMAN, Radko OBEREIGNERŮ a Alena DAMBORSKÁ. Jak se cítíte „teď a tady“? Neuronální pozadí emočního uvědomění. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 2, s. 132-141. ISSN 1802-3983.
 74. ROMAN, Robert, Miroslav SVĚTLÁK, Alena DAMBORSKÁ a Miloslav KUKLETA. Neurofyziologie obranného chování. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 110, č. 2, s. 96-104. ISSN 1212-0383.
 75. BOB, Petr, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Miloslav KUKLETA, Jan CHLÁDEK a Milan BRÁZDIL. Preictal Dynamics of EEG Complexity in Intracranially Recorded Epileptic Seizure A Case Report. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014, roč. 93, č. 23, s. "nestránkováno", 4 s. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000000151.
 76. 2013

 77. SVĚTLÁK, Miroslav, Radek HODOVAL, Alena DAMBORSKÁ, Milan PILÁT, Robert ROMAN, Michal ČERNÍK, Radko OBEREIGNERŮ a Petr BOB. Emoční reakce vyvolaná textovými zdravotními varováními na obalech tabákových výrobků u dětí staršího školního věku a adolescentů. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 68, č. 2, s. 78-91. ISSN 0069-2328.
 78. ROMAN, Robert, Milan BRÁZDIL, Jan CHLÁDEK, Ivan REKTOR, Pavel JURÁK, Miroslav SVĚTLÁK, Alena DAMBORSKÁ, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Hippocampal negative event-related potential recorded in humans during a simple sensorimotor task occurs independently of motor execution. Hippocampus. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2013, roč. 23, č. 12, s. 1337-1344. ISSN 1050-9631. doi:10.1002/hipo.22173.
 79. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Robert ROMAN, Stanislav JEŽEK, Alena DAMBORSKÁ, Jan CHLÁDEK, Daniel Joel SHAW a Miloslav KUKLETA. Stress-Induced Alterations of Left-Right Electrodermal Activity Coupling Indexed by Pointwise Transinformation. Physiological Research. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Physiology, 2013, roč. 62, č. 6, s. 711-719. ISSN 0862-8408.
 80. 2012

 81. SVĚTLÁK, Miroslav a Kateřina PŠENICOVÁ. Příznaky bažení po jídle u dětí staršího školního věku a jejich vztah k BMI. Vnitřní lékařství. Praha, 2012, roč. 58, č. 2, s. 110-117. ISSN 0042-773X.
 82. SVĚTLÁK, Miroslav a Adam SUCHÝ. Psychologická péče o zdravotníky v onkologii: současná teorie a praxe v podmínkách českého zdravotnictví. In Prague Onco 2012. 2012.
 83. 2011

 84. BIZIK, Gustav, Petr BOB, Jiří RABOCH, Miroslav SVĚTLÁK, Jakub ŠIMEK, Ondřej PEC, Hana BENAKOVA a Jana UHROVA. Dissociation and immune dysregulation: a preliminary report. Activitas Nervosa Superior. Prague: Neurosciencia and NC Publishing, 2011, roč. 53, 2-3, s. 141-145, 6 s. ISSN 1802-9698.
 85. BOB, Petr a Miroslav SVĚTLÁK. Dissociative states and neural complexity. Brain and Cognition. ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE, 2011, roč. 75, č. 2, s. 188-195. ISSN 0278-2626. doi:10.1016/j.bandc.2010.11.014.
 86. SVĚTLÁKOVÁ, Lucie, Ondřej SLÁMA, Miroslav SVĚTLÁK, Ladislav KABELKA, Regina SLÁNOVÁ a Rostislav VYZULA. Hospice vs. Hospital: Is There a Difference in Pharmacotherapy of Dying Cancer Patient? In 12th Congress of the European Association for Palliative Care. 2011.
 87. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z fyziologie. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.
 88. RADKO, Obereignerů, Obereignerů KATEŘINA, Král MAREK, Čáp DAVID, Miroslav SVĚTLÁK a Kaňovský PETR. Projevy organického postižení CNS ve výkonových a projektivních psychodiagnostických metodách. In Neurologie pro praxi. 2011. ISBN 978-80-87327-61-6.
 89. SVĚTLÁK, Miroslav a Adam SUCHÝ. Psychologická péče o zdravotníky v onkologii: současná teorie a praxe v podmínkách českého zdravotnictví. Klinická onkologie. Brno, 2011, roč. 24, č. 4, s. 302-307. ISSN 0862-495X.
 90. 2010

 91. SVĚTLÁK, Miroslav. Aktivace procesů změny u mladistvých kuřáků. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2010, roč. 90/6, č. 6, s. 371-375. ISSN 0032-6739.
 92. SVĚTLÁK, Miroslav a Michal ČERNÍK. Bažení po jídle: Dotazník neodolatelné chuti k jídlu. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2010, roč. 90/2010, 1/ 2010, 4 s. ISSN 0032-6739.
 93. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB a Miloslav KUKLETA. Complex partial seizure-like symptoms and smoking in university students. Scripta medica. Brno, 2010, roč. 83, č. 2, s. 124-129. ISSN 1211-3395.
 94. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Michal ČERNÍK a Miloslav KUKLETA. Electrodermal complexity during the Stroop Colour Word Test. AUTONOMIC NEUROSCIENCE: Basic and Clinical. Amsterdam, Netherlands: ELSEVIER, 2010, roč. 152/ 2010, 1/ 2010, s. 101-107. ISSN 1566-0702.
 95. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Michal ČERNÍK, Jan CHLÁDEK a Miloslav KUKLETA. Electrodermal dimensional complexity and smoking. Scripta Medica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 83, č. 1, s. 63-69, 6 s. ISSN 1211-3395.
 96. SVĚTLÁK, Miroslav. Food craving, stress and limbic irritability. Activitas Nervosa Superior. Prague: Neurosciencia and NC Publishing, 2010, roč. 3-4, č. 52, s. 113-117. ISSN 1802-9698.
 97. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina FIALOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 109 s. ISBN 978-80-210-4409-8.
 98. SVĚTLÁK, Miroslav, Adam SUCHÝ a Rostislav VYZULA. První zkušenosti s profylaktickým a terapeuticko poradenským programem pro lékaře a sestry na MOÚ: využití Gestalt přístupu ve zdravotnictví. In Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny s XXIV. Konferencí pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 193-193. ISBN 978-80-86793-15-3.
 99. 2009

 100. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Michal ČERNÍK a Miloslav KUKLETA. Electrodermal dimensional complexity - non-linear and statistical analysis-based evidence. Physiologia Bohemoslovaca (nyní Physiological Research). 2009, roč. 58/2009, 3/2009.
 101. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Michal ČERNÍK, Jan CHLÁDEK a Miloslav KUKLETA. Electrodermal dimensional complexity and smoking. In 2009 Joint Conference of SRNT and SRNT - Europe. 1. vyd. Ireland, Dublin Countryside: Society for Research on Nicotine and Tobacco, 2009. s. 132.
 102. SUCHÝ, A. a Miroslav SVĚTLÁK. Profylaktický a terapeuticko-poradenský program pro onkology - nová koncepce psychologické péče o lékaře. In Edukační sborník XXXIII.Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2009. s. 146. ISBN 978-80-86793-12-2.
 103. 2008

 104. GALÍK, S., Miroslav SVĚTLÁK, Michal ČERNÍK, Petr BOB a Miloslav KUKLETA. Complex partial seizure-like symptom inventory: psychometric, statistical, non-interpretative analyses. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50/ 2008, 1-2, s. 27. ISSN 1802-9698.
 105. ČERNÍK, Michal, Miroslav SVĚTLÁK, Petr BOB a Miloslav KUKLETA. Complex partial seizure-like symptoms in patients with anxiety disorders: preliminary clinical study. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50/ 2008, 1-2, s. 28-29. ISSN 1802-9698.
 106. BOB, Petr, PF FREYBERGH, D. JAŠOVÁ, M. ŠUSTA, J. PAVLAT, T. ZIMA, H. BENAKOVÁ, G. BIZIK, Miroslav SVĚTLÁK, J. VEVERA, J. MIKLOŠKO, K. HÁJEK a J. RABOCH. Depression, cortisol and somatoform dissociative symtoms. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. Sweden: Neuro Endocrinology Letters ISSN 0172–780X, 2008, roč. 29/2008, 2/2008, s. 235-239. ISSN 0172-780X.
 107. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Michal ČERNÍK a Miloslav KUKLETA. Electrodermal dimensional complexity and dissociation. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 104/2008, 71/2008 s3, s. s99, 1 s. ISSN 1210-7859.
 108. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Michal ČERNÍK, Š. KONEČNÝ, Jan CHLÁDEK, M. SVRČEK a Miloslav KUKLETA. Limbic irritability , neuronal complexity and smoking. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50/2008, č. 3, s. 85. ISSN 1802-9698.
 109. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, Michal ČERNÍK a Miloslav KUKLETA. Neuronální komplexita během Stroopova testu u kuřáků a její vztah k limbické iritabilitě a psychopatologii. In 52. Studentská vědecká konference. 1. vyd. BRNO: LF MU Brno, 2008. s. 49 - 50.
 110. ČERNÍK, Michal, Petr BOB, Miroslav SVĚTLÁK a Miloslav KUKLETA. The relationship between neural complexity and autonomic excitability: nonlinear and statistical analysis-based evidence. Activitas Nervosa Superior. Praha: Neuroscientia o.s., 2008, roč. 50/2008, č. 3, s. 64 - 65. ISSN 1802-9698.
 111. 2007

 112. KRÁLÍKOVÁ, E., O. SOCHOR a Miroslav SVĚTLÁK. " Pomoci kuřákům přestat" 9. konference Society for Research on Nicotine and Tobacco Europe. Časopis Lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2007, roč. 146/2007, 12/2007, s. 958/959, 2 s. ISSN 0008-7335.
 113. POKORNÁ, Jitka a Miroslav SVĚTLÁK. Eating habit motivation and obesity in a family. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 827-834. ISBN 978-80-7315-138-6.
 114. SIKOROVÁ, Zuzana, Marek BIOLEK, Iva ČERVENKOVÁ, Nikola SKLENÁŘOVÁ a Miroslav SVĚTLÁK. Evaluace výuky aneb jak být dobrým učitelem. In Praktické problémy vysokoškolské výuky. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola Báňská- Technická Universita Ostrava, 2007. s. 103-111. Vysoká škola Báňská- Technická Universita Ostrava. ISBN 978-80-248-1398-1.
 115. SLÁMA, O, M. BARTLOVÁ, J. CVEČKOVÁ, Miroslav SVĚTLÁK a R. VYZULA. Jsou pacienti léčení paliativní chemoterapií správně informováni o cílech léčby ? In Edukační sborník. 1. vyd. Brno: Masarykův Onkologický ústav, 2007. s. 26-27. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 116. SVĚTLÁK, Miroslav, Štěpán KONEČNÝ a Miloslav KUKLETA. Kouření u adolescentů: ověřování metodiky a základních teoretických předpokladů transteoretického modelu. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2007, LI /2007, č. 1, s. 22-31. ISSN 0009-062X.
 117. SVĚTLÁK, Miroslav. Motivace k zanechání kouření u vybraného vzorku kuřáků perspektivou Transteoretického modelu: pilotní studie. Praktický Lékař. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 87/ 2007, 12/2007, s. 727- 731. ISSN 0032-6739.
 118. SVĚTLÁK, Miroslav, Petr BOB, J. BARDOŇOVÁ, Michal ČERNÍK, R ROMAN a Miloslav KUKLETA. Multiple partial seizure-like symptoms in smokers. In 9 th Annual Conference of the SRNT Europe. 2007.
 119. AL-KUBATI, Mohamed, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Robert ROMAN, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Physiology Practicals. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská Fakulta, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4409-8.
 120. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Drahoslava MRÁZOVÁ, Jiří MOUDR, Kateřina NOGOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Zdeněk WILHELM a Eva ZÁVODNÁ. Praktická cvičení z Fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita Lékařská fakulta Brno, 2007. 118 s. ISBN 978-80-210-4391-6.
 121. 2006

 122. SVĚTLÁK, Miroslav. Meze a možnosti primární a sekundární onkoprevence: kde jsme a kudy dál ? In Edukační sborník XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 28. ISBN 80-86793-06-0.
 123. SVĚTLÁK, Miroslav a Miloslav KUKLETA. Pros and cons of smoking evaluated in Czech adolescents. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 2006, roč. 44/2006, 1-2/2006, s. 89-92, 3 s. ISSN 0960-7560.
 124. SVĚTLÁK, Miroslav a Miloslav KUKLETA. Smokers´ self-monitoring scale: a pilot study of possibilities of a graphic form. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 2006, roč. 44/2006, 1-2/2006, s. 75-77. ISSN 0960-7560.
 125. 2005

 126. SVĚTLÁK, Miroslav, Štěpán KONEČNÝ a Miloslav KUKLETA. Kouření u adolescentů: ověřování základních teoretických konstruktů transteoretického modelu behaviorálních změn. In Edukační sborník. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005. s. 42-44. ISBN 80-86793-05-2.
 127. SVĚTLÁK, Miroslav. Motivace pacienta ke změně rizikových vzorců chování. In Edukační sborník. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005. s. 50-52. ISBN 80-86793-05-2.
 128. SVĚTLÁK, Miroslav a Miloslav KUKLETA. Smokers self-monitoring scale. In Book of abstracts. 1. vyd. Bratislava, Slovensko: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, 2005. s. 76. ISBN 80-969339-2-2.
 129. 2004

 130. SVĚTLÁK, Miroslav a Miloslav KUKLETA. Stages of change, decisional balance, and temptation for smoking in school-based population of Czech adolescents. In Research on the Transtheoretical Model: Where are we now, where are we going? 1. vyd. D-Lengerich: S. Keller, W.F. Velicer, 2004. s. 116-118. Die Deutsche Bibliothek lists this publication. ISBN 3-89967-141-4.
 131. 2003

 132. SVĚTLÁK, Miroslav a Miloslav KUKLETA. Application of the Transtheoretical model of behavioral changes in the Czech population: A pilot study. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 2003, roč. 42/2003, 3-4/2003, s. 163-164. ISSN 0960-7560.
 133. SVĚTLÁK, Miroslav a Miloslav KUKLETA. Kouření u adolescentů - ověření základních východisek transteoretického modelu behaviorálních změn. 1. vyd. Trenčanské Teplice: Department of Brain Physiology, Institute of Normal and Pathological Physiology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2003. 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 8. 2022 20:41